Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشته‌شدن سه هراس‌افگن در ولایت کندز

مقام‌های ارتش در کندز با پخش خبرنامه‌یی می‌گویند که در این ولایت سه هراس‌افگن کشته شدند و دو تن دیگر زخم برداشته‌اند.

در خبرنامۀ فرقۀ ۲۰ پامیر آمده‌است که عملیات زمستانی نیروهای دولتی در منطقۀ بز کندهاری، حضرت سلطان، تلوکه و ولسوالی‌های شهر کندز ادامه دارند.

خبرنامه می‌افزاید که در ادامۀ این عملیات دیشب (۴ جدی) در نتیجۀ عملیات هوایی در منطقه حضرت سلطان و بز کندهاری سه هراس‌افگن کشته شدند و دو تن دیگر آنان زخم برداشتند.

بر بنیاد این خبرنامه، در این عملیات دو موترسایکل هراس‌افگنان نیز نابود شدند.

کشته‌شدن سه هراس‌افگن در ولایت کندز

در خبرنامۀ فرقۀ ۲۰ پامیر آمده‌است که عملیات زمستانی نیروهای دولتی در منطقۀ بز کندهاری، حضرت سلطان، تلوکه و ولسوالی‌های شهر کندز ادامه دارند.

Thumbnail

مقام‌های ارتش در کندز با پخش خبرنامه‌یی می‌گویند که در این ولایت سه هراس‌افگن کشته شدند و دو تن دیگر زخم برداشته‌اند.

در خبرنامۀ فرقۀ ۲۰ پامیر آمده‌است که عملیات زمستانی نیروهای دولتی در منطقۀ بز کندهاری، حضرت سلطان، تلوکه و ولسوالی‌های شهر کندز ادامه دارند.

خبرنامه می‌افزاید که در ادامۀ این عملیات دیشب (۴ جدی) در نتیجۀ عملیات هوایی در منطقه حضرت سلطان و بز کندهاری سه هراس‌افگن کشته شدند و دو تن دیگر آنان زخم برداشتند.

بر بنیاد این خبرنامه، در این عملیات دو موترسایکل هراس‌افگنان نیز نابود شدند.

هم‌رسانی کنید