تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

کاروان نیروهای کمکی برای غزنی با کمین طالبان روبه‎‌رو شده‌اند

کاروان نیروهای امنیتی که قرار بود برای پشتیبانی نیروهای دولتی به شهر غزنی بروند، در منطقۀ چشمۀ سالار ولسوالی سیدآباد میدان وردک - در فاصله ۸۰ کیلومتری شهر غزنی - با کمین طالبان روبه‌رو شده اند.

منبعی که این کاروان را همراهی می‌کند، می‌گوید که این کاروان از ولایت پکتیا حرکت کرده بود و حوالی ساعت پنج و نیم پس از چاشت امروز در این مطنقه با کمین طالبان روبه‌رو شدند. او می‌گوید که هم اکنون درگیری میان نیروهای دولتی در این کاروان و طالبان جریان دارد.

این دومین کاروان نیروهای کمکی است که برای پشتیبانی نیروهای دولتی در حال جنگ، به غزنی می‌روند؛ روز گذشته یک کاروان از نیروهای اردوی ملی به شهر غزنی رفتند.

شهر غزنی از سه روز بدینسو گواه نبردهای طالبان و نیروهای دولتی است. در حوالی چاشت یک‌شنبه نبردها در شهر غزنی، بازهم شدت گرفتند و پس از چاشت، گزارش‌هایی در بارۀ پیشروی طالبان در بخش هایی از شهر و نیز آتش گرفتن برخی از ساختمان‌های دولتی پخش شدند.

در این میان، جنگنده‌های دولتی نیز بخش‌هایی را در حومۀ شهر غزنی آماج قرار دادند و به گفتۀ نیروهای دولتی، این حمله‌ها تلفاتی بر طالبان وارد کردند. بر بنیاد گزارش‌های پخش شده از غزنی، نیروهای دولتی بیشتر در اطراف نهادهای دولتی و خصوصی در شهر غزنی، جابجا استند.

هم زمان تصویرهای تازه برآمده از غزنی، نشان می دهند که طالبان در بخش‌های دیگر شهر حضور دارند و شهر غزنی به حالت نظامی در آمده است. تاکنون در بارۀ تلفات طرف‌های درگیر در غزنی، گزارش های تأیید نشدۀ بسیاری پخش شده اند و نیز از جان باختن و زخم برداشتن غیرنظامیان، در این نبردها خبر می‌رسد؛ چنان که در برخی از گزارش ها از انتقال جسدها و زخمیان بسیاری به شفاخانه غزنی یاد شده است؛ اما وزارت صحت عامه به علت قطع راه‌های ارتباطی آمار تلفات غزنی را در دست ندارد.

در چنین اوضاعی، نهادهای امنیتی به پیشروی نیروهای دولتی در نبردهای غزنی در ساعات آینده خوشبین استند. محمد شریف یفتلی، رییس ستاد ارتش به روز یک شنبه در نشستی در کابل، در این باره گفت:
«تمام توان‌مندی هایی‌که نیروهای امنیتی دارند، در ولایت غزنی به خرج می دهند و ما امیدوار استیم که در طی دو روز آینده، ما بتوانیم که وضعیت غزنی را به شکل کُلی تغییر بدهیم و آرامش و ثبات را در غزنی به وجود بیاوریم.»  

در همین حال، به روز یک شنبه، کابل بازهم گواه نشست‌های نماینده گان و مردم غزنی از بهر رسیده گی به اوضاع این ولایت بود. عنایت الله ناصر، از فعال جامعه مدنی، در یکی از این نشست‌ها، از آنچه که اطلاع دهی نادرست نهادهای دولتی از اوضاع غزنی می گوید، انتقاد می‌کند: «جنگ در داخل شهر است؛ اما حکومت از سوی دیگر ادعا می کند که گویا جنگ از داخل شهر بیرون شده است! ما نمی دانیم که تعریف حکومت از شهر چی است؟ اگر تعریف حکومت از شهر تنها و تنها ساختمان مقام ولایت است، ساختمان فرماندهی پولیس است و ساختمان های چند نهاد دولتی دیگر است، پس بدون شک که جنگ از شهر بیرون شده است!»    

نذیر احمد فقیری، عضو شورای ولایتی غزنی، نیز بر این گفته ها چنین می‌افزاید: «لحظه به لحظه وضعیت غزنی بحرانی تر می شود، هرلحظه جنگ از محدوده شهر غزنی نزدیک تر می شود به مقام ولایت.» نبردها در شهر غزنی، پنجشنبه شب آغاز شدند و تا افتادن بخش هایی از شهر به دست طالبان پیش رفتند. از آن زمان تاکنون، شبکه های مخابراتی در این ولایت از کار افتاده اند و شاهراه هایی که از ولایت های دیگر به غزنی می انجامند، نیز هرچندی، به روی رفت و آمد بسته می شوند.

در اوضاعی که مقام های دولتی بدین باور استند که طالبان یورش آورده بر غزنی، از همین ولایت های همسایه غزنی آمده اند و بر حضور نظامی شان در این ولایت، افزوده اند.

در همین حال، مأموریت پشتیبانی قاطع می‌گوید که جنگ در غزنی متوقف شده و اکنون کنترول شهر غزنی بدست نیروهای دولتی است. چندین حملۀ هوایی را بر شهر غزنی انجام داده اند.

