Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کرزی: امریکا نباید در مورد صلح افغانستان با پاکستان معامله کند

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان را در مرحلۀ حساس تاریخی می بیند وبر مواظبت جدی تلاش‌های صلح ایالات متحد امریکا از سوی افغانان تأکید می ورزد.

 وی می‌گوید که این تلاش‌های صلح نباید از دید مردم افغانستان پنهان بمانند و اگر این تلاش‌ها در تضاد با کشورهای همسایه به ویژه روسیه و چین انجام شوند، افغانستان پایمال خواهد شد.

 آقای کرزی می‌گوید که حکومت باید یک هیات ملی را برای گفتگوهای صلح بگمارد و طالبان باید با همین هیات روی میز گفتگوها بنشینند.

 کرزی که در مراسم گرامی‌داشت از نودمین سالگرد تولد سید بهاءالدین مجروح فلسفه شناس و اندیشه‌گر کشور، سخن می زد، تلاش‌های صلح ایالات متحد امریکا و برگزاری نشست صلح روسیه را برای تامین صلح ارزش مند میداند اما می‌گوید که این دو کشور باید در همکاری با هم این تلاش‌های شان را انجام بدهند.

 وی بر همکاری امریکا با کشورهای همسایه افغانستان در روند گفتگوهای صلح تاکید می ورزد.

 کرزی گفت:«از امریکا می خواهیم که با روسیه و چین و کشورهای بزرگ در مورد افغانستان " اگر حقیقتا امریکا صلح می خواهد"باید با این کشورها با تفاهم برسد اگر این تفاهم را نکند پروسه صلح ما چیز دیگری می باشد نه  یک کوششی برای صلح افغانستان.»

رییس جمهور پیشین  هشدارمی‌دهد که امریکا میان صلح افغانستان و گفتگو با طالبان نباد با پاکستان معامله کند.

 کرزی می افزاید:« ما کاملن تفکیک این را می کنیم که صلح افغانستان چیست و معامله بین امریکا و پاکستان چیست، از این معامله های بیرونی بوده که مملکت ما بدبخت شده »

 آقای کرزی می‌گوید که تمامی مردمان کشور باید از تلاش های صلح آگاه باشند و حکومت یک هیات ملی رابرای پیش برد این گفت گو ها بگمارد.

 کرزی در ادامه گفت:«با مواظبت جدی ملی خود که بلاخره از اغاز تا انجام این پروسه را افغان ها دخیل باشند و صاحب کار باشند. در جای که ما دخیل نباشیم و صاحب کار نباشیم نتیجه اش امکان ندارد که به خیر ما باشد، ابدا به خیر ما نمیشه.»

 در همین حال مشاور پیشین امنیت ملی با اشاره به کشته شدن سید بهاءالدین مجروح در پاکستان، پشاور را کشتارگاه روشنفکران کشور می گوید.

 رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی گفت:«"یکی از درناک ترین و در عین حال مضحک ترین شیوه های رفتار ما در سالیان پسین این است که گاهی از قربانیان و و شهدا یاد بود میکنیم و در ماتم انها می نشینیم کار های شان را می ستاییم اما در عین زمان به قاتلان شناخته شدۀ انها احترام می کنیم  انها را نیز می ستاییم و به انها بزرگ و رهبر می گوییم ."

 حامد کرزی می‌گوید که هنوز هم با بمباران های نیروهای امریکایی که در آن غیر نظامیان قربانی می شوند، مخالف است و می افزاید که از تلاش‌های صلح امریکا به نماینده‌گی زلمی خلیل زاد حمایت می کند اما این گفتگوها باید از سوی افغانان انجام شود.

کرزی: امریکا نباید در مورد صلح افغانستان با پاکستان معامله کند

 آقای کرزی می‌گوید که تمامی مردمان کشور باید از تلاش‌های صلح آگاه باشند و حکومت یک هیات ملی رابرای پیش‌برد این گفت‌گوها بگمارد.

تصویر بندانگشتی

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان را در مرحلۀ حساس تاریخی می بیند وبر مواظبت جدی تلاش‌های صلح ایالات متحد امریکا از سوی افغانان تأکید می ورزد.

 وی می‌گوید که این تلاش‌های صلح نباید از دید مردم افغانستان پنهان بمانند و اگر این تلاش‌ها در تضاد با کشورهای همسایه به ویژه روسیه و چین انجام شوند، افغانستان پایمال خواهد شد.

 آقای کرزی می‌گوید که حکومت باید یک هیات ملی را برای گفتگوهای صلح بگمارد و طالبان باید با همین هیات روی میز گفتگوها بنشینند.

 کرزی که در مراسم گرامی‌داشت از نودمین سالگرد تولد سید بهاءالدین مجروح فلسفه شناس و اندیشه‌گر کشور، سخن می زد، تلاش‌های صلح ایالات متحد امریکا و برگزاری نشست صلح روسیه را برای تامین صلح ارزش مند میداند اما می‌گوید که این دو کشور باید در همکاری با هم این تلاش‌های شان را انجام بدهند.

 وی بر همکاری امریکا با کشورهای همسایه افغانستان در روند گفتگوهای صلح تاکید می ورزد.

 کرزی گفت:«از امریکا می خواهیم که با روسیه و چین و کشورهای بزرگ در مورد افغانستان " اگر حقیقتا امریکا صلح می خواهد"باید با این کشورها با تفاهم برسد اگر این تفاهم را نکند پروسه صلح ما چیز دیگری می باشد نه  یک کوششی برای صلح افغانستان.»

رییس جمهور پیشین  هشدارمی‌دهد که امریکا میان صلح افغانستان و گفتگو با طالبان نباد با پاکستان معامله کند.

 کرزی می افزاید:« ما کاملن تفکیک این را می کنیم که صلح افغانستان چیست و معامله بین امریکا و پاکستان چیست، از این معامله های بیرونی بوده که مملکت ما بدبخت شده »

 آقای کرزی می‌گوید که تمامی مردمان کشور باید از تلاش های صلح آگاه باشند و حکومت یک هیات ملی رابرای پیش برد این گفت گو ها بگمارد.

 کرزی در ادامه گفت:«با مواظبت جدی ملی خود که بلاخره از اغاز تا انجام این پروسه را افغان ها دخیل باشند و صاحب کار باشند. در جای که ما دخیل نباشیم و صاحب کار نباشیم نتیجه اش امکان ندارد که به خیر ما باشد، ابدا به خیر ما نمیشه.»

 در همین حال مشاور پیشین امنیت ملی با اشاره به کشته شدن سید بهاءالدین مجروح در پاکستان، پشاور را کشتارگاه روشنفکران کشور می گوید.

 رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی گفت:«"یکی از درناک ترین و در عین حال مضحک ترین شیوه های رفتار ما در سالیان پسین این است که گاهی از قربانیان و و شهدا یاد بود میکنیم و در ماتم انها می نشینیم کار های شان را می ستاییم اما در عین زمان به قاتلان شناخته شدۀ انها احترام می کنیم  انها را نیز می ستاییم و به انها بزرگ و رهبر می گوییم ."

 حامد کرزی می‌گوید که هنوز هم با بمباران های نیروهای امریکایی که در آن غیر نظامیان قربانی می شوند، مخالف است و می افزاید که از تلاش‌های صلح امریکا به نماینده‌گی زلمی خلیل زاد حمایت می کند اما این گفتگوها باید از سوی افغانان انجام شود.

هم‌رسانی کنید