Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشته شدن هفت عضو یک خانواده در خوست

شماری از نزدیکان یک خانواده در ولایت خواست ادعا می‌کنند که هفت عضو خانوادۀ شان در نتیجۀ عملیات نیروهای دولتی کشته شده‌اند.

آنان ازحکومت مرکزی می‌خواهند که چگونه‌گی این رویداد را به‌گونۀ جدی بررسی و عاملان آن را بازداشت کند. 

مراسم خاک سپاری این هفت تن روز پنجشنبه برگزار شد. 

نزدیکان قربانیان ادعا می‌کنند این عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی علی‌شیر ولایت خوست راه اندازی شده بود. 

علی جان کوچی، عضو خانواده جان باخته‎گان، گفت: «پنج برادر استند که در این عملیات شهید شده اند، یکی تن برابرزادۀ من است که با من یکجا زنده‌گی می‌کرد. و دیگرش پسر کاکای من بود.» 

حاجی گل مرجان فاروقی، رییس شورای کوچیان خوست، گفت: «برای ما بگویید، ما کی استیم و از کدام کشور استیم؟ هفت تن از کسانی که امروز شهید شده اند به خدا قسم که طالبان نبودند. آنان افراد عادی بودند، این جا برای دیدن دوستان شان آمده بودند، و کسی از بهر چند دالر گزارش شان را داد، و آنان را تباه و برباد کرد.» 

در همین حال آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت خوست تأیید می‌کند که در منطقۀ بتی تانه ولسوالی مرزی علی‌شیر در برابر مخالفان مسلح دولت عملیات زمینی و هوایی انجام شد.

او هرچند وارد شدن تلفات به غیرنظامیان را در این عملیات تأیید نمی‌کند اما می‌گوید که هیئتی برای بررسی این رویداد به ولسوالی علی‌شیر فرستاده شده است.

برخی ازبررسی‌های نخستین نشان می‎‏دهند که همزمان با شدت گرفتن حمله‏های هوایی نیروهای افغان و خارجی، اندازۀ تلفات غیرنظامیان در این حمله‎ها نیز افزایش یافته‎است. 

کشته شدن هفت عضو یک خانواده در خوست

نزدیکان خانواده می‌خواهند که هیئتی را برای بررسی این رویداد به این ولایت بفرستد و عدالت را در این زمینه تأمین کند.

Thumbnail

شماری از نزدیکان یک خانواده در ولایت خواست ادعا می‌کنند که هفت عضو خانوادۀ شان در نتیجۀ عملیات نیروهای دولتی کشته شده‌اند.

آنان ازحکومت مرکزی می‌خواهند که چگونه‌گی این رویداد را به‌گونۀ جدی بررسی و عاملان آن را بازداشت کند. 

مراسم خاک سپاری این هفت تن روز پنجشنبه برگزار شد. 

نزدیکان قربانیان ادعا می‌کنند این عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی علی‌شیر ولایت خوست راه اندازی شده بود. 

علی جان کوچی، عضو خانواده جان باخته‎گان، گفت: «پنج برادر استند که در این عملیات شهید شده اند، یکی تن برابرزادۀ من است که با من یکجا زنده‌گی می‌کرد. و دیگرش پسر کاکای من بود.» 

حاجی گل مرجان فاروقی، رییس شورای کوچیان خوست، گفت: «برای ما بگویید، ما کی استیم و از کدام کشور استیم؟ هفت تن از کسانی که امروز شهید شده اند به خدا قسم که طالبان نبودند. آنان افراد عادی بودند، این جا برای دیدن دوستان شان آمده بودند، و کسی از بهر چند دالر گزارش شان را داد، و آنان را تباه و برباد کرد.» 

در همین حال آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت خوست تأیید می‌کند که در منطقۀ بتی تانه ولسوالی مرزی علی‌شیر در برابر مخالفان مسلح دولت عملیات زمینی و هوایی انجام شد.

او هرچند وارد شدن تلفات به غیرنظامیان را در این عملیات تأیید نمی‌کند اما می‌گوید که هیئتی برای بررسی این رویداد به ولسوالی علی‌شیر فرستاده شده است.

برخی ازبررسی‌های نخستین نشان می‎‏دهند که همزمان با شدت گرفتن حمله‏های هوایی نیروهای افغان و خارجی، اندازۀ تلفات غیرنظامیان در این حمله‎ها نیز افزایش یافته‎است. 

هم‌رسانی کنید