تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کابل امروز از نشستی دربارۀ صلح میزبانی می‌کند

قرار است کابل امروز میزبان نشستی میان نماینده‌گان ۱۹ کشور و سازمان های بینالمللی باشد. در این نشست که در ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد، قرار است بیشترین اشتراک کننده‌گان آن از طریق آنلاین در آن اشتراک کنند.

رییس‌جمهور غنی هفتۀ پیش در نشستی با رییس‌جمهور آذریابجان و ترکمنستان دربارۀ این نشست سخن گفت.

قرار است نماینده‌گان امریکا، روسیه، چین، پاکستان، هند، ایران، عربستان سعودی، قطر و دیگر کشورهای منطقه در این نشست اشتراک کنند.

این نشست از سوی محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه، میزبانی خواهد شد.

این در حالی‌است که قرار است گفتگوهای میان افغانان در آینده نزدیک آغاز شوند.

صدیق صدیقی، سخن‎گوی رییس‎جمهور، روز یکشنبه گفت که حکومت به آغاز هرچه زودتر گفتگوها برای تأمین صلح و ثبات و قطع جنگ در کشور متعهد است، اما افزود که "رهایی کامل اسیران نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از نزد طالبان؛ به‌عنوان عمده ترین اصل پروسه‌ی تبادله‌‌ی زندانیان، برای دولت و ملت افغانستان مهم‌ است."

احمدراشد طوطاخیل، رییس ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها، روز یکشنبه گفت که از میان پنج‌هزار زندانی طالبان که قرار بود بر بنیاد توافق صلح امریکا و طالبان رها شوند، حکومت افغانستان ۵۹۷ تن از این زندانیان را رها نخواهد کرد.

او افزود که در فهرستی‌که طالبان برای رهایی زندانیان شان به حکومت افغانستان سپرده‌ااند، نام‌هایی دیده می‌شوند که به جرم‌های جنایی و جرم‌های اخلاقی زندانی شده‌اند.

کابل امروز از نشستی دربارۀ صلح میزبانی می‌کند

قرار است در این نشست نماینده‎گان ۱۹ کشور و سازمان‎های بین‎المللی، اشتراک کنند.

Thumbnail

قرار است کابل امروز میزبان نشستی میان نماینده‌گان ۱۹ کشور و سازمان های بینالمللی باشد. در این نشست که در ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد، قرار است بیشترین اشتراک کننده‌گان آن از طریق آنلاین در آن اشتراک کنند.

رییس‌جمهور غنی هفتۀ پیش در نشستی با رییس‌جمهور آذریابجان و ترکمنستان دربارۀ این نشست سخن گفت.

قرار است نماینده‌گان امریکا، روسیه، چین، پاکستان، هند، ایران، عربستان سعودی، قطر و دیگر کشورهای منطقه در این نشست اشتراک کنند.

این نشست از سوی محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه، میزبانی خواهد شد.

این در حالی‌است که قرار است گفتگوهای میان افغانان در آینده نزدیک آغاز شوند.

صدیق صدیقی، سخن‎گوی رییس‎جمهور، روز یکشنبه گفت که حکومت به آغاز هرچه زودتر گفتگوها برای تأمین صلح و ثبات و قطع جنگ در کشور متعهد است، اما افزود که "رهایی کامل اسیران نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از نزد طالبان؛ به‌عنوان عمده ترین اصل پروسه‌ی تبادله‌‌ی زندانیان، برای دولت و ملت افغانستان مهم‌ است."

احمدراشد طوطاخیل، رییس ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها، روز یکشنبه گفت که از میان پنج‌هزار زندانی طالبان که قرار بود بر بنیاد توافق صلح امریکا و طالبان رها شوند، حکومت افغانستان ۵۹۷ تن از این زندانیان را رها نخواهد کرد.

او افزود که در فهرستی‌که طالبان برای رهایی زندانیان شان به حکومت افغانستان سپرده‌ااند، نام‌هایی دیده می‌شوند که به جرم‌های جنایی و جرم‌های اخلاقی زندانی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید