تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

کاهش نسبی رویدادهای جنایی در کابل در پی شیوع ویروس کرونا

شماری از شهروندان پایتخت می‌گویند که در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و وضع محدودیت گشت‌وگذار در کابل، رویدادهای جنایی در این شهر به‌گونۀ نسبی کاهش یافته‌اند.

پایتخت نشینان، یکی از علت‌های کاهش رویدادهای جنایی را گشت‌زنی پولیس در نقاط گوناگون شهر می‌دانند.

رحیم‌الله، یکی از باشنده‌‎گان شهر کابل است. او که شش ماه می‌شود در کنار یکی از جاده‌های شهر کابل دست فروشی می‌کند، می‌گوید پیش از وضع محدویت گشت‌وگذار در کابل او همه‌روزه گواه رویدادهای جنایی بود، اما اکنون این رویدادها کاهش یافته‌اند: «به چشم هم دیدیم از مردم هم شنیدیم. از وقتی که قرنطین شده، ساحه امنیت است فعلا کس گشت وگذار نمی کند.»

محمد داوود، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: « از وقتیکه قرنطین اعلان شده، بسیار سهولت برای مردم ایجاد شده، خوب تر است نسبت به سابق، قتل و کشتار کم شده است.»

این در حالی است که از شش روز بدینسو، برای مبارزه با ویروس کرونا در شهر کابل محدودیت گشت‌وگذار وضع شده‌است و مکان‌های عمومی، بازارها و مرکزهای آموزشی بسته استند.

محمد امین، باشنده کابل در این مورد گفت:« همین دزد و راه زن هم از خدا میترسند می فهمند که در همین طور روز، روز بدبختی است شاید از همین خاطر سر دل شان رحم شده باشد.»

حکومت از مردم نیز خواسته‌است که در خانه‌های شان بمانند. وزارت داخله هم هشدار داده‌‌است که اگر مردم به هشدارهای وزارت صحت توجه نکند و به شهر و بازار بیرون شوند، پولیس مانع رفت و آمد نان خواهند شد.

وزارت امور داخله نیز می‌گوید که پولیس در چهارده روز گذشته ۵۹ تن را در پیوند به جرم‌های گوناگون در شهر کابل بازداشت کرده‌است.

مروه امینی، معاون سخن‌گوی وزارت امورداخله در این باره اظهار داشت: «مجرمین به هر شکل خواستند تا مرتکب جرایم شود، خوشبختانه پولیس قادر به مهار این جرایم بوده است.»

تاکنون ۲۳۹رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند و چهارتن هم جان باخته‌اند. هرچند وضع محدودیت در کابل برای سه هفته گفته شده‌است، اما معلوم نیست که با توجه به گسترش ویروس کرونا این این محدودیت تمدید خواهد شد یا نه.

افغانستان

کاهش نسبی رویدادهای جنایی در کابل در پی شیوع ویروس کرونا

وزارت امور داخله نیز می‌گوید که پولیس در چهارده روز گذشته ۵۹ تن را در پیوند به جرم‌های گوناگون در شهر کابل بازداشت کرده‌است.

Thumbnail

شماری از شهروندان پایتخت می‌گویند که در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و وضع محدودیت گشت‌وگذار در کابل، رویدادهای جنایی در این شهر به‌گونۀ نسبی کاهش یافته‌اند.

پایتخت نشینان، یکی از علت‌های کاهش رویدادهای جنایی را گشت‌زنی پولیس در نقاط گوناگون شهر می‌دانند.

رحیم‌الله، یکی از باشنده‌‎گان شهر کابل است. او که شش ماه می‌شود در کنار یکی از جاده‌های شهر کابل دست فروشی می‌کند، می‌گوید پیش از وضع محدویت گشت‌وگذار در کابل او همه‌روزه گواه رویدادهای جنایی بود، اما اکنون این رویدادها کاهش یافته‌اند: «به چشم هم دیدیم از مردم هم شنیدیم. از وقتی که قرنطین شده، ساحه امنیت است فعلا کس گشت وگذار نمی کند.»

محمد داوود، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: « از وقتیکه قرنطین اعلان شده، بسیار سهولت برای مردم ایجاد شده، خوب تر است نسبت به سابق، قتل و کشتار کم شده است.»

این در حالی است که از شش روز بدینسو، برای مبارزه با ویروس کرونا در شهر کابل محدودیت گشت‌وگذار وضع شده‌است و مکان‌های عمومی، بازارها و مرکزهای آموزشی بسته استند.

محمد امین، باشنده کابل در این مورد گفت:« همین دزد و راه زن هم از خدا میترسند می فهمند که در همین طور روز، روز بدبختی است شاید از همین خاطر سر دل شان رحم شده باشد.»

حکومت از مردم نیز خواسته‌است که در خانه‌های شان بمانند. وزارت داخله هم هشدار داده‌‌است که اگر مردم به هشدارهای وزارت صحت توجه نکند و به شهر و بازار بیرون شوند، پولیس مانع رفت و آمد نان خواهند شد.

وزارت امور داخله نیز می‌گوید که پولیس در چهارده روز گذشته ۵۹ تن را در پیوند به جرم‌های گوناگون در شهر کابل بازداشت کرده‌است.

مروه امینی، معاون سخن‌گوی وزارت امورداخله در این باره اظهار داشت: «مجرمین به هر شکل خواستند تا مرتکب جرایم شود، خوشبختانه پولیس قادر به مهار این جرایم بوده است.»

تاکنون ۲۳۹رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند و چهارتن هم جان باخته‌اند. هرچند وضع محدودیت در کابل برای سه هفته گفته شده‌است، اما معلوم نیست که با توجه به گسترش ویروس کرونا این این محدودیت تمدید خواهد شد یا نه.

هم‌رسانی کنید