تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

کرزی: امریکا نباید از خاک افغانستان در نزاع با ایران کار گیرد

حامد کرزی، رییس‎جمهور پیشین کشور روز پنج‌شنبه (۲۷ سرطان) در یک نشستی دربارۀ صلح و امنیت که در کابل برگزار شده بود، هشدار داد که امریکا نباید از خاک افغانستان در نزاع با ایران کار گیرد.

آقای کرزی افزود که افغان‌ها «معامله‌های بیرونی را بین امریکا و کشورهای دیگر بر سرخاک افغانستان» نمی‌خواهند.

به گفتۀ کرزی، امریکا و پاکستان نقش مهم در روند صلح دارند زیرا این دو کشور جنگ را درافغانستان بوجود آورده‌اند.

رییس‌جمهور پیشین، به این باور است که برای موفقیت روند صلح افغانستان، نیاز است تا افغان‌ها به عنوان مهمان در روند صلح نه بل به عنوان صاحب و مالک این روند باشند.

او تأکید کرد که مردم افغانستان نمی‌‍خواهند تا پس از یک توافق صلح، افغانستان به یک سومالیای دیگر و یاهم به سوی «ملوک الطوایفی» به پیش رود.

کرزی، مثال برجسته‌یی را برای صلح افغانستان، توافق صلح در کمبودیا می‎داند - کشوری‌که در آن‌جا سه قدرت بزرگ یعنی چین، روسیه و امریکا باهم کار کردند.

از سویی دیگر، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور نیز که در این نشست شرکت کرده بود گفت امکان ندارد تا طالبان از یک‌سو خواهان بیرون شدن نیروهای خارجی باشند و از سوی دیگر حاضر نباشند با افغان‌ها گفت‌وگو کنند.

آقای عبدالله افزود که اکنون فرصت برای گفت‌وگوهای مستقیم با طالبان فراهم شده‌است و این گروه باید به گفت‌وگوها میان افغانان، تن دهد: «اگر طالبان فکر می‌کنند که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان با زور به قدرت می‌رسند، این تصور نادرست است.»

او بر ایجاد اصلاحات در نظام نیز تأکید کرد و این میان با اشاره به مشکلات در انتخابات گذشتۀ ریاست‌جمهوری و مجلس نماینده‌گان گفت که با برگزاری انتخابات بهتر، باید اعتماد مردم براین روند بیشتر گردد.

افغانستان

کرزی: امریکا نباید از خاک افغانستان در نزاع با ایران کار گیرد

آقای کرزی می‌گوید که امریکا باید اعتماد کامل همه کشورهای همسایه افغانستان را در روند صلح این کشور به‌دست آورد.

Thumbnail

حامد کرزی، رییس‎جمهور پیشین کشور روز پنج‌شنبه (۲۷ سرطان) در یک نشستی دربارۀ صلح و امنیت که در کابل برگزار شده بود، هشدار داد که امریکا نباید از خاک افغانستان در نزاع با ایران کار گیرد.

آقای کرزی افزود که افغان‌ها «معامله‌های بیرونی را بین امریکا و کشورهای دیگر بر سرخاک افغانستان» نمی‌خواهند.

به گفتۀ کرزی، امریکا و پاکستان نقش مهم در روند صلح دارند زیرا این دو کشور جنگ را درافغانستان بوجود آورده‌اند.

رییس‌جمهور پیشین، به این باور است که برای موفقیت روند صلح افغانستان، نیاز است تا افغان‌ها به عنوان مهمان در روند صلح نه بل به عنوان صاحب و مالک این روند باشند.

او تأکید کرد که مردم افغانستان نمی‌‍خواهند تا پس از یک توافق صلح، افغانستان به یک سومالیای دیگر و یاهم به سوی «ملوک الطوایفی» به پیش رود.

کرزی، مثال برجسته‌یی را برای صلح افغانستان، توافق صلح در کمبودیا می‎داند - کشوری‌که در آن‌جا سه قدرت بزرگ یعنی چین، روسیه و امریکا باهم کار کردند.

از سویی دیگر، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور نیز که در این نشست شرکت کرده بود گفت امکان ندارد تا طالبان از یک‌سو خواهان بیرون شدن نیروهای خارجی باشند و از سوی دیگر حاضر نباشند با افغان‌ها گفت‌وگو کنند.

آقای عبدالله افزود که اکنون فرصت برای گفت‌وگوهای مستقیم با طالبان فراهم شده‌است و این گروه باید به گفت‌وگوها میان افغانان، تن دهد: «اگر طالبان فکر می‌کنند که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان با زور به قدرت می‌رسند، این تصور نادرست است.»

او بر ایجاد اصلاحات در نظام نیز تأکید کرد و این میان با اشاره به مشکلات در انتخابات گذشتۀ ریاست‌جمهوری و مجلس نماینده‌گان گفت که با برگزاری انتخابات بهتر، باید اعتماد مردم براین روند بیشتر گردد.

هم‌رسانی کنید