تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشته‌شدن ۴۹ جنگجو در هفت ولایت کشور در ۲۴ ساعت گذشته

وزارت امور داخله با پخش خبرنامه‌یی می‌گوید که در هفت عملیات مشترک ۴۹ هراس‌افگن کشته شدند و ۶ تن دیگر آنان زخم برداشتند.

در خبرنامه آمده است: «نیروهای امنیتی کشور در ۲۴ ساعت گذشته ۷ عملیات مشترک ضد هراس‌افگنی را در مربوطات ولایت‌های هلمند، ننگرهار، کندهار، فراه، جوزجان، هرات و فاریاب راه‌اندازی کردند که در نتیجۀ آن ۴۹ هراس‌افگن کشته شدند، شش هراس‌افگن زخم برداشتند و ۵ هراس‌افگن دیگر بازداشت شدند.»

خبرنامه می‌افزاید: «در این عملیات‌ها، سه میل راکت‌انداز، دو میل پیکا، شش میل کلاشینکوف و مقداری مهمات و مواد انفجاری نیز به‌دست آمده‌است.»

در این خبرنامه دربارۀ تلفات نظامیان و غیرنظامیان در این عملیات‌ها چیزی ذکر نشده‌است.

کشته‌شدن ۴۹ جنگجو در هفت ولایت کشور در ۲۴ ساعت گذشته

خبرنامه می‌افزاید: «در این عملیات‌ها، سه میل راکت‌انداز، دو میل پیکا، شش میل کلاشینکوف و مقداری مهمات و مواد انفجاری نیز به‌دست آمده‌است.»

Thumbnail

وزارت امور داخله با پخش خبرنامه‌یی می‌گوید که در هفت عملیات مشترک ۴۹ هراس‌افگن کشته شدند و ۶ تن دیگر آنان زخم برداشتند.

در خبرنامه آمده است: «نیروهای امنیتی کشور در ۲۴ ساعت گذشته ۷ عملیات مشترک ضد هراس‌افگنی را در مربوطات ولایت‌های هلمند، ننگرهار، کندهار، فراه، جوزجان، هرات و فاریاب راه‌اندازی کردند که در نتیجۀ آن ۴۹ هراس‌افگن کشته شدند، شش هراس‌افگن زخم برداشتند و ۵ هراس‌افگن دیگر بازداشت شدند.»

خبرنامه می‌افزاید: «در این عملیات‌ها، سه میل راکت‌انداز، دو میل پیکا، شش میل کلاشینکوف و مقداری مهمات و مواد انفجاری نیز به‌دست آمده‌است.»

در این خبرنامه دربارۀ تلفات نظامیان و غیرنظامیان در این عملیات‌ها چیزی ذکر نشده‌است.

هم‌رسانی کنید