Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاخ سفید دستور گفت‌وگوهای مستقیم با طالبان را داده‌است

بربنیاد یک گزارش روزنامۀ امریکایی نیویارک تایمز، ادارۀ دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا به دیپلومات‌های ارشد این کشور دستور داده تا گفت‌وگوهای مستقیم را با طالبان برای پایان دادن جنگ ۱۷ ساله در افغانستان آغاز کنند.

پیش از این، مقام‌های امریکایی به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که امریکا در حال آماده شدن برای بررسی راهبرد ترمپ در افغانستان است.

گفتنی‌ است که یک سال پیش، ترمپ راهبردش را برای افغانستان و آسیای جنوبی اعلام کرد، اما این راهبرد نتیجۀ چندانی بر فشار آوردن بر طالبان، نداشته‌است.

گروهی طالبان بارها گفته‌اند که آنان با امریکا وارد گفت‌وگو خواهند شد، نه با حکومت افغانستان. اما امریکا تأکید بر گفت‌وگوها میان حکومت و طالبان داشته‌است.

تغییر راهبرد اخیر که از سوی چندین مقام ارشد امریکایی و افغان تأیید شده‌است، به این منظور است تا هر دو طرف وارد گفت‌وگو شوند و به جنگ طولانی در این کشور، پایان داده شود.

در گزارش نیویارک تایمز همچنان آمده است که مقام‌های افغان و امریکایی درک کرده‌اند که راهبرد تازۀ امریکا برای افغانستان تأثیر جدی بر گروه طالبان نداشته و روند مذاکرات صلح به رهبری افغان‌ها نیز ناکام بوده‌است.

در ادامۀ گزارش آمده، با وجودی‌که هنوز کدام تاریخی برای این گف‌توگوها باطالبان تعیین نشده‌ و ممکن است این موضوع از مسیرش خارج شود، اما تمایل امریکا برای پی‌گیری گفت وگوها، نشانۀ از شتاب‌زدگى ادارۀ ترمپ برای شکستن بن‌بست در افغانستان است.

مدت کوتاهی پس از آنکه ترمپ به قدرت رسید، او توافق کرد تا منابع بیشتری را به فرماندهانش در مبارزه با طالبان بفرستد و به نیروهایش در افغانستان افزود و اکنون شمار سربازان امریکایی در افغانستان به ۱۵هزار تن، افزایش یافته‌است. 

اما یک سال پس اعلام راهبرد، گروهای شورشی همچنان مناطق و ولسوالی‌های افغانستان را زیر تهدید دارند و نیز تلفات سنگین بر نیروهای افغان وارد کرده‌اند.

در چند هفتۀ گذشته، مقام‌های ارشد امریکایی به افغانستان و پاکستان سفرهای داشته‌اند تا زمینۀ مذاکرات مستقیم امریکا و طالبان، فراهم شود.

مایک پمپئو، وزیر خارجۀ امریکا هفته گذشته از کابل دیدار کرد و الیس ویلز، دیپلمات ارشد امریکا در امور منطقه، نیز چندین روز مذاکره با مقام‌ها در افغانستان و پاکستان را، انجام داد.
 
گفته می‌شود که مقام‌های امریکایی بیشتر توجه کرده‌اند که با رهبران افغان توافق کنند که هدف شان بیرون افغانستان از این گفت‌وگوها نیست بلکه می‌خواهند بن بست ایجاد شده را شکسته و زمینه را برای گفتوگوها، آماده سازند.

وزارت خارجۀ امریکا و طالبان حاضر نشده‌اند که در این باره چیزی بگویند.

کاخ سفید دستور گفت‌وگوهای مستقیم با طالبان را داده‌است

کاخ سفید به مقام‌های ارشد امریکایی دستور داده‌است تا گفت‌وگوی‌های مستقیم را با گروه طالبان، آغاز کنند.

Thumbnail

بربنیاد یک گزارش روزنامۀ امریکایی نیویارک تایمز، ادارۀ دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا به دیپلومات‌های ارشد این کشور دستور داده تا گفت‌وگوهای مستقیم را با طالبان برای پایان دادن جنگ ۱۷ ساله در افغانستان آغاز کنند.

پیش از این، مقام‌های امریکایی به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که امریکا در حال آماده شدن برای بررسی راهبرد ترمپ در افغانستان است.

گفتنی‌ است که یک سال پیش، ترمپ راهبردش را برای افغانستان و آسیای جنوبی اعلام کرد، اما این راهبرد نتیجۀ چندانی بر فشار آوردن بر طالبان، نداشته‌است.

گروهی طالبان بارها گفته‌اند که آنان با امریکا وارد گفت‌وگو خواهند شد، نه با حکومت افغانستان. اما امریکا تأکید بر گفت‌وگوها میان حکومت و طالبان داشته‌است.

تغییر راهبرد اخیر که از سوی چندین مقام ارشد امریکایی و افغان تأیید شده‌است، به این منظور است تا هر دو طرف وارد گفت‌وگو شوند و به جنگ طولانی در این کشور، پایان داده شود.

در گزارش نیویارک تایمز همچنان آمده است که مقام‌های افغان و امریکایی درک کرده‌اند که راهبرد تازۀ امریکا برای افغانستان تأثیر جدی بر گروه طالبان نداشته و روند مذاکرات صلح به رهبری افغان‌ها نیز ناکام بوده‌است.

در ادامۀ گزارش آمده، با وجودی‌که هنوز کدام تاریخی برای این گف‌توگوها باطالبان تعیین نشده‌ و ممکن است این موضوع از مسیرش خارج شود، اما تمایل امریکا برای پی‌گیری گفت وگوها، نشانۀ از شتاب‌زدگى ادارۀ ترمپ برای شکستن بن‌بست در افغانستان است.

مدت کوتاهی پس از آنکه ترمپ به قدرت رسید، او توافق کرد تا منابع بیشتری را به فرماندهانش در مبارزه با طالبان بفرستد و به نیروهایش در افغانستان افزود و اکنون شمار سربازان امریکایی در افغانستان به ۱۵هزار تن، افزایش یافته‌است. 

اما یک سال پس اعلام راهبرد، گروهای شورشی همچنان مناطق و ولسوالی‌های افغانستان را زیر تهدید دارند و نیز تلفات سنگین بر نیروهای افغان وارد کرده‌اند.

در چند هفتۀ گذشته، مقام‌های ارشد امریکایی به افغانستان و پاکستان سفرهای داشته‌اند تا زمینۀ مذاکرات مستقیم امریکا و طالبان، فراهم شود.

مایک پمپئو، وزیر خارجۀ امریکا هفته گذشته از کابل دیدار کرد و الیس ویلز، دیپلمات ارشد امریکا در امور منطقه، نیز چندین روز مذاکره با مقام‌ها در افغانستان و پاکستان را، انجام داد.
 
گفته می‌شود که مقام‌های امریکایی بیشتر توجه کرده‌اند که با رهبران افغان توافق کنند که هدف شان بیرون افغانستان از این گفت‌وگوها نیست بلکه می‌خواهند بن بست ایجاد شده را شکسته و زمینه را برای گفتوگوها، آماده سازند.

وزارت خارجۀ امریکا و طالبان حاضر نشده‌اند که در این باره چیزی بگویند.

هم‌رسانی کنید