Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کراکر: گفت‌وگو با طالبان در غیبت حکومت افغانستان اشتباه بزرگ بود

راین کراکر، سفیر پیشین ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان می‌گوید که گفت‌وگوی واشنگتن با طالبان در غیبت حکومت افغانستان، یک اشتباه بزرگ بود.

آقای کراکر در یک گفت‌وگو با «فاکس نیوز» می‌گوید که حکومت افغانستان باید در گفت‌وگوهای امریکا و طالبان دخیل باشد؛ چون به باور او، غیبت نماینده‌گان حکومت افغانستان، حکومت کابل را غیر مشروع نشان می‌دهد.

وی در این باره می‌افزاید: «بخاطری‌که اگر ما با طالبان گفت‌وگو می‌کنیم و حکومت افغانستان دخیل نباشد، ما مشروعیت حکومتی را زیر سوال می‌بریم که ما برای سال‌ها از آن به قیمت خون و دارایی حمایت کردیم.»

به گفتۀ کراکر، طالبان می‌کوشند تا قدرت را بدست بیاورند؛ اما امریکا نباید فکر پیروزی به این گروه را بدهد.

سفیر پیشین امریکا در افغانستان، هم‌چنان می‌افزاید که اگر طالبان حاضر به معامله نیستند، باید انتظار کشید تا زمانی که آن‌ها برای این کار حاضر شوند.

کراکر، در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ به عنوان سفیر امریکا در افغانستان ایفای وظیفه کرده‌است.

این دیپلومات پیشین امریکا، تأکید می‌کند که طالبان هیچ ولایتی را در افغانستان در اختیار ندارند: «ما نباید در این فکر باشیم که بازندۀ جنگ هستیم؛ ما [بازنده] نیستیم و نه هم حکومت افغانستان [بازنده] است. افغانستان ۳۴ ولایت دارد، شما می‌دانید چند مرکز این ولایت در تصرف طالبان است؟ هیچ کدام شان!»

او هشدار می‌دهد که نباید بار دیگر افغانستان به کسانی سپرده شود که فاجعه‌یی را برای امریکا خلق کنند: «به یاد دارید که افغانستان بزرگ‌‎ترین فاجعه را در تاریخ امریکا برای ما داد، ما نمی‌خواهیم که دوباره به کسانی افغانستان را واگذار نماییم که این فاجعه را برای ما به بار آورده بود.»

در اوایل ماه جاری میلادی، دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا گفت‌وگوها با طالبان را ملغا کرد و گفت که گفت‌وگوها با طالبان مرده‌اند.

کراکر: گفت‌وگو با طالبان در غیبت حکومت افغانستان اشتباه بزرگ بود

کراکر، در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ به عنوان سفیر امریکا در افغانستان ایفای وظیفه کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

راین کراکر، سفیر پیشین ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان می‌گوید که گفت‌وگوی واشنگتن با طالبان در غیبت حکومت افغانستان، یک اشتباه بزرگ بود.

آقای کراکر در یک گفت‌وگو با «فاکس نیوز» می‌گوید که حکومت افغانستان باید در گفت‌وگوهای امریکا و طالبان دخیل باشد؛ چون به باور او، غیبت نماینده‌گان حکومت افغانستان، حکومت کابل را غیر مشروع نشان می‌دهد.

وی در این باره می‌افزاید: «بخاطری‌که اگر ما با طالبان گفت‌وگو می‌کنیم و حکومت افغانستان دخیل نباشد، ما مشروعیت حکومتی را زیر سوال می‌بریم که ما برای سال‌ها از آن به قیمت خون و دارایی حمایت کردیم.»

به گفتۀ کراکر، طالبان می‌کوشند تا قدرت را بدست بیاورند؛ اما امریکا نباید فکر پیروزی به این گروه را بدهد.

سفیر پیشین امریکا در افغانستان، هم‌چنان می‌افزاید که اگر طالبان حاضر به معامله نیستند، باید انتظار کشید تا زمانی که آن‌ها برای این کار حاضر شوند.

کراکر، در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ به عنوان سفیر امریکا در افغانستان ایفای وظیفه کرده‌است.

این دیپلومات پیشین امریکا، تأکید می‌کند که طالبان هیچ ولایتی را در افغانستان در اختیار ندارند: «ما نباید در این فکر باشیم که بازندۀ جنگ هستیم؛ ما [بازنده] نیستیم و نه هم حکومت افغانستان [بازنده] است. افغانستان ۳۴ ولایت دارد، شما می‌دانید چند مرکز این ولایت در تصرف طالبان است؟ هیچ کدام شان!»

او هشدار می‌دهد که نباید بار دیگر افغانستان به کسانی سپرده شود که فاجعه‌یی را برای امریکا خلق کنند: «به یاد دارید که افغانستان بزرگ‌‎ترین فاجعه را در تاریخ امریکا برای ما داد، ما نمی‌خواهیم که دوباره به کسانی افغانستان را واگذار نماییم که این فاجعه را برای ما به بار آورده بود.»

در اوایل ماه جاری میلادی، دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا گفت‌وگوها با طالبان را ملغا کرد و گفت که گفت‌وگوها با طالبان مرده‌اند.

هم‌رسانی کنید