Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشته‌شدن ۱۶جنگ‌جوی داعش در ولایت ننگرهار

وزارت دفاع‌ملی،می‌گوید که نیروهای امنیتی در ۲۴ ساعت گذشته دست کم ۱۲عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی را در بخش‌های گوناگون کشور راه اندازی کردند. 

این وزارت، در یک خبرنامه‌یی که روز شنبه (۶ اسد) به رسانه‌ها فرستاده، گفته است که در این عملیات‌ها ۱۶جنگ‌جوی داعش در ولسوالی‌های ده بالا، اچین، نازیان و چپرهار ولایت ننگرهار کشته شدند و پنج فرد مشکوک دیگر بازداشت شده‌اند. 

خبرنامه همچنان می‌افزاید که نیروهای افغان عملیات‌های مشترک برضد شورشیان را در ولایت‌های ننگرهار،کنر، کاپیسا، غزنی، پکتیا، پکتیکا، ارزگان، غور، فـــاریاب، بلخ، کندز  و هلمند راه اندازی کردند. 

به گفتۀ وزارت دفاع‌ملی، در ۲۴ ساعت گذشته نیروهای هوایی کشور ۱۴حملۀ هوایی هدفمند را بر ضد شورشیان در کشور نیز انجام داده‌اند. 

در خبرنامه از تلفات نیروهای امنیتی و غیرنظامیان چیزی گفته نشده است. 

کشته‌شدن ۱۶جنگ‌جوی داعش در ولایت ننگرهار

به گفتۀ وزارت دفاع ملی، نیروهای هوایی افغان در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ حملۀ هوایی را برضد دشمن انجام داده است. 

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع‌ملی،می‌گوید که نیروهای امنیتی در ۲۴ ساعت گذشته دست کم ۱۲عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی را در بخش‌های گوناگون کشور راه اندازی کردند. 

این وزارت، در یک خبرنامه‌یی که روز شنبه (۶ اسد) به رسانه‌ها فرستاده، گفته است که در این عملیات‌ها ۱۶جنگ‌جوی داعش در ولسوالی‌های ده بالا، اچین، نازیان و چپرهار ولایت ننگرهار کشته شدند و پنج فرد مشکوک دیگر بازداشت شده‌اند. 

خبرنامه همچنان می‌افزاید که نیروهای افغان عملیات‌های مشترک برضد شورشیان را در ولایت‌های ننگرهار،کنر، کاپیسا، غزنی، پکتیا، پکتیکا، ارزگان، غور، فـــاریاب، بلخ، کندز  و هلمند راه اندازی کردند. 

به گفتۀ وزارت دفاع‌ملی، در ۲۴ ساعت گذشته نیروهای هوایی کشور ۱۴حملۀ هوایی هدفمند را بر ضد شورشیان در کشور نیز انجام داده‌اند. 

در خبرنامه از تلفات نیروهای امنیتی و غیرنظامیان چیزی گفته نشده است. 

هم‌رسانی کنید