افغانستان

کاروان نیروهای کمکی برای غزنی با کمین طالبان روبه‎‌رو شده‌اند

نیروهای کمکی به نیروهای دولتی در غزنی، از ولایت پکتیا حرکت کرده اند و بدلیل وضعیت بد امنیتی در ولسوالی اندر آنان مجبور شده اند از راه لوگر - میدان وردک راهی غزنی شوند.

تصویر بندانگشتی

کاروان نیروهای امنیتی که قرار بود برای پشتیبانی نیروهای دولتی به شهر غزنی بروند، در منطقۀ چشمۀ سالار ولسوالی سیدآباد میدان وردک - در فاصله ۸۰ کیلومتری شهر غزنی - با کمین طالبان روبه‌رو شده اند.

منبعی که این کاروان را همراهی می‌کند، می‌گوید که این کاروان از ولایت پکتیا حرکت کرده بود و حوالی ساعت پنج و نیم پس از چاشت امروز در این مطنقه با کمین طالبان روبه‌رو شدند. او می‌گوید که هم اکنون درگیری میان نیروهای دولتی در این کاروان و طالبان جریان دارد.

این دومین کاروان نیروهای کمکی است که برای پشتیبانی نیروهای دولتی در حال جنگ، به غزنی می‌روند؛ روز گذشته یک کاروان از نیروهای اردوی ملی به شهر غزنی رفتند.

شهر غزنی از سه روز بدینسو گواه نبردهای طالبان و نیروهای دولتی است. در حوالی چاشت یک‌شنبه نبردها در شهر غزنی، بازهم شدت گرفتند و پس از چاشت، گزارش‌هایی در بارۀ پیشروی طالبان در بخش هایی از شهر و نیز آتش گرفتن برخی از ساختمان‌های دولتی پخش شدند.

در این میان، جنگنده‌های دولتی نیز بخش‌هایی را در حومۀ شهر غزنی آماج قرار دادند و به گفتۀ نیروهای دولتی، این حمله‌ها تلفاتی بر طالبان وارد کردند. بر بنیاد گزارش‌های پخش شده از غزنی، نیروهای دولتی بیشتر در اطراف نهادهای دولتی و خصوصی در شهر غزنی، جابجا استند.

هم زمان تصویرهای تازه برآمده از غزنی، نشان می دهند که طالبان در بخش‌های دیگر شهر حضور دارند و شهر غزنی به حالت نظامی در آمده است. تاکنون در بارۀ تلفات طرف‌های درگیر در غزنی، گزارش های تأیید نشدۀ بسیاری پخش شده اند و نیز از جان باختن و زخم برداشتن غیرنظامیان، در این نبردها خبر می‌رسد؛ چنان که در برخی از گزارش ها از انتقال جسدها و زخمیان بسیاری به شفاخانه غزنی یاد شده است؛ اما وزارت صحت عامه به علت قطع راه‌های ارتباطی آمار تلفات غزنی را در دست ندارد.

در چنین اوضاعی، نهادهای امنیتی به پیشروی نیروهای دولتی در نبردهای غزنی در ساعات آینده خوشبین استند. محمد شریف یفتلی، رییس ستاد ارتش به روز یک شنبه در نشستی در کابل، در این باره گفت:
«تمام توان‌مندی هایی‌که نیروهای امنیتی دارند، در ولایت غزنی به خرج می دهند و ما امیدوار استیم که در طی دو روز آینده، ما بتوانیم که وضعیت غزنی را به شکل کُلی تغییر بدهیم و آرامش و ثبات را در غزنی به وجود بیاوریم.»  

در همین حال، به روز یک شنبه، کابل بازهم گواه نشست‌های نماینده گان و مردم غزنی از بهر رسیده گی به اوضاع این ولایت بود. عنایت الله ناصر، از فعال جامعه مدنی، در یکی از این نشست‌ها، از آنچه که اطلاع دهی نادرست نهادهای دولتی از اوضاع غزنی می گوید، انتقاد می‌کند: «جنگ در داخل شهر است؛ اما حکومت از سوی دیگر ادعا می کند که گویا جنگ از داخل شهر بیرون شده است! ما نمی دانیم که تعریف حکومت از شهر چی است؟ اگر تعریف حکومت از شهر تنها و تنها ساختمان مقام ولایت است، ساختمان فرماندهی پولیس است و ساختمان های چند نهاد دولتی دیگر است، پس بدون شک که جنگ از شهر بیرون شده است!»    

نذیر احمد فقیری، عضو شورای ولایتی غزنی، نیز بر این گفته ها چنین می‌افزاید: «لحظه به لحظه وضعیت غزنی بحرانی تر می شود، هرلحظه جنگ از محدوده شهر غزنی نزدیک تر می شود به مقام ولایت.» نبردها در شهر غزنی، پنجشنبه شب آغاز شدند و تا افتادن بخش هایی از شهر به دست طالبان پیش رفتند. از آن زمان تاکنون، شبکه های مخابراتی در این ولایت از کار افتاده اند و شاهراه هایی که از ولایت های دیگر به غزنی می انجامند، نیز هرچندی، به روی رفت و آمد بسته می شوند.

در اوضاعی که مقام های دولتی بدین باور استند که طالبان یورش آورده بر غزنی، از همین ولایت های همسایه غزنی آمده اند و بر حضور نظامی شان در این ولایت، افزوده اند.

در همین حال، مأموریت پشتیبانی قاطع می‌گوید که جنگ در غزنی متوقف شده و اکنون کنترول شهر غزنی بدست نیروهای دولتی است. چندین حملۀ هوایی را بر شهر غزنی انجام داده اند.

هم‌رسانی کنید