Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کرزی: وضعیت نگران کنندۀ کنونی افغانستان نتیجۀ سیاست امریکا است

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور روز سه شنبه (۲۰ حوت) در یک خبرنامه گفته است که "وضعیت نگران کنندۀ کنونی کشور نتیجۀ سیاست و عملکرد تحقیرآمیز و تفرقه افگنانۀ امریکا در برابر مردم افغانستان می باشد."

خبرنامه می افزاید: "اثبات این ادعا در اعلامیۀ شب گذشتۀ وزارت امور خارجۀ امریکا دربارۀ مراسم تحلیف دوگانه ۱۹ حوت افغانستان است. در صورتیکه امریکا حقیقتاً خواهان حل بحران به وجود آمده می بود، می توانست با اقدام سازنده و به موقع پیش از برگزاری مراسم تحلیف، مانع تفرقه و بی ثباتی سیاسی ناشی از آن گردد."

کرزی تأکید کرده است که او در تمامی ملاقات ‌های چند ماه اخیر که با مقام های امریکایی به ویژه، زلمی خلیل زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان داشته، "نگرانی عمیق خود" دربارۀ  "عدم صداقت و شفافیت عملکرد آن کشور دربارۀ چگونگی پیشبرد پروسۀ انتخابات و بخش هایی از روند صلح ابراز داشته، به تکرار تأکید کرده است که باید نتیجۀ انتخابات و گفتگوهای صلح منتج به تحکیم وحدت ملی و سلامت کشور شده و همچنین باعث ثبات و ایجاد یک حکومت مشروع و مقتدر ملی گردد".

او به این باور است که وضعیت کنونی ایجاب می کند که مردم افغانستان با اتحاد و هوشیاری تمام و با اشتراک مساعی در خنثی ساختن "دسایس خارجی که سلامت، ثبات و وحدت ملی کشور را تهدید می کند، یکجا اخذ موقف کرده و افغانستان عزیز خود را نجات دهیم."

مایک پومپیو، وزیر خارجه امریکا روز گذشته درصفحۀ تویترش نگاشته ‎‌است که امریکا با ایجاد حکومت موازی و با استفاده از زور برای حل اختلافات سیاسی، مخالف است.

درهمین حال در یک اعلامیۀ وزارت خارجه امریکا با تأکید بر حمایت واشنگتن از افغانستان متحد و دارای حاکمیت ملی، آمده‎است: "اولولیت‌دهی به حکومت همه شمول برای صلح، مهم است".

این گفته ‎ها درحالی ابراز می‎ شوند که هم‌زمان با مراسم تحلیف اشرف غنی به عنوان رییس‎جمهور عبدالله عبدالله نیز به حیث آن چه که او رییس‌جمهور حکومت همه شمول می‎گوید، سوگند یاد کرد.

از سوی دیگر، زلمی خلیل‎زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان از رییس‎ جمهور غنی و عبدالله خواسته تا دربارۀ یک حکومت جامع و فراگیر، توافق کنند.

به تاریخ ۲۹ دلو، کمیسیون مستقل انتخابات رییس ‌جمهور غنی را برندۀ انتخابات ریاست ‌جمهوری، اعلام کرد.

پس از اعلام نتیجۀ انتخابات، عبدالله در واکنش به اعلام پیروزی اشرف غنی گفت که او حکومت همه شمول موازی را تشکیل می‌دهد.

او نتیجۀ اعلام شده کمیسیون مستقل انتخابات را غیرقانونی گفت و خودش را بربنیاد آرای بایومتریک شده، پیروز این انتخابات می‌داند.

با وجود تلاش‌‎های فشردۀ خلیل‌زاد، اختلاف‌ها میان رییس‌ جمهور غنی و عبدالله، حل نشدند.

منابع روز گذشته گفتند که هرچند رییس‌‎‎ جمهور غنی به عبدالله پیشنهاد ۴۰ درصد کابینه و ریاست شورای عالی صلح را داد‌ ‎است، اما آقای عبدالله این پیشنهاد را نپذیرفته‌‎‎است، زیرا او خواهان سمت نخست وزیری و یا هم ریاست شورای وزیران است.

