Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشف مخفی‌‌گاه طالبان در غزنی؛ جنگ‌افزارها 'ساخت ایران' استند

مقام‌های محلی غزنی، می‌گویند که جنگ افزارهایی را از نزد طالبان بدست آروده‌اند که ساخت ایران استند.

والی و فرماندۀ پولیس غزنی، می‌‎گویند که در یک عملیات پاکسازی در حومۀ شهرغزنی بر یک مخفی‌گاه طالبان دست یافته‌اند که در آن جنگ افزارهایی ساخت ایران جابجا شده بودند.

غلام داوود تره خیل، فرمانده پولیس غزنی در این باره می‌گوید: «این چنگ‌افزارهایی را که شما دیدید و بسیار جدید هم بود و به دست مخالفان مسلح دولت قرار گرفته بود، ساخت ایران استند که آورده شده بودند برای ادامۀ جنگ.»

وحیدالله کلمیزی، والی غزنی نیز می‌افزاید: «در حدود نُه میل جنگ‌افزارهای سبک که که نیروهای دولتی به دست آروده اند، ساخت ایران استند.»

درهمین حال، وزارت امور داخله از آغاز بررسی‌ها در بارۀ چگونگی موجودیت جنگ افزارهای ایرانی در میدان‌های نبرد افغانستان سخن می‌زند.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت: «دستگاه امنیتی بررسی‍‌ها را آغاز کرده‌اند که هنوز نتیجۀ نهایی را در دست نداریم و هر زمانی که نتیجه نهایی شود با شما شریک خواهیم کرد.»

تاکنون نه ایران و نه هم گروه طالبان در این باره چیزی گفته‌اند. پیش از این نیز ایالات متحده امریکا، جنگ افزارهای ایرانی را نشان داده بود که به گفتۀ آنان از سوی نیروهای دولتی افغانستان در بخش‌های از هلمند و نزدیکی میدان هوایی کندهار به دست آمده‌‌اند.

از سویی هم، فرمانده قول اردوی ۲۰۳ تندر، می‌گوید که طالبان در بخش‌های از غزنی، پکتیا و دیگر ولایت‌های مربوط به این قول اردو توانایی رویارویی با نیروهای دولتی را ندارند.

دادان لونگ می‌افزاید: «همۀ برنامه‌های شان ناکام شده‌اند.»

کشف مخفی‌‌گاه طالبان در غزنی؛ جنگ‌افزارها 'ساخت ایران' استند

یش از این نیز ایالات متحده امریکا، جنگ افزارهای ایرانی را نشان داده بود که به گفتۀ آنان از سوی نیروهای دولتی افغانستان در بخش‌های از هلمند و نزدیکی میدان هوایی کندهار به دست آمده‌‌اند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی غزنی، می‌گویند که جنگ افزارهایی را از نزد طالبان بدست آروده‌اند که ساخت ایران استند.

والی و فرماندۀ پولیس غزنی، می‌‎گویند که در یک عملیات پاکسازی در حومۀ شهرغزنی بر یک مخفی‌گاه طالبان دست یافته‌اند که در آن جنگ افزارهایی ساخت ایران جابجا شده بودند.

غلام داوود تره خیل، فرمانده پولیس غزنی در این باره می‌گوید: «این چنگ‌افزارهایی را که شما دیدید و بسیار جدید هم بود و به دست مخالفان مسلح دولت قرار گرفته بود، ساخت ایران استند که آورده شده بودند برای ادامۀ جنگ.»

وحیدالله کلمیزی، والی غزنی نیز می‌افزاید: «در حدود نُه میل جنگ‌افزارهای سبک که که نیروهای دولتی به دست آروده اند، ساخت ایران استند.»

درهمین حال، وزارت امور داخله از آغاز بررسی‌ها در بارۀ چگونگی موجودیت جنگ افزارهای ایرانی در میدان‌های نبرد افغانستان سخن می‌زند.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت: «دستگاه امنیتی بررسی‍‌ها را آغاز کرده‌اند که هنوز نتیجۀ نهایی را در دست نداریم و هر زمانی که نتیجه نهایی شود با شما شریک خواهیم کرد.»

تاکنون نه ایران و نه هم گروه طالبان در این باره چیزی گفته‌اند. پیش از این نیز ایالات متحده امریکا، جنگ افزارهای ایرانی را نشان داده بود که به گفتۀ آنان از سوی نیروهای دولتی افغانستان در بخش‌های از هلمند و نزدیکی میدان هوایی کندهار به دست آمده‌‌اند.

از سویی هم، فرمانده قول اردوی ۲۰۳ تندر، می‌گوید که طالبان در بخش‌های از غزنی، پکتیا و دیگر ولایت‌های مربوط به این قول اردو توانایی رویارویی با نیروهای دولتی را ندارند.

دادان لونگ می‌افزاید: «همۀ برنامه‌های شان ناکام شده‌اند.»

هم‌رسانی کنید