Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشته‌شدن ۳۴ شورشی در عملیات‌های نیروهای افغانستان

وزارت دفاع ملی کشور می‌گوید که در عملیات نیروهای امنیتی در چند ولایت ۳۴ مخالف مسلح کشته شدند و ۲۶ تن دیگر شان زخم برداشته‌اند.

وزارت دفاع ملی با پخش یک خبرنامه می‌گوید که این عملیات‌ها، که در روزهای پسین در ولایت های ننگرهار، لوگر، غزنی، زابل، کندهار، ارزگان، هرات، فراه، فاریاب، کندز و هلمند راه‌اندازی شده‌اند، در نتیجۀ آن مخالفان مسلح سرکوب شدند.

این عملیات از چند روز به‌این‌سو برای پاکسازی بخش‌های آسیب‌پذیر از وجود مخالفان مسلح ادامه دارند.

به گفتۀ این وزرات، در این عملیات‌ها مقدار جنگ‌افزار سبک و سنگین نیز به دست نیروهای افغان افتاد.

کشته‌شدن ۳۴ شورشی در عملیات‌های نیروهای افغانستان

این عملیات‌ها، که در روزهای پسین در ولایت های ننگرهار، لوگر، غزنی، زابل، کندهار، ارزگان، هرات، فراه، فاریاب، کندز و هلمند راه‌اندازی شده‌اند، در نتیجۀ آن مخالفان مسلح سرکوب شدند

Thumbnail

وزارت دفاع ملی کشور می‌گوید که در عملیات نیروهای امنیتی در چند ولایت ۳۴ مخالف مسلح کشته شدند و ۲۶ تن دیگر شان زخم برداشته‌اند.

وزارت دفاع ملی با پخش یک خبرنامه می‌گوید که این عملیات‌ها، که در روزهای پسین در ولایت های ننگرهار، لوگر، غزنی، زابل، کندهار، ارزگان، هرات، فراه، فاریاب، کندز و هلمند راه‌اندازی شده‌اند، در نتیجۀ آن مخالفان مسلح سرکوب شدند.

این عملیات از چند روز به‌این‌سو برای پاکسازی بخش‌های آسیب‌پذیر از وجود مخالفان مسلح ادامه دارند.

به گفتۀ این وزرات، در این عملیات‌ها مقدار جنگ‌افزار سبک و سنگین نیز به دست نیروهای افغان افتاد.

هم‌رسانی کنید