Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کرزی: گروه داعش «آلۀ دست» امریکاست

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، روز چهارشنبه در یک مصاحبه به صدای امریکا گفت که گروه داعش آلۀ دست امریکا است و از نظر وی هیچ فرقی میان داعش و امریکا وجود ندارد.

وی گفت: «داعش آله دست امریکا است و از نظر من هیچ فرقی میان داعش و امریکا وجود ندارد.»

کرزی در رابطه به پرتاب بم توسط نیروهای امریکایی بر اچین چنین گفت: «امریکا با انجام حمله بمی بر اچین، داعش را از بین نبرده است.»

حامد کرزی همچنان انتقادها بر روسیه مبنی بر داشتن رابطه با طالبان را رد کرد. 

وی گفت: «روسیه با طالبان گفت‌و‌گو می‌کند. امریکا نیز با طالبان گفت‌و‌گو می‌کند. کشورهای ناروی و جرمنی نیز با طالبان گفت‌و‌گو می‌کنند. روسیه نیز حق دارد که با طالبان نشست داشته باشد»

کرزی در رابطه به حضور طالبان در افغانستان چنین گفت: «طالبان امروز در افغانستان یک واقعیت بزرگ است. امریکایی‌ها خود شان می‌گویند که طالبان پنجاه فیصد افغانستان را کنترول می‌کند. وقتی‌که یک نیرو (طالبان) پنجاه فیصد خاک افغانستان را زیر سیطره دارد، به غیر از گفت‌وگو دیگر هیچ گزینه‌یی برای کشورها باقی نمی‌ماند. امریکایی‌ها خود شان با طالبان گفت‌وگو می‌کنند. آن‌ها با هم در دفتر قطر نشست دارند.»

کرزی روز شنبه نیز امریکا و دولت افغانستان را به خاطر حمله بمی بر اچین سخت انتقاد کرد.

کرزی حکومت وحدت ملی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که او دیگر این حکومت را قبول ندارد و تصمیم گرفته است تا امریکا را از خاک افغانستان بیرون کند.

وی گفت: «حکومت به امریکا اجازه داده است که این بم بزرگ غیر هسته‌یی را پرتاب کند و این کار حکومت خیانت است.»

کرزی گفت که پرتاب این بم بر اچین توهین به افغانستان و نقض حاکمیت ملی است و گروه داعش فقط یک بهانه برای امریکا است.

پنج شنبه گذشته نیروهای امریکایی بزرگترین بم غیر هسته‌یی که به نام مادر بم‌ها نیز یاد می‌شود را بر مواضع داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرد.

مقام‌ها گفتند که نود و شش تن از جنگجویان داعش در این حمله بمی کشته شدند.

کرزی: گروه داعش «آلۀ دست» امریکاست

آقای کرزی گفت که پرتاب این بم بر اچین توهین به افغانستان و نقض حاکمیت ملی است و گروه داعش فقط یک بهانه برای امریکا است.

Thumbnail

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، روز چهارشنبه در یک مصاحبه به صدای امریکا گفت که گروه داعش آلۀ دست امریکا است و از نظر وی هیچ فرقی میان داعش و امریکا وجود ندارد.

وی گفت: «داعش آله دست امریکا است و از نظر من هیچ فرقی میان داعش و امریکا وجود ندارد.»

کرزی در رابطه به پرتاب بم توسط نیروهای امریکایی بر اچین چنین گفت: «امریکا با انجام حمله بمی بر اچین، داعش را از بین نبرده است.»

حامد کرزی همچنان انتقادها بر روسیه مبنی بر داشتن رابطه با طالبان را رد کرد. 

وی گفت: «روسیه با طالبان گفت‌و‌گو می‌کند. امریکا نیز با طالبان گفت‌و‌گو می‌کند. کشورهای ناروی و جرمنی نیز با طالبان گفت‌و‌گو می‌کنند. روسیه نیز حق دارد که با طالبان نشست داشته باشد»

کرزی در رابطه به حضور طالبان در افغانستان چنین گفت: «طالبان امروز در افغانستان یک واقعیت بزرگ است. امریکایی‌ها خود شان می‌گویند که طالبان پنجاه فیصد افغانستان را کنترول می‌کند. وقتی‌که یک نیرو (طالبان) پنجاه فیصد خاک افغانستان را زیر سیطره دارد، به غیر از گفت‌وگو دیگر هیچ گزینه‌یی برای کشورها باقی نمی‌ماند. امریکایی‌ها خود شان با طالبان گفت‌وگو می‌کنند. آن‌ها با هم در دفتر قطر نشست دارند.»

کرزی روز شنبه نیز امریکا و دولت افغانستان را به خاطر حمله بمی بر اچین سخت انتقاد کرد.

کرزی حکومت وحدت ملی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که او دیگر این حکومت را قبول ندارد و تصمیم گرفته است تا امریکا را از خاک افغانستان بیرون کند.

وی گفت: «حکومت به امریکا اجازه داده است که این بم بزرگ غیر هسته‌یی را پرتاب کند و این کار حکومت خیانت است.»

کرزی گفت که پرتاب این بم بر اچین توهین به افغانستان و نقض حاکمیت ملی است و گروه داعش فقط یک بهانه برای امریکا است.

پنج شنبه گذشته نیروهای امریکایی بزرگترین بم غیر هسته‌یی که به نام مادر بم‌ها نیز یاد می‌شود را بر مواضع داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرد.

مقام‌ها گفتند که نود و شش تن از جنگجویان داعش در این حمله بمی کشته شدند.

هم‌رسانی کنید