Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشته‌شدن ۴۹ جنگجو در هفت ولایت کشور در ۲۴ ساعت گذشته

وزارت امور داخله با پخش خبرنامه‌یی می‌گوید که در هفت عملیات مشترک ۴۹ هراس‌افگن کشته شدند و ۶ تن دیگر آنان زخم برداشتند.

در خبرنامه آمده است: «نیروهای امنیتی کشور در ۲۴ ساعت گذشته ۷ عملیات مشترک ضد هراس‌افگنی را در مربوطات ولایت‌های هلمند، ننگرهار، کندهار، فراه، جوزجان، هرات و فاریاب راه‌اندازی کردند که در نتیجۀ آن ۴۹ هراس‌افگن کشته شدند، شش هراس‌افگن زخم برداشتند و ۵ هراس‌افگن دیگر بازداشت شدند.»

خبرنامه می‌افزاید: «در این عملیات‌ها، سه میل راکت‌انداز، دو میل پیکا، شش میل کلاشینکوف و مقداری مهمات و مواد انفجاری نیز به‌دست آمده‌است.»

در این خبرنامه دربارۀ تلفات نظامیان و غیرنظامیان در این عملیات‌ها چیزی ذکر نشده‌است.

کشته‌شدن ۴۹ جنگجو در هفت ولایت کشور در ۲۴ ساعت گذشته

خبرنامه می‌افزاید: «در این عملیات‌ها، سه میل راکت‌انداز، دو میل پیکا، شش میل کلاشینکوف و مقداری مهمات و مواد انفجاری نیز به‌دست آمده‌است.»

Thumbnail

وزارت امور داخله با پخش خبرنامه‌یی می‌گوید که در هفت عملیات مشترک ۴۹ هراس‌افگن کشته شدند و ۶ تن دیگر آنان زخم برداشتند.

در خبرنامه آمده است: «نیروهای امنیتی کشور در ۲۴ ساعت گذشته ۷ عملیات مشترک ضد هراس‌افگنی را در مربوطات ولایت‌های هلمند، ننگرهار، کندهار، فراه، جوزجان، هرات و فاریاب راه‌اندازی کردند که در نتیجۀ آن ۴۹ هراس‌افگن کشته شدند، شش هراس‌افگن زخم برداشتند و ۵ هراس‌افگن دیگر بازداشت شدند.»

خبرنامه می‌افزاید: «در این عملیات‌ها، سه میل راکت‌انداز، دو میل پیکا، شش میل کلاشینکوف و مقداری مهمات و مواد انفجاری نیز به‌دست آمده‌است.»

در این خبرنامه دربارۀ تلفات نظامیان و غیرنظامیان در این عملیات‌ها چیزی ذکر نشده‌است.

هم‌رسانی کنید