Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اشرف غنی رییس جمهور منتخب افغانستان اعلام شد

سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات شام سه شنبه (۲۹ دلو) پس از نزدیک به پنج ماه نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

حوا علم نورستانی، رییس این کمیسیون اشرف غنی را برنده این انتخابات اعلام می‌کند و می‌گوید که این تصمیم پس از تفتیش ویژۀ آرای انتخابات ریاست جمهوری گرفته شد.

خانم نورستانی گفت:" محترم  محمد اشرف غنی، کاندید شماره هشت به تعداد ۹۲۳۵۹۲ رای معادل ۵۰.۶۴ فیصد کل آرای معتبر. محترم داکتر عبدالله عبدالله، کاندید شماره نهم به تعداد ۷۲۸۴۱ رای معادل ۳۹.۵۲ کل آرای معتبر، محترم گلبدین حکمتیار، کاندید شماره یازده به تعداد ۷۰۲۴۱ رای معادل ۳.۸۵ فیصد کل آرای معتبر."  

این نتایج در اوضاعی اعلام می‌شوند که دو دسته رده‌های دوم و سوم نتایج نخستین انتخابات، یعنی دسته‌های عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار، از حضور در روند تفتیش و بازشماری آرای منازعه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری، خودداری کردند و هم این دسته‌ها و هم شماری از احزاب، از پیامدهای اعلام هرگونه نتایج از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز هشدار دادند.

پس از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات برای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، دسته انتخاباتی عبدالله نیز واکنش‌های تازه‌یی به این رویداد، نشان میدهد.

دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در واکنش به اعلام نتایج نهایی انتخابات می‌گوید که آنان نه کمیسیون مستقل انتخابات را به رسمیت می‌شناسند و نه نتایج آن را.

فضل احمد معنوی، مسوول فنی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت:" واضیح است که نتیجه تقلبی را ما از قبل گفته بودیم نمی‌پذیریم، تقلب‌های که وجود دارد اظهر من‌الشمس است همه میدانند، ما انتظار داشتیم که این تقلب‌ها حداقلی چیزی بیرون می‌شود، اما متاسفانه این یک کودتاه انتخاباتی است که دارد صورت می‌گیرد و من فکر می‌کنم که پیامدش به تمام طرف‌ها ناگور است."

انتخابات ریاست جمهوری که روشن شدن نتایج آن نزدیک به پنج‌ماه را دربر گرفت، افزون بر دسته‌های انتخاباتی، میان اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نیز چند دسته‌گی‌هایی را به میان آورد.

چنان‌که به تازه‌گی یک نوار شنیداری از گفت‌وگو میان دین محمد عظیمی معاون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی و حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات به رسانه‌ها درز کرده است. 

دراین نوار معاون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی تصمیم‌های رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را دزدانه می‌گوید و وی را به تحریف فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی متهم میسازد.

در این نوار معاون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از بی‌پروایی در تفتیش آرای منازعه برانگیز انتقاد می‌کند و می‌گوید که این کمیسیون پایش را از این تفتیش بیرون کشیده است.

صدای دین محمد عظیمی، معاون کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی در خطاب به ننگ گفته است:" یک فیصد نتیجه قابل قبول نیست، وقتی کمیسیون شکایات برود در آنجا، کیو آر کود ریدر باشد، طرزالعمل‌ها باشد، نمایندۀ کاندید باشد. این گپ به دزدی نمی‌شود که شب فرمان میدهی و روز جمعه گپ میزنی، این مسله کلان مملکت است."      
    
کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات برچسپ‌ها و یا کیو آر کودهای برگه‌های رای دهی را با دستگاه شناسایی نکرده است و تنها بربنیاد این برچسپ‌ها این آرا را با اعتبار شناخته است.

اشرف غنی رییس جمهور منتخب افغانستان اعلام شد

نتایج نهایی انتخابات نشان می دهد که آقای غنی ۹۲۳ هزار و ۹۴۸ رای را به دست آورده است.

تصویر بندانگشتی

سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات شام سه شنبه (۲۹ دلو) پس از نزدیک به پنج ماه نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

حوا علم نورستانی، رییس این کمیسیون اشرف غنی را برنده این انتخابات اعلام می‌کند و می‌گوید که این تصمیم پس از تفتیش ویژۀ آرای انتخابات ریاست جمهوری گرفته شد.

خانم نورستانی گفت:" محترم  محمد اشرف غنی، کاندید شماره هشت به تعداد ۹۲۳۵۹۲ رای معادل ۵۰.۶۴ فیصد کل آرای معتبر. محترم داکتر عبدالله عبدالله، کاندید شماره نهم به تعداد ۷۲۸۴۱ رای معادل ۳۹.۵۲ کل آرای معتبر، محترم گلبدین حکمتیار، کاندید شماره یازده به تعداد ۷۰۲۴۱ رای معادل ۳.۸۵ فیصد کل آرای معتبر."  

این نتایج در اوضاعی اعلام می‌شوند که دو دسته رده‌های دوم و سوم نتایج نخستین انتخابات، یعنی دسته‌های عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار، از حضور در روند تفتیش و بازشماری آرای منازعه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری، خودداری کردند و هم این دسته‌ها و هم شماری از احزاب، از پیامدهای اعلام هرگونه نتایج از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز هشدار دادند.

پس از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات برای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، دسته انتخاباتی عبدالله نیز واکنش‌های تازه‌یی به این رویداد، نشان میدهد.

دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در واکنش به اعلام نتایج نهایی انتخابات می‌گوید که آنان نه کمیسیون مستقل انتخابات را به رسمیت می‌شناسند و نه نتایج آن را.

فضل احمد معنوی، مسوول فنی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت:" واضیح است که نتیجه تقلبی را ما از قبل گفته بودیم نمی‌پذیریم، تقلب‌های که وجود دارد اظهر من‌الشمس است همه میدانند، ما انتظار داشتیم که این تقلب‌ها حداقلی چیزی بیرون می‌شود، اما متاسفانه این یک کودتاه انتخاباتی است که دارد صورت می‌گیرد و من فکر می‌کنم که پیامدش به تمام طرف‌ها ناگور است."

انتخابات ریاست جمهوری که روشن شدن نتایج آن نزدیک به پنج‌ماه را دربر گرفت، افزون بر دسته‌های انتخاباتی، میان اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نیز چند دسته‌گی‌هایی را به میان آورد.

چنان‌که به تازه‌گی یک نوار شنیداری از گفت‌وگو میان دین محمد عظیمی معاون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی و حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات به رسانه‌ها درز کرده است. 

دراین نوار معاون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی تصمیم‌های رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را دزدانه می‌گوید و وی را به تحریف فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی متهم میسازد.

در این نوار معاون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از بی‌پروایی در تفتیش آرای منازعه برانگیز انتقاد می‌کند و می‌گوید که این کمیسیون پایش را از این تفتیش بیرون کشیده است.

صدای دین محمد عظیمی، معاون کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی در خطاب به ننگ گفته است:" یک فیصد نتیجه قابل قبول نیست، وقتی کمیسیون شکایات برود در آنجا، کیو آر کود ریدر باشد، طرزالعمل‌ها باشد، نمایندۀ کاندید باشد. این گپ به دزدی نمی‌شود که شب فرمان میدهی و روز جمعه گپ میزنی، این مسله کلان مملکت است."      
    
کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات برچسپ‌ها و یا کیو آر کودهای برگه‌های رای دهی را با دستگاه شناسایی نکرده است و تنها بربنیاد این برچسپ‌ها این آرا را با اعتبار شناخته است.

هم‌رسانی کنید