تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاروان صلح‌ هلمند خواستار تمدید آتش‌بس میان حکومت‌ و طالبان استند

کاروان صلح‌خواهان هلمند، روز شنبه (۲۶ جوزا) به مرکز ولایت وردک رسیدند و با استقبال گرم مردم روبه‌رو شده‌اند. اعضای این کاروان خواستار تمدید آتش‌بس درازمدت میان حکومت و طالبان شدند.

اعضای این کاروان، بیش‌از یک‌ماه پیش، سفرشان را از هلمند به‌سوی کابل پیاده آغاز کردند و حکومت و طالبان را به برقراری آتش‌بس درازمدت فرا می‌خوانند.

در روزهای پسین بر شمار اعضای این کاروان افزوده شده‌است.

جشن آتش‌بس و عید میان طالبان، مردم و نیروهای دولتی در شهر میدان وردک برپا است که کاروان صلح‌خواهان هلمند از راه می‌رسد. کاروانی‌که اعضای آن بیش‌از یک‌ماه است برای رسانیدن صدای صلح به‌سوی کابل راه افتاده‌اند.

مردم دور این کاروان حقله می‌زنند و دل‌بسته‌گی فراوان برای این آغوش می‌گشایند.

محمداقبال نام دارد و ۲۷ساله است، رهبری کاروان صلح‌خواهان هلمند را بدوش دارد. او یکی‌از یازده پسر خانواده است و در شهر لشکرگاه داروخانه دارد.

می‌گوید در نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان به کسی از خانواده‌اش آسیبی نرسیده‌است، اما به خون تپیدن دیگران او را واداشت تا این حرکت را به‌راه اندازد.

محمداقبال خیبر، رهبر کاروان صلح‌خواهان هلمند، در این باره گفت: «نخستین تجربه در افغانستان بود و باید از راه پُرخطر و راه‌هایی‌که در آن همیشه میان دوطرف جنگ است، می‌گذشتیم که این پیام برسانیم که مردم ترس ندارند و نزد شما می‌آیند و نزد آنان می‌روند و تا هرجایی می‌روند.»

اقبال و یارانش تا یکی دو روز دیگر به کابل خواهند رسید و انتظار دارند که خواست‌های‌شان ازسوی طرف‌های درگیر پذیرفته شوند.

او افزود: «به هردوطرف باور داریم که افزون‌بر آتش‌بس، خواست‌های دیگری ما را هم بپذیرند کابل می‌رویم و خواست‌های‌مان تازه می‌سازیم و باور داریم که می‌پذیرند.»

این کاروان با گذشتن از ولایت‌های کندهار، زابل و غزنی اکنون به مرکز ولایت میدان وردک رسیده‌اند و در تمامی این ولایت‌ها، با استقبال گرم مردم روبه‌رو شده‌اند. چنان‌که باشنده‌گان میدان وردک در آن‌جا سفره‌ی عیدی‌شان را برای اعضای کاروان صلح‌خواهان پهن می‌کنند و صدای صلح‌خواهی این کاروان را صدای خودشان می‌دانند.

ولی امرخیل، بزرگ قوم در میدان وردک، گفت: «بر همه‌گان صدا می‌زنم اگر برادران تاجیک استند، اگر برادران اوزبیک استند و یا هربرادر دیگری‌مان که در افغانستان زنده‌گی می‌کنند که بلند شوید و صدای‌تان را بلند کنید.»

نصیب‌الله، باشنده‌ی میدان وردک، نیز در این باره گفت: «این صدای هرافغان است تنها صدای ما نیست صدای برادران هزاره‌مان برادران تاجیک‌مان، برادران اوزبیک‌مان همه‌گی از جنگ خسته استند و از جنگ آسیب دیده‌اند و همه‌گی می‌خواهند که صلح کنند.»

جوانان صلح‌خواه هلمندی هشت تن بودند که از لشکرگاه حرکت کردند، اما با پیوستن دیگران در ولایت‌ها دیگر، اکنون شمارشان به‌بیش از ۷۰تن می‌رسد.

