تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون حقوق‌بشر: ۸ زن دربارۀ آزار و اذیت جنسی شکایت درج کرده‌اند

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان، می‌گوید که در جریان سه ماه، هشت زن دربارۀ آزار و اذیت جنسی در نهادهای حکومتی در دبیرخانۀ بررسی ادعاهای آزار و اذیت جنسی، شکایت درج کرده‌اند.

دبیرخانۀ بررسی ادعاهای آزار و اذیت جنسی، سه ماه پیش، پس از صدور یک فرمان از سوی رییس‌جمهور غنی، ایجاد شد.

این دبیرخانه مأموریت داشت تا در جریان سه ماه ادعاهای آزار و اذیت جنسی در نهادهای حکومتی را بررسی کند – مدتی که اکنون به اتمام رسیده‌ و قرار است به‌زودی این نهاد گزارشش را نشر کند.

اعضای این دبیرخانه، می‌گویند زنانی که شکایت ثبت کرده‌اند، تاکنون هیچ کدام، مدرکی برای ثابت کردن ادعاهای شان به آنان نسپرده‌اند.

شبنم صالحی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق‌بشر و عضو این دبیرخانه گفت: «تمامی هشت قضیه در ادارات دولتی است و در بخش‌‎های مختلف؛ از بخش خدماتی گرفته تا بخش‌های بلند دیگر.»

منابع از این دبیرخانه، می‌گویند که برخی از این زنان ادعاهای شان را دربارۀ آزار و اذیت شدن حتا از سوی شماری از وزیران برحال ثبت کرده‌اند.

ادعاهای آزار و اذیت جنسی پس از آن رسانه‌یی شد که در حدود چهار ماه پیش، یک مشاور پیشین رییس‌جمهور غنی اتهام‌هایی را در این باره به حلقه‌هایی در ارگ وارد کرد.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که باید ادعاها به‌گونۀ جدی بررسی شوند.

شینکی کروخیل، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «یک بررسی جدی را ضرورت دارد تا به‌گونۀ واقعی بررسی شود تا اگر کسی در این مسایل دخیل است، مجازات شود و اگر بی‌گناه بود، معلوم‌دار باید اعادۀ حیثیت شود.»

در همین حال، رحمت الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که برخی از مقام‌های حکومتی، زنان را آزار و اذیت می‌کنند؛ اما نباید از این موضوع استفاده سیاسی شود: «اخلاق حکومت خراب شده‌است و اخلاق سیاسی آن هم روز به روز خراب‌تر می‌شود. حتمأ بحث [آزار و اذیت زنان در حکومت] وجود دارد و بانوانی که ادعا کرده‌اند، همین‌گونه سر به‌خود ادعا نکرده‌اند.»

با این همه، قرار است دبیرخانۀ بررسی ادعاهای آزار و اذیت جنسی هفتۀ آینده گزارشش را دربارۀ بررسی این ادعاها به ریاست‌جمهوری بسپارد.

کمیسیون حقوق‌بشر: ۸ زن دربارۀ آزار و اذیت جنسی شکایت درج کرده‌اند

منابع از این دبیرخانه، می‌گویند که برخی از این زنان ادعاهای شان را دربارۀ آزار و اذیت شدن حتا از سوی شماری از وزیران برحال ثبت کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان، می‌گوید که در جریان سه ماه، هشت زن دربارۀ آزار و اذیت جنسی در نهادهای حکومتی در دبیرخانۀ بررسی ادعاهای آزار و اذیت جنسی، شکایت درج کرده‌اند.

دبیرخانۀ بررسی ادعاهای آزار و اذیت جنسی، سه ماه پیش، پس از صدور یک فرمان از سوی رییس‌جمهور غنی، ایجاد شد.

این دبیرخانه مأموریت داشت تا در جریان سه ماه ادعاهای آزار و اذیت جنسی در نهادهای حکومتی را بررسی کند – مدتی که اکنون به اتمام رسیده‌ و قرار است به‌زودی این نهاد گزارشش را نشر کند.

اعضای این دبیرخانه، می‌گویند زنانی که شکایت ثبت کرده‌اند، تاکنون هیچ کدام، مدرکی برای ثابت کردن ادعاهای شان به آنان نسپرده‌اند.

شبنم صالحی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق‌بشر و عضو این دبیرخانه گفت: «تمامی هشت قضیه در ادارات دولتی است و در بخش‌‎های مختلف؛ از بخش خدماتی گرفته تا بخش‌های بلند دیگر.»

منابع از این دبیرخانه، می‌گویند که برخی از این زنان ادعاهای شان را دربارۀ آزار و اذیت شدن حتا از سوی شماری از وزیران برحال ثبت کرده‌اند.

ادعاهای آزار و اذیت جنسی پس از آن رسانه‌یی شد که در حدود چهار ماه پیش، یک مشاور پیشین رییس‌جمهور غنی اتهام‌هایی را در این باره به حلقه‌هایی در ارگ وارد کرد.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که باید ادعاها به‌گونۀ جدی بررسی شوند.

شینکی کروخیل، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «یک بررسی جدی را ضرورت دارد تا به‌گونۀ واقعی بررسی شود تا اگر کسی در این مسایل دخیل است، مجازات شود و اگر بی‌گناه بود، معلوم‌دار باید اعادۀ حیثیت شود.»

در همین حال، رحمت الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که برخی از مقام‌های حکومتی، زنان را آزار و اذیت می‌کنند؛ اما نباید از این موضوع استفاده سیاسی شود: «اخلاق حکومت خراب شده‌است و اخلاق سیاسی آن هم روز به روز خراب‌تر می‌شود. حتمأ بحث [آزار و اذیت زنان در حکومت] وجود دارد و بانوانی که ادعا کرده‌اند، همین‌گونه سر به‌خود ادعا نکرده‌اند.»

با این همه، قرار است دبیرخانۀ بررسی ادعاهای آزار و اذیت جنسی هفتۀ آینده گزارشش را دربارۀ بررسی این ادعاها به ریاست‌جمهوری بسپارد.

هم‌رسانی کنید