Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشته شدن۱۴شورشی در حمله‎های هوایی در ولایت‌های ننگرهار و کندز

وزارت دفاع ملی، در خبرنامه‌یی اعلام کرده‌است که ۱۴شورشی به شمول سه جنگ جوی داعش که شهروند پاکستان بودند، در حمله های هوایی نیروهای افغان در ولایت‌های کندز و ننگرهار، کشته شدند.

در خبرنامه آمده‌ است که ۱۱شورشی در نتیجۀ این حمله ها در ولسوالی‌های امام‌صاحب و خان آباد ولایت کندز کشته شدند و هفت تن دیگر شان، زخم برداشته‌اند.

خبرنامه می‌افزاید که دو مخفی‎گاه شورشیان نیز، از بین برده شده‌اند.

همزمان با این، خبرنامه می گوید که سه جنگ جوی داعش که شهروند پاکستان بودند، در یک حملۀ هوایی دیگر در ولسوالی ده بالای ولایت ننگرهار، کشته شدند.

کشته شدن۱۴شورشی در حمله‎های هوایی در ولایت‌های ننگرهار و کندز

وزارت دفاع ملی تأیید می کند که دو مخفی‌گاۀ شورشیان در نتیجۀ حمله های نیروهای هوایی افغان در ولایت کندز، از بین رفته‌اند.

Thumbnail

وزارت دفاع ملی، در خبرنامه‌یی اعلام کرده‌است که ۱۴شورشی به شمول سه جنگ جوی داعش که شهروند پاکستان بودند، در حمله های هوایی نیروهای افغان در ولایت‌های کندز و ننگرهار، کشته شدند.

در خبرنامه آمده‌ است که ۱۱شورشی در نتیجۀ این حمله ها در ولسوالی‌های امام‌صاحب و خان آباد ولایت کندز کشته شدند و هفت تن دیگر شان، زخم برداشته‌اند.

خبرنامه می‌افزاید که دو مخفی‎گاه شورشیان نیز، از بین برده شده‌اند.

همزمان با این، خبرنامه می گوید که سه جنگ جوی داعش که شهروند پاکستان بودند، در یک حملۀ هوایی دیگر در ولسوالی ده بالای ولایت ننگرهار، کشته شدند.

هم‌رسانی کنید