تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گردهمایی باشنده‌گان بامیان درپشتیبانی از جنبش پشتون‌ها درپاکستان

شماری از باشنده‌گان ولایت بامیان، روز پنج‌شنبه (۲۲دلو) در یک گردهمایی در برابر پیکرهای بودا، پشتیبانی شان را از جنبش حفاظت از پشتون‌های پاکستان اعلام کردند.

این شمار از باشنده‌گان بامیان، در حالی‌که عکس‌های اعضای جنبش حفاظت از پشتون‌های پاکستان از جمله «منظور پشتین»، رهبر این جنبش و نیز شماری از اعضای کشته‌شدۀ آن را با خود داشتند.

باشنده‌گان بامیان، آن‌چه را که ظلم و ستم حکومت و ارتش پاکستان در برابر پشتون‌ها در پاکستان می‌گویند، نکوهش کردند.

اعتراض‌های جنبش حفاظت از پشتون‌های پاکستان، هفتۀ پیش پس از آن دوباره آغاز شدند که ارمان لونی، یک عضو این جنبش در پاکستان کشته شد. اعضای جنبش حفاظت از پشتون‌ها می‌گویند که حکومت پاکستان ارمان لونی را کشته است.

هفتۀ پیش، رییس‌جمهور غنی نیز در یک تویت، از اعتراض‌ها در پاکستان پشتیبانی کرد و از حکومت پاکستان خواست که به دست از سرکوب آنان بردارد.

پس از آن، شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان این تویت رییس‌جمهور غنی را مداخله صریح در امور داخلی پاکستان دانست و گفت که رهبران حکومت به‌جای مداخله بر حل مشکلات افغان‌ها تمرکز کنند.

در پی این تنش تویتری، ریاست‌اجراییه حکومت وحدت ملی اما از مقام‌های حکومت افغانستان خواست که به‌جای پرداختن به مشکلات در پاکستان، به حل مشکلات خود افغان‌ها تمرکز کنند.

این همه در حالی است که به تازه‌گی گروه طالبان اعلام کرده‌اند که قرار است هفتۀ آینده، با عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان دیدار کنند.

گردهمایی باشنده‌گان بامیان درپشتیبانی از جنبش پشتون‌ها درپاکستان

باشنده‌گان بامیان، آن‌چه را که ظلم و ستم حکومت و ارتش پاکستان در برابر پشتون‌ها در پاکستان می‌گویند، نکوهش کردند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان ولایت بامیان، روز پنج‌شنبه (۲۲دلو) در یک گردهمایی در برابر پیکرهای بودا، پشتیبانی شان را از جنبش حفاظت از پشتون‌های پاکستان اعلام کردند.

این شمار از باشنده‌گان بامیان، در حالی‌که عکس‌های اعضای جنبش حفاظت از پشتون‌های پاکستان از جمله «منظور پشتین»، رهبر این جنبش و نیز شماری از اعضای کشته‌شدۀ آن را با خود داشتند.

باشنده‌گان بامیان، آن‌چه را که ظلم و ستم حکومت و ارتش پاکستان در برابر پشتون‌ها در پاکستان می‌گویند، نکوهش کردند.

اعتراض‌های جنبش حفاظت از پشتون‌های پاکستان، هفتۀ پیش پس از آن دوباره آغاز شدند که ارمان لونی، یک عضو این جنبش در پاکستان کشته شد. اعضای جنبش حفاظت از پشتون‌ها می‌گویند که حکومت پاکستان ارمان لونی را کشته است.

هفتۀ پیش، رییس‌جمهور غنی نیز در یک تویت، از اعتراض‌ها در پاکستان پشتیبانی کرد و از حکومت پاکستان خواست که به دست از سرکوب آنان بردارد.

پس از آن، شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان این تویت رییس‌جمهور غنی را مداخله صریح در امور داخلی پاکستان دانست و گفت که رهبران حکومت به‌جای مداخله بر حل مشکلات افغان‌ها تمرکز کنند.

در پی این تنش تویتری، ریاست‌اجراییه حکومت وحدت ملی اما از مقام‌های حکومت افغانستان خواست که به‌جای پرداختن به مشکلات در پاکستان، به حل مشکلات خود افغان‌ها تمرکز کنند.

این همه در حالی است که به تازه‌گی گروه طالبان اعلام کرده‌اند که قرار است هفتۀ آینده، با عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان دیدار کنند.

هم‌رسانی کنید