Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتصاب غذایی معترضان در هلمند با پادرمیانی عالمان دین پایان یافت

اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمند به روز شنبه (۱۱حمل) پس از سه‌روز، با پادرمیانی عالمان دینی اعتصاب غذایی‌شان را پایان دادند.

این معترضان می‌‌گویند که به تحصن‌شان ادامه می‌دهند.

نزدیک به ۳۰ تن از باشنده‌گان ولایت هلمند، روز پنج‌شنبه، پس از آن‎که درخواست آتش‌بس میان حکومت و طالبان از سوی دوطرف رد شد، دست به اعتصاب غذایی زدند.

در سومین‌روز از اعتصاب غذایی این معترضان، شش تن آنان به شفاخانه انتقال داده شدند.

 اعتراض ها در هلمند پس از یک حملۀ انتحاری که ده روز پیش در ورزشگاه شهر لشکرگاه رخ داد و در آن ۱۶ تن جان باختند و ۵۵ تن دیگر زخم برداشتند، آغاز شدند.
 

اعتصاب غذایی معترضان در هلمند با پادرمیانی عالمان دین پایان یافت

اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمند می‌گویند که به تحصن‌شان تا هنگامی‌که آتش‌بس در ولایت هلمند برقرار نشود، ادامه خواهند داد.

تصویر بندانگشتی

اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمند به روز شنبه (۱۱حمل) پس از سه‌روز، با پادرمیانی عالمان دینی اعتصاب غذایی‌شان را پایان دادند.

این معترضان می‌‌گویند که به تحصن‌شان ادامه می‌دهند.

نزدیک به ۳۰ تن از باشنده‌گان ولایت هلمند، روز پنج‌شنبه، پس از آن‎که درخواست آتش‌بس میان حکومت و طالبان از سوی دوطرف رد شد، دست به اعتصاب غذایی زدند.

در سومین‌روز از اعتصاب غذایی این معترضان، شش تن آنان به شفاخانه انتقال داده شدند.

 اعتراض ها در هلمند پس از یک حملۀ انتحاری که ده روز پیش در ورزشگاه شهر لشکرگاه رخ داد و در آن ۱۶ تن جان باختند و ۵۵ تن دیگر زخم برداشتند، آغاز شدند.
 

هم‌رسانی کنید