تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

کرزی: نیروهای امریکایی افغانستان را ترک نخواهند کرد

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور باور دارد که نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون نخواهند شد.

آقای کرزی، می‌گوید که گفت‌وگوهای امریکاییان با نماینده‌گان طالبان نیز دربارۀ پایگاه‌های نیروهای امریکایی در افغانستان استند.

رییس‌جمهور پیشین هشدار می‌دهد که هرگاه روند صلح به گونۀ کامل بین‌الافغانی نباشد و کشورهای همسایۀ افغانستان و منطقه از آن پشتبیانی نکنند، این روند به موفقیت نخواهد رسید.

آقای کرزی هنگام گفت وگو در نشست سالانۀ «رایسینا» در هند از ایالات متحده می‌خواهد تا نقش کشورهای منطقه از جمله روسیه را در افغانستان درک نماید.

او افغانستان را دارای موقعیت راهبردی بسیار مهم برای واشنگتن می‌داند: «من از جمله کسانی استم که باور دارند ایالات متحده افغانستان را ترک نخواهد کرد. آنان برای ترک نیامده اند. بنابراین آنان در افغانستان حداقل در چارچوب توافق‌نامۀ دوجانبۀ امنیتی خواهند ماند. امریکاییان با طالبان نیز در بارۀ پایگاه‌های شان گفت وگو کرده‌اند. کتاب رابرت کیلن را بخوانید که در آن آمده است که افغانستان دارای اهمیت حیاتی راهبردی است زیرا همه همسایه‌های آن ابرقدرت‌ها استند.»

با این وجود، آقای کرزی به آمدن صلح در افغانستان در آیندۀ نزدیک امیدوار است: «نخست این که روند صلح باید به گونۀ کامل و اثرگزار یک روند بین‌الافغانی باشد، دوم باید شفافیت این روند به گونۀ کامل به افغان‌ها روشن باشد، سوم باید پشتیبانی همسایه‌ها و منطقه را داشته باشد تا به موفقیت بینجامد؛ درغیر آن این روند موفق نخواهد شد.»

هزمان با تأکید آقای کرزی بر نقش کشورهای منطقه در روند صلح، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس جمهور برای گفت وگو در این باره به چین رفته است.

طارق آرین، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که قرار است آقای محب در دیدار با مقام‌های چینی در بارۀ صلح و امنیت در افغانستان گفت‌وگو کند.

رییس جمهور پیشین، در بخش دیگری از سخنانش هرچند نقش پاکستان را درروند صلح  افغانستان نسبت به هرکشور دیگر مهم می‌داند، اما می‌گوید که امیدوار است تا نظامیان آن کشور از مداخله در امور افغانستان دست بکشند.

افغانستان

کرزی: نیروهای امریکایی افغانستان را ترک نخواهند کرد

رییس‌جمهور پیشین هشدار می‌دهد که هرگاه روند صلح به گونۀ کامل بین‌الافغانی نباشد و کشورهای همسایۀ افغانستان و منطقه از آن پشتبیانی نکنند، این روند به موفقیت نخواهد رسید.

تصویر بندانگشتی

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور باور دارد که نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون نخواهند شد.

آقای کرزی، می‌گوید که گفت‌وگوهای امریکاییان با نماینده‌گان طالبان نیز دربارۀ پایگاه‌های نیروهای امریکایی در افغانستان استند.

رییس‌جمهور پیشین هشدار می‌دهد که هرگاه روند صلح به گونۀ کامل بین‌الافغانی نباشد و کشورهای همسایۀ افغانستان و منطقه از آن پشتبیانی نکنند، این روند به موفقیت نخواهد رسید.

آقای کرزی هنگام گفت وگو در نشست سالانۀ «رایسینا» در هند از ایالات متحده می‌خواهد تا نقش کشورهای منطقه از جمله روسیه را در افغانستان درک نماید.

او افغانستان را دارای موقعیت راهبردی بسیار مهم برای واشنگتن می‌داند: «من از جمله کسانی استم که باور دارند ایالات متحده افغانستان را ترک نخواهد کرد. آنان برای ترک نیامده اند. بنابراین آنان در افغانستان حداقل در چارچوب توافق‌نامۀ دوجانبۀ امنیتی خواهند ماند. امریکاییان با طالبان نیز در بارۀ پایگاه‌های شان گفت وگو کرده‌اند. کتاب رابرت کیلن را بخوانید که در آن آمده است که افغانستان دارای اهمیت حیاتی راهبردی است زیرا همه همسایه‌های آن ابرقدرت‌ها استند.»

با این وجود، آقای کرزی به آمدن صلح در افغانستان در آیندۀ نزدیک امیدوار است: «نخست این که روند صلح باید به گونۀ کامل و اثرگزار یک روند بین‌الافغانی باشد، دوم باید شفافیت این روند به گونۀ کامل به افغان‌ها روشن باشد، سوم باید پشتیبانی همسایه‌ها و منطقه را داشته باشد تا به موفقیت بینجامد؛ درغیر آن این روند موفق نخواهد شد.»

هزمان با تأکید آقای کرزی بر نقش کشورهای منطقه در روند صلح، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس جمهور برای گفت وگو در این باره به چین رفته است.

طارق آرین، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که قرار است آقای محب در دیدار با مقام‌های چینی در بارۀ صلح و امنیت در افغانستان گفت‌وگو کند.

رییس جمهور پیشین، در بخش دیگری از سخنانش هرچند نقش پاکستان را درروند صلح  افغانستان نسبت به هرکشور دیگر مهم می‌داند، اما می‌گوید که امیدوار است تا نظامیان آن کشور از مداخله در امور افغانستان دست بکشند.

هم‌رسانی کنید