کرزی: وضعیت نگران کنندۀ کنونی افغانستان نتیجۀ سیاست امریکا است

کرزی از مردم خواسته است تا در شرایط کنونی با اتحاد و هوشیاری تمام و با اشتراک مساعی در خنثی ساختن "دسایس خارجی" کشور را نجات هند.

Thumbnail

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور روز سه شنبه (۲۰ حوت) در یک خبرنامه گفته است که "وضعیت نگران کنندۀ کنونی کشور نتیجۀ سیاست و عملکرد تحقیرآمیز و تفرقه افگنانۀ امریکا در برابر مردم افغانستان می باشد."

خبرنامه می افزاید: "اثبات این ادعا در اعلامیۀ شب گذشتۀ وزارت امور خارجۀ امریکا دربارۀ مراسم تحلیف دوگانه ۱۹ حوت افغانستان است. در صورتیکه امریکا حقیقتاً خواهان حل بحران به وجود آمده می بود، می توانست با اقدام سازنده و به موقع پیش از برگزاری مراسم تحلیف، مانع تفرقه و بی ثباتی سیاسی ناشی از آن گردد."

کرزی تأکید کرده است که او در تمامی ملاقات ‌های چند ماه اخیر که با مقام های امریکایی به ویژه، زلمی خلیل زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان داشته، "نگرانی عمیق خود" دربارۀ  "عدم صداقت و شفافیت عملکرد آن کشور دربارۀ چگونگی پیشبرد پروسۀ انتخابات و بخش هایی از روند صلح ابراز داشته، به تکرار تأکید کرده است که باید نتیجۀ انتخابات و گفتگوهای صلح منتج به تحکیم وحدت ملی و سلامت کشور شده و همچنین باعث ثبات و ایجاد یک حکومت مشروع و مقتدر ملی گردد".

او به این باور است که وضعیت کنونی ایجاب می کند که مردم افغانستان با اتحاد و هوشیاری تمام و با اشتراک مساعی در خنثی ساختن "دسایس خارجی که سلامت، ثبات و وحدت ملی کشور را تهدید می کند، یکجا اخذ موقف کرده و افغانستان عزیز خود را نجات دهیم."

مایک پومپیو، وزیر خارجه امریکا روز گذشته درصفحۀ تویترش نگاشته ‎‌است که امریکا با ایجاد حکومت موازی و با استفاده از زور برای حل اختلافات سیاسی، مخالف است.

درهمین حال در یک اعلامیۀ وزارت خارجه امریکا با تأکید بر حمایت واشنگتن از افغانستان متحد و دارای حاکمیت ملی، آمده‎است: "اولولیت‌دهی به حکومت همه شمول برای صلح، مهم است".

این گفته ‎ها درحالی ابراز می‎ شوند که هم‌زمان با مراسم تحلیف اشرف غنی به عنوان رییس‎جمهور عبدالله عبدالله نیز به حیث آن چه که او رییس‌جمهور حکومت همه شمول می‎گوید، سوگند یاد کرد.

از سوی دیگر، زلمی خلیل‎زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان از رییس‎ جمهور غنی و عبدالله خواسته تا دربارۀ یک حکومت جامع و فراگیر، توافق کنند.

به تاریخ ۲۹ دلو، کمیسیون مستقل انتخابات رییس ‌جمهور غنی را برندۀ انتخابات ریاست ‌جمهوری، اعلام کرد.

پس از اعلام نتیجۀ انتخابات، عبدالله در واکنش به اعلام پیروزی اشرف غنی گفت که او حکومت همه شمول موازی را تشکیل می‌دهد.

او نتیجۀ اعلام شده کمیسیون مستقل انتخابات را غیرقانونی گفت و خودش را بربنیاد آرای بایومتریک شده، پیروز این انتخابات می‌داند.

با وجود تلاش‌‎های فشردۀ خلیل‌زاد، اختلاف‌ها میان رییس‌ جمهور غنی و عبدالله، حل نشدند.

منابع روز گذشته گفتند که هرچند رییس‌‎‎ جمهور غنی به عبدالله پیشنهاد ۴۰ درصد کابینه و ریاست شورای عالی صلح را داد‌ ‎است، اما آقای عبدالله این پیشنهاد را نپذیرفته‌‎‎است، زیرا او خواهان سمت نخست وزیری و یا هم ریاست شورای وزیران است.

هم‌رسانی کنید