کاروان صلح‌ هلمند خواستار تمدید آتش‌بس میان حکومت‌ و طالبان استند

این کاروان با گذشتن از ولایت‌های کندهار، زابل و غزنی اکنون به مرکز ولایت میدان وردک رسیده‌اند و در تمامی این ولایت‌ها، با استقبال گرم مردم روبه‌رو شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

کاروان صلح‌خواهان هلمند، روز شنبه (۲۶ جوزا) به مرکز ولایت وردک رسیدند و با استقبال گرم مردم روبه‌رو شده‌اند. اعضای این کاروان خواستار تمدید آتش‌بس درازمدت میان حکومت و طالبان شدند.

اعضای این کاروان، بیش‌از یک‌ماه پیش، سفرشان را از هلمند به‌سوی کابل پیاده آغاز کردند و حکومت و طالبان را به برقراری آتش‌بس درازمدت فرا می‌خوانند.

در روزهای پسین بر شمار اعضای این کاروان افزوده شده‌است.

جشن آتش‌بس و عید میان طالبان، مردم و نیروهای دولتی در شهر میدان وردک برپا است که کاروان صلح‌خواهان هلمند از راه می‌رسد. کاروانی‌که اعضای آن بیش‌از یک‌ماه است برای رسانیدن صدای صلح به‌سوی کابل راه افتاده‌اند.

مردم دور این کاروان حقله می‌زنند و دل‌بسته‌گی فراوان برای این آغوش می‌گشایند.

محمداقبال نام دارد و ۲۷ساله است، رهبری کاروان صلح‌خواهان هلمند را بدوش دارد. او یکی‌از یازده پسر خانواده است و در شهر لشکرگاه داروخانه دارد.

می‌گوید در نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان به کسی از خانواده‌اش آسیبی نرسیده‌است، اما به خون تپیدن دیگران او را واداشت تا این حرکت را به‌راه اندازد.

محمداقبال خیبر، رهبر کاروان صلح‌خواهان هلمند، در این باره گفت: «نخستین تجربه در افغانستان بود و باید از راه پُرخطر و راه‌هایی‌که در آن همیشه میان دوطرف جنگ است، می‌گذشتیم که این پیام برسانیم که مردم ترس ندارند و نزد شما می‌آیند و نزد آنان می‌روند و تا هرجایی می‌روند.»

اقبال و یارانش تا یکی دو روز دیگر به کابل خواهند رسید و انتظار دارند که خواست‌های‌شان ازسوی طرف‌های درگیر پذیرفته شوند.

او افزود: «به هردوطرف باور داریم که افزون‌بر آتش‌بس، خواست‌های دیگری ما را هم بپذیرند کابل می‌رویم و خواست‌های‌مان تازه می‌سازیم و باور داریم که می‌پذیرند.»

این کاروان با گذشتن از ولایت‌های کندهار، زابل و غزنی اکنون به مرکز ولایت میدان وردک رسیده‌اند و در تمامی این ولایت‌ها، با استقبال گرم مردم روبه‌رو شده‌اند. چنان‌که باشنده‌گان میدان وردک در آن‌جا سفره‌ی عیدی‌شان را برای اعضای کاروان صلح‌خواهان پهن می‌کنند و صدای صلح‌خواهی این کاروان را صدای خودشان می‌دانند.

ولی امرخیل، بزرگ قوم در میدان وردک، گفت: «بر همه‌گان صدا می‌زنم اگر برادران تاجیک استند، اگر برادران اوزبیک استند و یا هربرادر دیگری‌مان که در افغانستان زنده‌گی می‌کنند که بلند شوید و صدای‌تان را بلند کنید.»

نصیب‌الله، باشنده‌ی میدان وردک، نیز در این باره گفت: «این صدای هرافغان است تنها صدای ما نیست صدای برادران هزاره‌مان برادران تاجیک‌مان، برادران اوزبیک‌مان همه‌گی از جنگ خسته استند و از جنگ آسیب دیده‌اند و همه‌گی می‌خواهند که صلح کنند.»

جوانان صلح‌خواه هلمندی هشت تن بودند که از لشکرگاه حرکت کردند، اما با پیوستن دیگران در ولایت‌ها دیگر، اکنون شمارشان به‌بیش از ۷۰تن می‌رسد.

هم‌رسانی کنید