تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت امور داخله می‌گوید که در حملۀ انتحاری در شهرک عینومینه کندهار، شش تن به شمول چهار بلوچ جان باختند.

اما منابع امنیتی در کندهار تأیید می‌کنند که در میان جان باخته‌گان این رویداد اسلم بلوچ از رهبران گروه آزادی خواهان بلوچستان پاکستان نیز است.

منابع امنیتی در ولایت کندهار می‌گویند که انتحار کننده‌یی شماری از بلوچ ها را در شهرک عینو مینه کندهار هنگامی آماج حمله قرار داد که از موتر پیاده می شدند.

اما وزارت امور داخله تنها کشته شدن شش تن را در این حمله تأیید می‌کند.

نجیب دانش – سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت:«در حمله انتحاری در شهرک عینو مینه شماری از افراد ملکی به شهادت می رسند که تعداد شان شش نفر است دو نفر هم زخمی شده اند. بلی گفته می شود که شماری از بلوچان در میان شهدا استند.»

در حالی که رسانه‌های پاکستانی گزارش داده اند که اسلم بلوچ  متهم به طرح ریزی حمله بر قونسلگری چین در شهر کراچی پاکستان با شش تن از دوستانش در ولایت کندهار کشته شده است. شماری از آگاهان اسلم بلوچ را پناه‌جو می‌دانند.

اجمل بلوچ زاده - آگاه مسایل سیاسی گفت:« در توافق نامه امنیتی تبادل اطلاعات بین افغانستان و پاکستان به امضا می رسید پاکستان خواهان سرکوب جدایی طلبان هم در خاک افغانستان بود، و معنای بسیار کلان داشت.من امیداوار استم که این توافق نامه در حال عملی شدن نباشد و یا به شکل غیر رسمی اش عملی نشود که فجایع بدی را در قبال دارد بدین لحاظ بلوچ ها توسط آی . اس. آی پاکستان مورد حمله قرار گرفتند.»

اسلم بلوچ که از جدایی طلبان جنبش آزادی خواه بلوچستان پاکستان بود از سال ۲۰۰۵ تا کنون در ولایت کندهار به سر میبرد.

داور نادی - آگاه مسایل سیاسی گفت:«بلوچان مبارزه سرسختانه می کنند  نظامیان پاکستان نمی خواهند که انان مستقل شوند چون با مستقل شدن بلوچ ها شصت یا هفتاد یا شصت و پنج در صد خاک پاکستان از دست شان می رود.»

اسلم بلوچ از سوی پاکستان به طراحی حمله به قنسول گری چین در شهر کراچی پاکستان متهم شده بود و رسانه‌های پاکستانی ادعا می‌کنند که وی شهروندی افغانستان را به دست آورده بود.

اسلم بلوچ از مخالفان دولت پاکستان به شمار می‌رفت پیش از این نیز در درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان زخم برداشته بود.

اسلم بلوچ از سوی پاکستان به طراحی حمله به قنسول گری چین در شهر کراچی پاکستان متهم شده بود و رسانه‌های پاکستانی ادعا می‌کنند که وی شهروندی افغانستان را به دست آورده بود.

Thumbnail

وزارت امور داخله می‌گوید که در حملۀ انتحاری در شهرک عینومینه کندهار، شش تن به شمول چهار بلوچ جان باختند.

اما منابع امنیتی در کندهار تأیید می‌کنند که در میان جان باخته‌گان این رویداد اسلم بلوچ از رهبران گروه آزادی خواهان بلوچستان پاکستان نیز است.

منابع امنیتی در ولایت کندهار می‌گویند که انتحار کننده‌یی شماری از بلوچ ها را در شهرک عینو مینه کندهار هنگامی آماج حمله قرار داد که از موتر پیاده می شدند.

اما وزارت امور داخله تنها کشته شدن شش تن را در این حمله تأیید می‌کند.

نجیب دانش – سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت:«در حمله انتحاری در شهرک عینو مینه شماری از افراد ملکی به شهادت می رسند که تعداد شان شش نفر است دو نفر هم زخمی شده اند. بلی گفته می شود که شماری از بلوچان در میان شهدا استند.»

در حالی که رسانه‌های پاکستانی گزارش داده اند که اسلم بلوچ  متهم به طرح ریزی حمله بر قونسلگری چین در شهر کراچی پاکستان با شش تن از دوستانش در ولایت کندهار کشته شده است. شماری از آگاهان اسلم بلوچ را پناه‌جو می‌دانند.

اجمل بلوچ زاده - آگاه مسایل سیاسی گفت:« در توافق نامه امنیتی تبادل اطلاعات بین افغانستان و پاکستان به امضا می رسید پاکستان خواهان سرکوب جدایی طلبان هم در خاک افغانستان بود، و معنای بسیار کلان داشت.من امیداوار استم که این توافق نامه در حال عملی شدن نباشد و یا به شکل غیر رسمی اش عملی نشود که فجایع بدی را در قبال دارد بدین لحاظ بلوچ ها توسط آی . اس. آی پاکستان مورد حمله قرار گرفتند.»

اسلم بلوچ که از جدایی طلبان جنبش آزادی خواه بلوچستان پاکستان بود از سال ۲۰۰۵ تا کنون در ولایت کندهار به سر میبرد.

داور نادی - آگاه مسایل سیاسی گفت:«بلوچان مبارزه سرسختانه می کنند  نظامیان پاکستان نمی خواهند که انان مستقل شوند چون با مستقل شدن بلوچ ها شصت یا هفتاد یا شصت و پنج در صد خاک پاکستان از دست شان می رود.»

اسلم بلوچ از سوی پاکستان به طراحی حمله به قنسول گری چین در شهر کراچی پاکستان متهم شده بود و رسانه‌های پاکستانی ادعا می‌کنند که وی شهروندی افغانستان را به دست آورده بود.

اسلم بلوچ از مخالفان دولت پاکستان به شمار می‌رفت پیش از این نیز در درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان زخم برداشته بود.

هم‌رسانی کنید