Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چین یک‌بار دیگر پشتیبانی‌اش را از روند صلح افغانستان اعلام کرد

دریک خبرنامۀ دفتر شورای امنیت ملی روز دوشنبه (۱۴جوزا) آمده‌است که فرستادۀ ویژۀ چین برای افغانستان و پاکستان، در دیدار با محمدحنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهورغنی در کابل، یک‌بار دیگر از پشتیبانی کشورش از روند صلح افغانستان، خبر داد.   
 
در خبرنامه آمده‌است که در این دیدار، دوطرف دربارۀ پیکار با هراس‌افگنی، روند صلح افغانستان و وضعیت کنونی همکاری‌های کشورهای منطقه در این باره، گفت‌وگو کردند.
 
خبرنامه می‌افزاید که دربارۀ نشست آینده سران سازمان همکاری‌های شانگهای و نیز دیدار رییسان جمهور افغانستان و چین در حاشیۀ این نشست، نیز بحث شد.
 
او هم‌چنان خواستار همکاری بیشتر کشورهای منطقه، برای موفقیت روند صلح افغانستان شد.

چین یک‌بار دیگر پشتیبانی‌اش را از روند صلح افغانستان اعلام کرد

بربنیاد خبرنامه، فرستادۀ ویژۀ چین برای افغانستان، اطمینان داد که بیجنگ از روند صلح و آشتی به رهبری حکومت افغانستان، پشتیبانی می‌کند.

Thumbnail

دریک خبرنامۀ دفتر شورای امنیت ملی روز دوشنبه (۱۴جوزا) آمده‌است که فرستادۀ ویژۀ چین برای افغانستان و پاکستان، در دیدار با محمدحنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهورغنی در کابل، یک‌بار دیگر از پشتیبانی کشورش از روند صلح افغانستان، خبر داد.   
 
در خبرنامه آمده‌است که در این دیدار، دوطرف دربارۀ پیکار با هراس‌افگنی، روند صلح افغانستان و وضعیت کنونی همکاری‌های کشورهای منطقه در این باره، گفت‌وگو کردند.
 
خبرنامه می‌افزاید که دربارۀ نشست آینده سران سازمان همکاری‌های شانگهای و نیز دیدار رییسان جمهور افغانستان و چین در حاشیۀ این نشست، نیز بحث شد.
 
او هم‌چنان خواستار همکاری بیشتر کشورهای منطقه، برای موفقیت روند صلح افغانستان شد.

هم‌رسانی کنید