Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشته‌شدن یک حمله‌کنندۀ انتحاری در کابل پیش‌از رسیدن به هدف

یک حمله‌کنندۀ انتحاری روز دوشنبه (۱۷ ثور) پیش‌از رسیدن به هدف در منطقۀ شهرنو در مربوطات حوزۀ چهارم شهر کابل، با منفجرساختن مواد انفجاری همراه خودش، کشته شد.
  
پولیس کابل می‌گوید که حوالی ساعت ۳۰:۱۱ پیش‌از چاشت امروز یک انتحارکننده ملبس با واسکت انتحاری که قصد داشت خود را نزدیک به برنامه‌یی روند خون‌دهی در پارک شهر نو، مربوط حوزۀ چهارم امنیتی پولیس کند؛ ازسوی پولیس شناسایی شد و مواد انفجاری همراه‌اش را منفجر ساخت.
 
در همین‌حال، ویس‌احمد برمک، وزیر داخله کشور که به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده‌است، این رویداد را تأیید می‌کند و می‌گوید: «دشمنان تأکتیک‌شان را در برابرمان تغییر داده‌اند و ماهم تأکتیک‌مان را در برابر آنان تغییر می‌دهیم.»
 
پولیس کابل می‌افزاید که در این رویداد، به‌ کسی آسیب نرسیده‌است.
 
تاکنون هیچ‌گروهی به‌شمول طالبان، مسؤولیت این را رویداد به‌دوش نگرفته‌است.
 
هفتۀ پیش نیز در حملات انتحاری در شهر کابل، نزدیک به ۳۰ تن به‌شمول ۹ خبرنگار و تصویربردار جان باختند. خبرنگاران و تصویربردار پس‌از آن جان باختند که در حال پوشش انفجار نخست، در منطقۀ شش‌درک شهر کابل در نزدیک یکی‌از دفترهای ریاست عمومی امنیت ملی بودند.

کشته‌شدن یک حمله‌کنندۀ انتحاری در کابل پیش‌از رسیدن به هدف

وزیر داخله کشور نیز تأیید می‌کند که فرد انتحاری پیش‌از رسیدن به هدف ازسوی پولیس شناسایی شده‌است.

Thumbnail

یک حمله‌کنندۀ انتحاری روز دوشنبه (۱۷ ثور) پیش‌از رسیدن به هدف در منطقۀ شهرنو در مربوطات حوزۀ چهارم شهر کابل، با منفجرساختن مواد انفجاری همراه خودش، کشته شد.
  
پولیس کابل می‌گوید که حوالی ساعت ۳۰:۱۱ پیش‌از چاشت امروز یک انتحارکننده ملبس با واسکت انتحاری که قصد داشت خود را نزدیک به برنامه‌یی روند خون‌دهی در پارک شهر نو، مربوط حوزۀ چهارم امنیتی پولیس کند؛ ازسوی پولیس شناسایی شد و مواد انفجاری همراه‌اش را منفجر ساخت.
 
در همین‌حال، ویس‌احمد برمک، وزیر داخله کشور که به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده‌است، این رویداد را تأیید می‌کند و می‌گوید: «دشمنان تأکتیک‌شان را در برابرمان تغییر داده‌اند و ماهم تأکتیک‌مان را در برابر آنان تغییر می‌دهیم.»
 
پولیس کابل می‌افزاید که در این رویداد، به‌ کسی آسیب نرسیده‌است.
 
تاکنون هیچ‌گروهی به‌شمول طالبان، مسؤولیت این را رویداد به‌دوش نگرفته‌است.
 
هفتۀ پیش نیز در حملات انتحاری در شهر کابل، نزدیک به ۳۰ تن به‌شمول ۹ خبرنگار و تصویربردار جان باختند. خبرنگاران و تصویربردار پس‌از آن جان باختند که در حال پوشش انفجار نخست، در منطقۀ شش‌درک شهر کابل در نزدیک یکی‌از دفترهای ریاست عمومی امنیت ملی بودند.

هم‌رسانی کنید