تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گردهمایی باشنده‌گان بدخشان در مخالفت با توزیع شناس‌نامه‌های برقی

شماری از باشنده‎گان و نماینده‌گان ولایت بدخشان در شورای ملی، هشدار می‌دهند که اگر روند توزیع شناسنامه‌های برقی متوقف نشود، آنان نافرمانی شان را از حکومت مرکزی اعلام خواهند کرد.

آنان، روز دوشنبه (۲۴ثور) در یک گردهمایی در شهر فیض آباد که در آن بجای سرود ملی افغانستان سرود ملی دورۀ حکومت برهان الدین ربانی نشر شد، مخالفت شان را با ادامۀ روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی اعلام کردند.

لطیف پدرام، نمایندۀ بدخشان در مجلس و یکی از معترضان در این باره گفت: «خدای نخواسته – ما هیچ وقت خواستارش نیستم – اگر بحث قومی شود از موضع زورگویانه، از موضع شئونیستی، از موضوع که بخواهند مارا حذف بکنند، مارا مضمحل کنند، مارا تحقیر کنند، مارا نابود کنند در شمال و مناطق دیگر، ما مسلمأ با طالبانی که از این قوم است، گفت وگو خواهیم کرد. باز تصمیم خواهیم گرفت که چگونه بجنگیم و چگونه نجنگیم.»

آقای پدرام در این باره افزود: «اگر این روند را متوقف نکرد، به خواست مجلس احترام نکرد و در پی حذف هویت ها بود، هشدار می دهیم که ما برای ایجاد یک بدخشان خود مختار و مستقل اقدام خواهیم کرد.»

عبدالله ناجی نظری، عضو شورای ولایتی بدخشان نیز در این باره بیان داشت: «تاکنون این روند بحران آفرین و بحران زا بوده، و یک بخش بزرگ کشور این روند را قبول ندارند. در شرایط کنونی، اصرار بر ادامه این روند، وضعیت را بدتر خواهد کرد و ما می خواهیم در این باره تجدید نظر شود.»

شرکت کننده‌گان این گردهمایی، می‌گویند که ادامۀ روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی، آغاز بحران و افزایش ناامنی‌ها در کشور است و باید هرچه زودتر این روند متوقف شود.

اسماعیل سامی، باشندۀ بدخشان اظهار داشت: «شناس نامه برقی با یک هویت جعلی است که مردم بدخشان درک کرده اند و می دانند و این هویت را نمی پذیرند.»

بصیر حق‌جو، باشندۀ دیگر بدخشان نیز تصریح کرد: «اگر خواست یک بخش بزرگ کشور در نظر گرفته نشود، طبعأ کشور به بحران خواهد رفت.»

این مخالفت‌ها در حالی صورت می‌گیرند که رییس‌جمهور غنی، ده روز پیش به گونۀ رسمی با گرفتن نخستین شناس نامۀ برقی، روند توزیع این شناس‌نامه‌ها را آغاز کرد.

پس از آن، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه با آن مخالفت کرد. از آن زمان تاکنون، شماری از سیاسیون و نماینده گان پارلمان با این روند مخالفت شان را اعلام کرده اند.

استدلال رییس اجراییه و موافقان او، این است که رییس‌جمهور بدون مشوره این روند را آغاز کرده است؛ روندی که بدلیل اختلاف‌ها، سال‌هاست که به تأخیر افتاده است.

گردهمایی باشنده‌گان بدخشان در مخالفت با توزیع شناس‌نامه‌های برقی

شرکت کننده‌گان گردهمایی روز دوشنبه در بدخشان به جای سرودی ملی، سرود ملی دورۀ حکومت برهان الدین ربانی را نواختند و نیز پرچم این دوره را همراه خود داشتند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‎گان و نماینده‌گان ولایت بدخشان در شورای ملی، هشدار می‌دهند که اگر روند توزیع شناسنامه‌های برقی متوقف نشود، آنان نافرمانی شان را از حکومت مرکزی اعلام خواهند کرد.

آنان، روز دوشنبه (۲۴ثور) در یک گردهمایی در شهر فیض آباد که در آن بجای سرود ملی افغانستان سرود ملی دورۀ حکومت برهان الدین ربانی نشر شد، مخالفت شان را با ادامۀ روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی اعلام کردند.

لطیف پدرام، نمایندۀ بدخشان در مجلس و یکی از معترضان در این باره گفت: «خدای نخواسته – ما هیچ وقت خواستارش نیستم – اگر بحث قومی شود از موضع زورگویانه، از موضع شئونیستی، از موضوع که بخواهند مارا حذف بکنند، مارا مضمحل کنند، مارا تحقیر کنند، مارا نابود کنند در شمال و مناطق دیگر، ما مسلمأ با طالبانی که از این قوم است، گفت وگو خواهیم کرد. باز تصمیم خواهیم گرفت که چگونه بجنگیم و چگونه نجنگیم.»

آقای پدرام در این باره افزود: «اگر این روند را متوقف نکرد، به خواست مجلس احترام نکرد و در پی حذف هویت ها بود، هشدار می دهیم که ما برای ایجاد یک بدخشان خود مختار و مستقل اقدام خواهیم کرد.»

عبدالله ناجی نظری، عضو شورای ولایتی بدخشان نیز در این باره بیان داشت: «تاکنون این روند بحران آفرین و بحران زا بوده، و یک بخش بزرگ کشور این روند را قبول ندارند. در شرایط کنونی، اصرار بر ادامه این روند، وضعیت را بدتر خواهد کرد و ما می خواهیم در این باره تجدید نظر شود.»

شرکت کننده‌گان این گردهمایی، می‌گویند که ادامۀ روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی، آغاز بحران و افزایش ناامنی‌ها در کشور است و باید هرچه زودتر این روند متوقف شود.

اسماعیل سامی، باشندۀ بدخشان اظهار داشت: «شناس نامه برقی با یک هویت جعلی است که مردم بدخشان درک کرده اند و می دانند و این هویت را نمی پذیرند.»

بصیر حق‌جو، باشندۀ دیگر بدخشان نیز تصریح کرد: «اگر خواست یک بخش بزرگ کشور در نظر گرفته نشود، طبعأ کشور به بحران خواهد رفت.»

این مخالفت‌ها در حالی صورت می‌گیرند که رییس‌جمهور غنی، ده روز پیش به گونۀ رسمی با گرفتن نخستین شناس نامۀ برقی، روند توزیع این شناس‌نامه‌ها را آغاز کرد.

پس از آن، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه با آن مخالفت کرد. از آن زمان تاکنون، شماری از سیاسیون و نماینده گان پارلمان با این روند مخالفت شان را اعلام کرده اند.

استدلال رییس اجراییه و موافقان او، این است که رییس‌جمهور بدون مشوره این روند را آغاز کرده است؛ روندی که بدلیل اختلاف‌ها، سال‌هاست که به تأخیر افتاده است.

هم‌رسانی کنید