Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشته شدن ۶۷ هراس‌افگن در عملیات‌های نیروهای امنیتی

در نتیجه عملیات‌های  نیروهای امنیتی و نیروهای هوایی افغانستان در بخش‌های گونه‌گون کشور در ۲۴ ساعت گذشته ۶۷ هراس‌افگن کشته شدند.

وزارت دفاع ملی در یک خبرنامه روز جمعه گفت این عملیات‌ها از سوی نیروهای امنیتی و هوایی افغانستان در بیست و چهار ساعت گذشته انجام شده‌اند.

به گفته وزارت دفاع، در این عملیات‌های قوای کماندو نیز سهم گرفتند و قوای هوایی دوازده بار هراس‌افگنان را هدف قرار داده است.

در خبرنامه آمده است: «طی ۲۴ ساعت گذشته نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان ۱۲ عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده، ۱۱۴ مورد وظایف خاص کوماندویی و ۱۲ ضربه هوایی را برلانه‌های دشمن به هدف محافظت از جان ومال مردم و سرکوب نمودن هراس‌افگنان در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده است. در نتیجه این عملیات‌ها ۶۷ تن از هراس‌افگنان کشته شدند.»

وزارت دفاع ملی می‌گوید در این عملیات‌ها و حمله‌ها، ۲۸ هراس‌افگن زخمی شده‌اند.

این عملیات‌ها در ولایت‌های ننگرهار، غزنی، پکتیا، لوگر، کندهار، بادغیس، هرات، فاریاب، بغلان، بلخ و هلمند راه‌اندازی شده‌اند.

در خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که حمله‌های هوایی در ولایت‌های غزنی، فراه، ارزگان، هلمند و ننگرهار انجام شده‌اند.

به گفته وزارت دفاع ملی، در این عملیات‌ها شماری از جنگ‌افزارها هراس‌افگنان و چندین مخفیگاه آنان نیز از بین رفته‌اند.

کشته شدن ۶۷ هراس‌افگن در عملیات‌های نیروهای امنیتی

وزارت دفاع ملی می‌گوید در ۲۴ ساعت گذشته در عملیات‌های نیروهای امنیتی و نیروهای هوایی ۶۷ هراس‌افگن در بخش‌های گونه‌گون کشور کشته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در نتیجه عملیات‌های  نیروهای امنیتی و نیروهای هوایی افغانستان در بخش‌های گونه‌گون کشور در ۲۴ ساعت گذشته ۶۷ هراس‌افگن کشته شدند.

وزارت دفاع ملی در یک خبرنامه روز جمعه گفت این عملیات‌ها از سوی نیروهای امنیتی و هوایی افغانستان در بیست و چهار ساعت گذشته انجام شده‌اند.

به گفته وزارت دفاع، در این عملیات‌های قوای کماندو نیز سهم گرفتند و قوای هوایی دوازده بار هراس‌افگنان را هدف قرار داده است.

در خبرنامه آمده است: «طی ۲۴ ساعت گذشته نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان ۱۲ عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده، ۱۱۴ مورد وظایف خاص کوماندویی و ۱۲ ضربه هوایی را برلانه‌های دشمن به هدف محافظت از جان ومال مردم و سرکوب نمودن هراس‌افگنان در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده است. در نتیجه این عملیات‌ها ۶۷ تن از هراس‌افگنان کشته شدند.»

وزارت دفاع ملی می‌گوید در این عملیات‌ها و حمله‌ها، ۲۸ هراس‌افگن زخمی شده‌اند.

این عملیات‌ها در ولایت‌های ننگرهار، غزنی، پکتیا، لوگر، کندهار، بادغیس، هرات، فاریاب، بغلان، بلخ و هلمند راه‌اندازی شده‌اند.

در خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که حمله‌های هوایی در ولایت‌های غزنی، فراه، ارزگان، هلمند و ننگرهار انجام شده‌اند.

به گفته وزارت دفاع ملی، در این عملیات‌ها شماری از جنگ‌افزارها هراس‌افگنان و چندین مخفیگاه آنان نیز از بین رفته‌اند.

هم‌رسانی کنید