تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

کمیتۀ سویدن: حملۀ نیروهای دولتی بر مرکز بهداشتی در وردک بررسی شود

کمیتۀ سویدن برای افغانستان، از حکومت افغانستان می‌خواهد که چگونگی «حملۀ نیروهای دولتی را بر یک مرکز بهداشتی این نهاد در ولایت میدان وردک» به‌گونۀ بی‌طرفانه بررسی کند و عاملان آن را به کیفر برساند.

این نهاد مددرسان جهانی، می‌گوید که طالبان ۴۲مرکز بهداشتی این نهاد را در ولایت میدان وردک به این دلیل بسته‌اند که این نهاد در برابر عملیات نیروهای دولتی بر یک مرکز بهداشتی در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک، واکنشی نشان نداده‌است.

احمد خالد فهیم، رییس برنامه‌های کمیتۀ سویدن برای افغانستان در این باره اظهار داشت: «خواهش ما این است که طرف‌های درگیر در جنگ از خدمات بشردوستانه بخاطر اهداف جنگی استفاده نکنند.»

کمیتۀ سویدن، روز گذشته اعلام کرد که بدلیل فشارهای طالبان تمامی مرکزهای بهداشتی و درمانی‌اش در ولایت میدان وردک را بسته‌‌است. این مرکزهای بهداشتی، پس از حملۀ نیروهای امنیتی بر یک مرکز بهداشتی در منطقۀ دایمیرداد ولایت میدان وردک که در آن چهارتن کشته شدند، بسته شدند.

اما، دفتر طالبان در قطر گفته‌است که این گروه با فعالیت‌های مرکزهای بهداشتی کمیتۀ سویدن برای افغانستان در ولایت میدان وردک مشکلی ندارد.

کمیتۀ سویدن، خواهان بازگشایی مرکزهای درمانی و بهداشتی در میدان وردک است: «طالبان گفته‌‎اند که دربارۀ حمله‌یی که به تاریخ هشت جولای صورت گرفته بود کمیتۀ سویدن برای افغانستان عکس‌العمل شاید و باید را نشان نداده‌است، اما باید واضیح بسازم که در یک اعلامیه مطبوعات آن حمله را به شدید ترین الفاظ محکوم کردیم و خواهان تحقیقات و بررسی شدیم.»

در همین حال، شماری از نهادهای بهداشتی دیگر نیز از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند که در نبردهای شان مرکزهای بهداشتی را هدف قرار ندهند.

نعیم رحیمی، عضو نهاد بهداشتی و توسعه‌یی افغانستان بیان داشت: «از طرف‌های درگیر می‌خواهیم که باید مراکز صحی را در جریان جنگ‌های شان آماج قرار ندهند و مصؤنیت آن را حفظ کنند.»

بشیر خالقی، رییس هیئت اداری دفتر اکبر نیز گفت: «ا نگرانی عمیق خویش را در قسمت نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از اثر حملات بالای کارمندان ملکی و صحی ابراز می‌‎داریم.»
 
با این همه، وزارت دفاع ملی از توجه بیشتر بر مرکزهای بهداشتی در جریان عملیات‌های نیروهای امنیتی اطمینان می‌دهد.

کمیتۀ سویدن برای افغانستان، می‌گوید که از آغاز سال تاکنون هفده رویداد خشونت‌آمیز را در برابر این نهاد ثبت کرده‌است که در شش رویداد مخالفان مسلح دولت و در چهار رویداد دیگر نیروهای دولتی افغانستان دخیل بوده‌اند.

این نهاد مددرسان جهانی، می‌افزاید که اگر این تهدیدها ادامه یابند، این نهاد دربارۀ ادامۀ فعالیت‌هایش در افغانستان فکر خواهد کرد.

افغانستان

کمیتۀ سویدن: حملۀ نیروهای دولتی بر مرکز بهداشتی در وردک بررسی شود

دفتر طالبان در قطر گفته‌است که این گروه با فعالیت‌های مرکزهای بهداشتی کمیتۀ سویدن برای افغانستان در ولایت میدان وردک مشکلی ندارد.

تصویر بندانگشتی

کمیتۀ سویدن برای افغانستان، از حکومت افغانستان می‌خواهد که چگونگی «حملۀ نیروهای دولتی را بر یک مرکز بهداشتی این نهاد در ولایت میدان وردک» به‌گونۀ بی‌طرفانه بررسی کند و عاملان آن را به کیفر برساند.

این نهاد مددرسان جهانی، می‌گوید که طالبان ۴۲مرکز بهداشتی این نهاد را در ولایت میدان وردک به این دلیل بسته‌اند که این نهاد در برابر عملیات نیروهای دولتی بر یک مرکز بهداشتی در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک، واکنشی نشان نداده‌است.

احمد خالد فهیم، رییس برنامه‌های کمیتۀ سویدن برای افغانستان در این باره اظهار داشت: «خواهش ما این است که طرف‌های درگیر در جنگ از خدمات بشردوستانه بخاطر اهداف جنگی استفاده نکنند.»

کمیتۀ سویدن، روز گذشته اعلام کرد که بدلیل فشارهای طالبان تمامی مرکزهای بهداشتی و درمانی‌اش در ولایت میدان وردک را بسته‌‌است. این مرکزهای بهداشتی، پس از حملۀ نیروهای امنیتی بر یک مرکز بهداشتی در منطقۀ دایمیرداد ولایت میدان وردک که در آن چهارتن کشته شدند، بسته شدند.

اما، دفتر طالبان در قطر گفته‌است که این گروه با فعالیت‌های مرکزهای بهداشتی کمیتۀ سویدن برای افغانستان در ولایت میدان وردک مشکلی ندارد.

کمیتۀ سویدن، خواهان بازگشایی مرکزهای درمانی و بهداشتی در میدان وردک است: «طالبان گفته‌‎اند که دربارۀ حمله‌یی که به تاریخ هشت جولای صورت گرفته بود کمیتۀ سویدن برای افغانستان عکس‌العمل شاید و باید را نشان نداده‌است، اما باید واضیح بسازم که در یک اعلامیه مطبوعات آن حمله را به شدید ترین الفاظ محکوم کردیم و خواهان تحقیقات و بررسی شدیم.»

در همین حال، شماری از نهادهای بهداشتی دیگر نیز از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند که در نبردهای شان مرکزهای بهداشتی را هدف قرار ندهند.

نعیم رحیمی، عضو نهاد بهداشتی و توسعه‌یی افغانستان بیان داشت: «از طرف‌های درگیر می‌خواهیم که باید مراکز صحی را در جریان جنگ‌های شان آماج قرار ندهند و مصؤنیت آن را حفظ کنند.»

بشیر خالقی، رییس هیئت اداری دفتر اکبر نیز گفت: «ا نگرانی عمیق خویش را در قسمت نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از اثر حملات بالای کارمندان ملکی و صحی ابراز می‌‎داریم.»
 
با این همه، وزارت دفاع ملی از توجه بیشتر بر مرکزهای بهداشتی در جریان عملیات‌های نیروهای امنیتی اطمینان می‌دهد.

کمیتۀ سویدن برای افغانستان، می‌گوید که از آغاز سال تاکنون هفده رویداد خشونت‌آمیز را در برابر این نهاد ثبت کرده‌است که در شش رویداد مخالفان مسلح دولت و در چهار رویداد دیگر نیروهای دولتی افغانستان دخیل بوده‌اند.

این نهاد مددرسان جهانی، می‌افزاید که اگر این تهدیدها ادامه یابند، این نهاد دربارۀ ادامۀ فعالیت‌هایش در افغانستان فکر خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید