Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک ده میلیون دالری جاچان به نهادهای خیریه در افغانستان

 دولت جاپان اخیرا در حدود ده میلیون دالر را برای نهادهای خیریه و دیگر سازمان‌های بشری در افغانستان کمک نموده است. 
 
در همین حال، سفارت جاپان در کابل در خبرنامه‌یی اعلام کرده است که پول کمک شده از سوی نهادهای خیریه برای بهبود مسایل بشری و مشکلات مهاجرین افغان که از کشورهای ایران و پاکستان به کشور شان برمیگردند به مصرف خواهد رسید.

از  این پول همچنان برای افرادی که از سیلاب‌ها، تهدیدات امنیتی، حوادث طبیعی و افرادی که از سوء تغذی رنج می برند به کار گرفته خواهد شد. 

قرار است یک اعشاریه چهار میلیون دالر از پول کمک شده به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین اختصاص داده شود تا این نهاد به آنعده از افغان های که به گونه داوطلبانه از کشورهای ایران و پاکستان به کشورشان عودت می نمایند مصرف نماید. 

از این پول برای بهبود مسایل انسانی مهاجرین در ولایت های خوست و پکتیکا نیز استفاده خواهد شد. 

خبرنامه می افزاید که در حدود ۷۶۱۹۰۰ دالر از پول کمک شده به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا "یونیسیف" کمک خواهد شد تا این نهاد پول کمک شده را در راستای حل مشکلات اطفال قربانی جنگ و حوادث طبیعی مصرف نماید.  

مبلغ کمک شده همچنان یونیسف را کمک خواهد کرد تا روند نظارت از تخطی ها علیه اطفال، کشتن و اختلال اطفال، تجاوز جنسی، سربازگیری از اطفال در جنگ ها، عدم توجه به حقوق بشری اطفال، آماج قرار دادن مکتب ها و شفاخانه و اختطاف اطفال را بهبود بخشد. 

دو میلیون دالر از پول کمک شده برای اداره ماین روبی ملل متحد داده خواهد شد.

 سه اعشاریه یک میلیون دالر دیگر به سازمان غذایی جهان داده میشود تا این نهاد با استفاده از این پول برای کاهش مسایل مربوط به سوء تغذی فراهم آوری خدمات هوایی به توجه کند. 
 
سازمان جهانی مهاجرت نیز مبلغ سه اعشاریه یک میلیون دالر از پول کمک شده را برای بهبود زنده گی دست کم ۱۴۸۰۰ تن از مهاجرینی که به کشور شان برگشته اند اما ثبت نام نشده اند به مصرف خواهد رسانید. 

این در حالیست که جاپان در جریان پانزده سال اخیر کمک های چشمگیری را در بخش امنیت و مسایل اجتماعی در افغانستان فراهم ساخته است. 

این کشور همچنان کمک های قابل ملاحظه‌یی را در بخش های تعلیم و تربیه، زراعت، صحت، زیربنا، توسعه ای روستایی و توسعه ظرفیت های انسانی در کشور فراهم کرده است.

جاچان از سال ۲۰۰۱ میلادی تا کنون، در حدود شش میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است.

کمک ده میلیون دالری جاچان به نهادهای خیریه در افغانستان

 سه اعشاریه یک میلیون دالر دیگر به سازمان غذایی جهان داده میشود تا این نهاد با استفاده از این پول برای کاهش مسایل مربوط به سوء تغذی فراهم آوری خدمات هوایی به توجه کند. 

Thumbnail

 دولت جاپان اخیرا در حدود ده میلیون دالر را برای نهادهای خیریه و دیگر سازمان‌های بشری در افغانستان کمک نموده است. 
 
در همین حال، سفارت جاپان در کابل در خبرنامه‌یی اعلام کرده است که پول کمک شده از سوی نهادهای خیریه برای بهبود مسایل بشری و مشکلات مهاجرین افغان که از کشورهای ایران و پاکستان به کشور شان برمیگردند به مصرف خواهد رسید.

از  این پول همچنان برای افرادی که از سیلاب‌ها، تهدیدات امنیتی، حوادث طبیعی و افرادی که از سوء تغذی رنج می برند به کار گرفته خواهد شد. 

قرار است یک اعشاریه چهار میلیون دالر از پول کمک شده به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین اختصاص داده شود تا این نهاد به آنعده از افغان های که به گونه داوطلبانه از کشورهای ایران و پاکستان به کشورشان عودت می نمایند مصرف نماید. 

از این پول برای بهبود مسایل انسانی مهاجرین در ولایت های خوست و پکتیکا نیز استفاده خواهد شد. 

خبرنامه می افزاید که در حدود ۷۶۱۹۰۰ دالر از پول کمک شده به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا "یونیسیف" کمک خواهد شد تا این نهاد پول کمک شده را در راستای حل مشکلات اطفال قربانی جنگ و حوادث طبیعی مصرف نماید.  

مبلغ کمک شده همچنان یونیسف را کمک خواهد کرد تا روند نظارت از تخطی ها علیه اطفال، کشتن و اختلال اطفال، تجاوز جنسی، سربازگیری از اطفال در جنگ ها، عدم توجه به حقوق بشری اطفال، آماج قرار دادن مکتب ها و شفاخانه و اختطاف اطفال را بهبود بخشد. 

دو میلیون دالر از پول کمک شده برای اداره ماین روبی ملل متحد داده خواهد شد.

 سه اعشاریه یک میلیون دالر دیگر به سازمان غذایی جهان داده میشود تا این نهاد با استفاده از این پول برای کاهش مسایل مربوط به سوء تغذی فراهم آوری خدمات هوایی به توجه کند. 
 
سازمان جهانی مهاجرت نیز مبلغ سه اعشاریه یک میلیون دالر از پول کمک شده را برای بهبود زنده گی دست کم ۱۴۸۰۰ تن از مهاجرینی که به کشور شان برگشته اند اما ثبت نام نشده اند به مصرف خواهد رسانید. 

این در حالیست که جاپان در جریان پانزده سال اخیر کمک های چشمگیری را در بخش امنیت و مسایل اجتماعی در افغانستان فراهم ساخته است. 

این کشور همچنان کمک های قابل ملاحظه‌یی را در بخش های تعلیم و تربیه، زراعت، صحت، زیربنا، توسعه ای روستایی و توسعه ظرفیت های انسانی در کشور فراهم کرده است.

جاچان از سال ۲۰۰۱ میلادی تا کنون، در حدود شش میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است.

هم‌رسانی کنید