Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ریاست عمومی امنیت ملی از کشته شدن اسدالله اورکزی، مسؤول عمومی استخبارات شاخه خراسان داعش خبر می دهد.

 یک مقام ارشد امنیت ملی به طلوع‌نیوز می‌گوید که  این عضو بلندپایه داعش در یک عملیات نیروهای ویژه در منطقه فامیلی‌های مولوی خالص در نزدیک شهر جلال آباد کشته شد.

این در حالیست که در ماه اپریل، نیروهای امنیت ملی، اسلم فاروقی، رهبر شاخه خراسان گروه داعش را با ۱۹ همکارش در جنوب کشور بازداشت کرده بود.

در همین حال، ریاست عمومی امنیت ملی در یک خبرنامه کشته شدن رهبر داعش را تائید می‌کند. 

در بخشی از خبرنامه امنیت ملی آمده است:«ریاست عمومی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در ادامه‌ی طرح جامع و جدید خود برای بازداشت و از بین بردن رهبران گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی، این‌بار در جریان عملیاتی پیچیده و هدفمند، مسئول عمومی استخبارات داعش شاخه‌ی خراسان را به هلاکت رساندند. 

خبرنامه می افزاید:«نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی، ضیاءالرحمن مشهور به اسدالله اورکزی مسکونه‌ی اصلی منطقه‌ی اخیل اروکزی اجنسی پاکستان را در عملیاتی هدفمند به هلاکت رساندند.»

امنیت ملی می‌گوید که اسدالله اورکزی مسئول ارتباطات گروه داعش با یکی از کشورهای منطقه بود.

در خبرنامه آمده است که نامبرده، مسئول حملات خون‌بار بر اجتماعات و گردهمایی‌های ملکی و غیرنظامی در افغانستان بوده است.

در خبرنامه همچنان آمده است:«متحدین استراتژیک بین‌المللی و منطقه‌ای افغانستان بدانند که افغانستان بازیگر محوری در امر مبارزه با تروریزم می‌باشد و ریشه‌های تروریزم را در هر مکانی که باشد، از بین خواهد برد.»

این در حالیست که در ماه اپریل، نیروهای امنیت ملی، اسلم فاروقی، رهبر شاخه خراسان گروه داعش را با ۱۹ همکارش در جنوب کشور بازداشت کرده بود.

Thumbnail

ریاست عمومی امنیت ملی از کشته شدن اسدالله اورکزی، مسؤول عمومی استخبارات شاخه خراسان داعش خبر می دهد.

 یک مقام ارشد امنیت ملی به طلوع‌نیوز می‌گوید که  این عضو بلندپایه داعش در یک عملیات نیروهای ویژه در منطقه فامیلی‌های مولوی خالص در نزدیک شهر جلال آباد کشته شد.

این در حالیست که در ماه اپریل، نیروهای امنیت ملی، اسلم فاروقی، رهبر شاخه خراسان گروه داعش را با ۱۹ همکارش در جنوب کشور بازداشت کرده بود.

در همین حال، ریاست عمومی امنیت ملی در یک خبرنامه کشته شدن رهبر داعش را تائید می‌کند. 

در بخشی از خبرنامه امنیت ملی آمده است:«ریاست عمومی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در ادامه‌ی طرح جامع و جدید خود برای بازداشت و از بین بردن رهبران گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی، این‌بار در جریان عملیاتی پیچیده و هدفمند، مسئول عمومی استخبارات داعش شاخه‌ی خراسان را به هلاکت رساندند. 

خبرنامه می افزاید:«نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی، ضیاءالرحمن مشهور به اسدالله اورکزی مسکونه‌ی اصلی منطقه‌ی اخیل اروکزی اجنسی پاکستان را در عملیاتی هدفمند به هلاکت رساندند.»

امنیت ملی می‌گوید که اسدالله اورکزی مسئول ارتباطات گروه داعش با یکی از کشورهای منطقه بود.

در خبرنامه آمده است که نامبرده، مسئول حملات خون‌بار بر اجتماعات و گردهمایی‌های ملکی و غیرنظامی در افغانستان بوده است.

در خبرنامه همچنان آمده است:«متحدین استراتژیک بین‌المللی و منطقه‌ای افغانستان بدانند که افغانستان بازیگر محوری در امر مبارزه با تروریزم می‌باشد و ریشه‌های تروریزم را در هر مکانی که باشد، از بین خواهد برد.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره