Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کرزی: تنها روسیه می‎تواند افغانستان را در شکست تروریسم کمک کند

حامدکرزی، رییس‎جمهور پیشین کشور می‎گوید که تنها روسیه می‏‎تواند افغانستان را در شکست تروریسم و هراس‎افگنی کمک کند، زیرا به گفتۀ او امریکاییان افغان‌ها را می‎کشند.

آقای کرزی، کشورهای مانند ایالات متحده امریکا و بریتانیا که در۱۷سال گذشته به کشتار مردم افغانستان مصروف بوده اند، هرگز نمی‌توانند در مبارزه با هراس‎افگنی به افغانستان کمک نمایند: «اگر شما یعنی (روسیه) روابط جدیدی با پاکستان و افغانستان ایجاد کنید، می‌توانید کمک کنید، نه انگلیس‎های که ما مدتها از کشور خود بیرون انداخته بودیم و نه امریکایی‌هایی که هفده سال مشغول کشتن ما هستند.»

رییس جمهور پیشین، امریکاییان را به دروغ گویی متهم می سازد: «امریکاییان  دروغ می‌گویند که القاعده به دلیل حمله شوروی ظهور کرد، آن‌ها از جنگ استفاده کردند تا القاعده را در کمپ‌های نظامی پاکستان رشد دهند، آن‌ها می‌خواستند تنها ابر قدرت باشند و به این هدف رسیدند. شوروی سقوط کرد و یکی از دلایل آن جنگ افغانستان بود.»

وی این سخنانش را درگفت وگو با شبکۀ تلویزیونی «ان تی وی» روسیه بیان کرده است.

اما، شماری از شهروندان کشور، ریشه اصلی بحران کنونی را در افغانستان  تجاوز ارتش سرخ به این کشور می داند و از این گفته های حامد کرزی انتقاد می‌کنند.

نصیراحمد باشنده کابل

" شعار روس ها برای ما کار، کولی دودی بود، اما بجای کار کفن دادند بجای خانه به گور روان مان کردند."

عبدالصمیم، باشندۀ کابل بیان داشت: «سیاستمداران ما کمتر به منافع ملی بلکه بیشتر به منافع شخصی شان توجه می کنند.»

عبدالفتاح، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «وقتی که در قدرت بودند، امریکا خوب بود. اما وقتی که کرزی و دیگرانش از قدرت دور شدند حال امریکا را تخریب می کنند.»

در همین حالش، شماری هم این گفته‎های کرزی را دیدگاۀ شخصی وی دانند.

لیلما احمدی، عضو مجلس سنا می گوید: «این رابطه‎ها بین کشورها و شخصیت‎ها سبب می‎شود که منافع ملی افغانستان متأسفانه که تحت سوال قرار بگیرد.»

حامدکرزی، هفتۀ گذشته نیز درهفتمین نشست امنیتی مسکو سیاست‏های ضدهراس افگنی ایالات متحده را در افغانستان انتقاد کرد و گفت که گروه داعش در حضور نظامی واشنگتن در این کشور نیرومند شده است.

کرزی: تنها روسیه می‎تواند افغانستان را در شکست تروریسم کمک کند

حامد کرزی،هم‎پیمان پیشین و منتقد فعلی ایالات متحده در افغانستان یک بار دیگر واشنگتن را عامل بحران کنونی در این کشور می‎داند.

Thumbnail

حامدکرزی، رییس‎جمهور پیشین کشور می‎گوید که تنها روسیه می‏‎تواند افغانستان را در شکست تروریسم و هراس‎افگنی کمک کند، زیرا به گفتۀ او امریکاییان افغان‌ها را می‎کشند.

آقای کرزی، کشورهای مانند ایالات متحده امریکا و بریتانیا که در۱۷سال گذشته به کشتار مردم افغانستان مصروف بوده اند، هرگز نمی‌توانند در مبارزه با هراس‎افگنی به افغانستان کمک نمایند: «اگر شما یعنی (روسیه) روابط جدیدی با پاکستان و افغانستان ایجاد کنید، می‌توانید کمک کنید، نه انگلیس‎های که ما مدتها از کشور خود بیرون انداخته بودیم و نه امریکایی‌هایی که هفده سال مشغول کشتن ما هستند.»

رییس جمهور پیشین، امریکاییان را به دروغ گویی متهم می سازد: «امریکاییان  دروغ می‌گویند که القاعده به دلیل حمله شوروی ظهور کرد، آن‌ها از جنگ استفاده کردند تا القاعده را در کمپ‌های نظامی پاکستان رشد دهند، آن‌ها می‌خواستند تنها ابر قدرت باشند و به این هدف رسیدند. شوروی سقوط کرد و یکی از دلایل آن جنگ افغانستان بود.»

وی این سخنانش را درگفت وگو با شبکۀ تلویزیونی «ان تی وی» روسیه بیان کرده است.

اما، شماری از شهروندان کشور، ریشه اصلی بحران کنونی را در افغانستان  تجاوز ارتش سرخ به این کشور می داند و از این گفته های حامد کرزی انتقاد می‌کنند.

نصیراحمد باشنده کابل

" شعار روس ها برای ما کار، کولی دودی بود، اما بجای کار کفن دادند بجای خانه به گور روان مان کردند."

عبدالصمیم، باشندۀ کابل بیان داشت: «سیاستمداران ما کمتر به منافع ملی بلکه بیشتر به منافع شخصی شان توجه می کنند.»

عبدالفتاح، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «وقتی که در قدرت بودند، امریکا خوب بود. اما وقتی که کرزی و دیگرانش از قدرت دور شدند حال امریکا را تخریب می کنند.»

در همین حالش، شماری هم این گفته‎های کرزی را دیدگاۀ شخصی وی دانند.

لیلما احمدی، عضو مجلس سنا می گوید: «این رابطه‎ها بین کشورها و شخصیت‎ها سبب می‎شود که منافع ملی افغانستان متأسفانه که تحت سوال قرار بگیرد.»

حامدکرزی، هفتۀ گذشته نیز درهفتمین نشست امنیتی مسکو سیاست‏های ضدهراس افگنی ایالات متحده را در افغانستان انتقاد کرد و گفت که گروه داعش در حضور نظامی واشنگتن در این کشور نیرومند شده است.

هم‌رسانی کنید