تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

کشته شدن یک سرباز امریکایی درافغانستان

مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در خبرنامه‌یی ناوقت دوشنبه (۲۵ سنبله) گفته‌است که یک سرباز امریکایی در یک رویداد در افغانستان، کشته شده‌است.

با کشته شدن این سرباز، شمار نیروهای امریکایی که از آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون در رویدادهای جداگانه کشته شدند، به ۱۷ تن رسید.

هم اکنون چهارده هزار نیروی امریکایی و شش هزار نظامی ناتو درافغانستان حضور دارند.

درهمین حال، طالبان روز گذشته ادعا کرده‌اند که نیروهای امریکایی را در ولایت کندهار هدف قرار داده‌اند.

افغانستان

کشته شدن یک سرباز امریکایی درافغانستان

مأموریت حمایت قاطع ناتو دربارۀ هویت این سرباز و محل رویداد، جزئیات ارایه نکرده‌است.

تصویر بندانگشتی

مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در خبرنامه‌یی ناوقت دوشنبه (۲۵ سنبله) گفته‌است که یک سرباز امریکایی در یک رویداد در افغانستان، کشته شده‌است.

با کشته شدن این سرباز، شمار نیروهای امریکایی که از آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون در رویدادهای جداگانه کشته شدند، به ۱۷ تن رسید.

هم اکنون چهارده هزار نیروی امریکایی و شش هزار نظامی ناتو درافغانستان حضور دارند.

درهمین حال، طالبان روز گذشته ادعا کرده‌اند که نیروهای امریکایی را در ولایت کندهار هدف قرار داده‌اند.

هم‌رسانی کنید