Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کابل روزانه هفت تن تولیدات پلاستیکی را مصرف می‌کند

اداره ملی نگهداری از محیط زیست با ابراز نگرانی جدی ازآلوده‌گی روز افزون محیط زیست در پایتخت می‌گوید که  روزانه چهار تُن خریطه پلاستیک و سه تُن ظرف‌های یک‌بار مصرف به شمول بوتل‌ها در این شهر دور انداخته می‌شوند.
 
اداره ملی نگهداری از محیط زیست در نشست به مناسبت روز جهانی روز جهانی محیط زیست می‌گوید که آلوده‌گی محیط زیست کابل نگران کننده است. 
 
معین مسلکی این نهاد می‌گوید که تاکنون چهار و نیم میلیون تن زباله جمع آوری شده از شهر کابل در منطقه گزک این شهر دفن شده است و اگر مصرف پلاستیک با همین شیوه ادامه یابد، سه سال بعد برای نهال شانی در کابل جایی پیدا نخواهد شد.
 
غلام محمد ملک یار، معین مسلکی اداره ملی نگهداری از محیط زیست، گفت: «در شهرکابل در سه سال آینده ما حتا جای غرص یک نهال را نداریم. به دلیل این که زمین ما یا به ساحات دفن زباله‌ها تبدیل شده است، یا هم به ساختمان‌های خودسر یا ساختمان‌های غیر موثر تبدیل شده است و یا هم گونه‌های مختلف به ساحه‌های تجارتی تبدیل شده است و این خودش یک بحران است.»
 
در همین حال والی کابل از پایتخت کشور همچو زباله‌دانی یاد می‌کند و هشدار می‌دهد که اگر مسوولان در این زمینه برنامه‌های اجرایی روی دست نگیرند، این نهادها به سارنوالی معرفی خواهند شد.
یعقوب حیدری، والی کابل، گفت: «اگربه زودترین فرصت شهرداری کابل دراین زمینه برنامه اجرایی نداشته باشد،  ولایت کابل همچو یک اداره مسوول نه تنها به در دادگاه رفته و مسوولان را به دادگاه خواهد کشاند، نیز مانع آن خواهد شد که یگ گرام دیگر زباله در گزک دفن شود.»
 
امسال شعار «مبارزه با آلوده‌گی پلاستیک؛ اگر نمی‌توانید دوباره کار بگیرید، از آن اجتناب کنید»، برای روز جهانی محیط زیست برگزیده شده است و علت آن طولانی بودن عمر پلاستیک و زهری بودن پلاستیک گفته می‌شود.
 
عباس بصیر، رییس عمومی سازمان همکاری‌های محیط زیستی جنوب آسیا، گفت: «هرسال نزدیک به سیزده میلیون تُن پلاستیک به دریاها ریخته می‌شوند و به موجودات آب‌زی اثرات خراب  محیط زیستی به جا می‌گذارند و این پلاستیک‌ها تا هزار سال در آن‌جا عمر می‌کنند".»
 
اداره ملی نگهداری از محیط زیست از شهروندان کشور می‌خواهد که در حفظ محیط زیست تلاش کنند.
 
عبدالواسع، دکاندار، گفت: «ما گزینه بدیل نداریم. بنابراین، نمی‌توانیم که خرید مشتری خود را به دست شان بدهیم و کسی هم حاضر نیست در زمان کنونی که خریدش را به دست انتقال بدهد. ما هم ناگذیر استیم که از خریطه‌های پلاستیک کار بگیریم.»

کابل روزانه هفت تن تولیدات پلاستیکی را مصرف می‌کند

اداره ملی نگهداری از محیط زیست کشور پلاستیک تولید شده را روزانه در کابل هفت تُن می‌گوید و از پیامدهای خطرناک ادامه کارگیری از اشیای یک‌بار مصرف پلاستیکی در کابل هشدار می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی نگهداری از محیط زیست با ابراز نگرانی جدی ازآلوده‌گی روز افزون محیط زیست در پایتخت می‌گوید که  روزانه چهار تُن خریطه پلاستیک و سه تُن ظرف‌های یک‌بار مصرف به شمول بوتل‌ها در این شهر دور انداخته می‌شوند.
 
اداره ملی نگهداری از محیط زیست در نشست به مناسبت روز جهانی روز جهانی محیط زیست می‌گوید که آلوده‌گی محیط زیست کابل نگران کننده است. 
 
معین مسلکی این نهاد می‌گوید که تاکنون چهار و نیم میلیون تن زباله جمع آوری شده از شهر کابل در منطقه گزک این شهر دفن شده است و اگر مصرف پلاستیک با همین شیوه ادامه یابد، سه سال بعد برای نهال شانی در کابل جایی پیدا نخواهد شد.
 
غلام محمد ملک یار، معین مسلکی اداره ملی نگهداری از محیط زیست، گفت: «در شهرکابل در سه سال آینده ما حتا جای غرص یک نهال را نداریم. به دلیل این که زمین ما یا به ساحات دفن زباله‌ها تبدیل شده است، یا هم به ساختمان‌های خودسر یا ساختمان‌های غیر موثر تبدیل شده است و یا هم گونه‌های مختلف به ساحه‌های تجارتی تبدیل شده است و این خودش یک بحران است.»
 
در همین حال والی کابل از پایتخت کشور همچو زباله‌دانی یاد می‌کند و هشدار می‌دهد که اگر مسوولان در این زمینه برنامه‌های اجرایی روی دست نگیرند، این نهادها به سارنوالی معرفی خواهند شد.
یعقوب حیدری، والی کابل، گفت: «اگربه زودترین فرصت شهرداری کابل دراین زمینه برنامه اجرایی نداشته باشد،  ولایت کابل همچو یک اداره مسوول نه تنها به در دادگاه رفته و مسوولان را به دادگاه خواهد کشاند، نیز مانع آن خواهد شد که یگ گرام دیگر زباله در گزک دفن شود.»
 
امسال شعار «مبارزه با آلوده‌گی پلاستیک؛ اگر نمی‌توانید دوباره کار بگیرید، از آن اجتناب کنید»، برای روز جهانی محیط زیست برگزیده شده است و علت آن طولانی بودن عمر پلاستیک و زهری بودن پلاستیک گفته می‌شود.
 
عباس بصیر، رییس عمومی سازمان همکاری‌های محیط زیستی جنوب آسیا، گفت: «هرسال نزدیک به سیزده میلیون تُن پلاستیک به دریاها ریخته می‌شوند و به موجودات آب‌زی اثرات خراب  محیط زیستی به جا می‌گذارند و این پلاستیک‌ها تا هزار سال در آن‌جا عمر می‌کنند".»
 
اداره ملی نگهداری از محیط زیست از شهروندان کشور می‌خواهد که در حفظ محیط زیست تلاش کنند.
 
عبدالواسع، دکاندار، گفت: «ما گزینه بدیل نداریم. بنابراین، نمی‌توانیم که خرید مشتری خود را به دست شان بدهیم و کسی هم حاضر نیست در زمان کنونی که خریدش را به دست انتقال بدهد. ما هم ناگذیر استیم که از خریطه‌های پلاستیک کار بگیریم.»

هم‌رسانی کنید