تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش امریکا از بزرگترین مشکلات در برابر حقوق بشر سخن می‌گوید

وزارت خارجۀ ایالات متحده در گزارش سالانه‌اش در بارۀ حقوق بشر؛ خشونت‌ها و حمله‌های بی‌هدف را بر غیرنظامیان و نیز کشتار کارمندان وابسته به دولت، شکنجه، نادیده گرفتن قانون و تبعیض را در برابر زنان و دختران، از بزرگترین مشکلات در برابر حقوق بشر در سال ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان گفته است. 

در این گزارش، از وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و بررسی نشدن پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران نیز سخت انتقاد شده است. 

وزارت خارجه امریکا در این گزارش می‌گوید که اختلاف‌های قومی در افغانستان به درگیری‌ها و کشتارها انجامیده اند.

بخشی از گزارش سال ۲۰۱۶ وزارت خارجه امریکا در بارۀ حقوق بشر، وضع حقوق بشر را در این سال در افغانستان بررسی کرده است.

در این گزارش گفته شده است که هرچند رسانه‌ها در سال ۲۰۱۶ میلادی به انتقاد از حکومت ادامه داده اند؛ اما هنوز هم آزادی کامل ندارند. 

بر بنیاد این گزارش، وضع فشارها و محدودیت‎ها برای خاموش ساختن منتقدان از سوی مقام‌ها؛ بازداشت، تهدید و آزار خبرنگاران از سوی مقام های سیاسی و امنیتی؛ و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر رسانه‌ها در ولایت‌ها به علت وابستگی آنان به شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی از مواردی استند که در این گزارش از آن‌ها انتقاد شده است. 

وزارت خارجه امریکا می گوید که نهادهای حکومتی افغانستان به هیچ یک از ۴۳۲ قضیه‌ای که از سوی نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران به آن‌ها فرستاده شده اند رسیده‌گی نکرده اند. 

در بخش دیگری از گزارش وزارت خارجه ایالات متحده، از رو به رو بودن دختران با قتل‌های ناموسی و خشونت‌های جنسی و نیز از گسترده بودن بچه بازی یاد شده است. 

در این گزارش گفته شده که تبعیض‌های اجتماعی در برابر هزاره‌ها، به سربازگیری و کار اجباری، بازداشت و گماشته شدن در جاهای ناامن و یا نمادین آنان انجامیده است. 

هندوان و سکهـ ها نیز همچون مردمانی یاد شده اند که با نابرابری هایی در جامعه به شمول اداره های دولتی و مکتب ها رو به رو بوده اند. 

آزار و اذیت زبانی و جسمی نزدیک به ۹۰۰ شهروند هندو و سکهـ افغانستان نیز در سال ۲۰۱۶ میلادی یاد شده است. 

بربنیاد این گزارش، سربازگیری از کودکان از سوی نیروهای امنیتی افغانستان، گروه های مسلح وابسته به حکومت و طالبان از موارد دیگر نقض حقوق بشر در سال ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان بوده اند. 

در گزارش همچنان آمده است که طالبان در سال ۲۰۱۶ میلادی کم از کم ۳ کودک را به شمول یک پسر نُه ساله که مشکل روانی داشت، برای حمله های هراس افگنانه در کندهار و ننگرهار آموزش داده بودند.
اما طالبان در این باره چیزی نگفته اند.

با وجود تلاش های بسیار، موفق نشدیم نظر مقام های حکومتی را در باره این گزارش داشته باشیم.

گزارش امریکا از بزرگترین مشکلات در برابر حقوق بشر سخن می‌گوید

در این گزارش، از وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و بررسی نشدن پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران نیز سخت انتقاد شده است. 

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجۀ ایالات متحده در گزارش سالانه‌اش در بارۀ حقوق بشر؛ خشونت‌ها و حمله‌های بی‌هدف را بر غیرنظامیان و نیز کشتار کارمندان وابسته به دولت، شکنجه، نادیده گرفتن قانون و تبعیض را در برابر زنان و دختران، از بزرگترین مشکلات در برابر حقوق بشر در سال ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان گفته است. 

در این گزارش، از وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و بررسی نشدن پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران نیز سخت انتقاد شده است. 

وزارت خارجه امریکا در این گزارش می‌گوید که اختلاف‌های قومی در افغانستان به درگیری‌ها و کشتارها انجامیده اند.

بخشی از گزارش سال ۲۰۱۶ وزارت خارجه امریکا در بارۀ حقوق بشر، وضع حقوق بشر را در این سال در افغانستان بررسی کرده است.

در این گزارش گفته شده است که هرچند رسانه‌ها در سال ۲۰۱۶ میلادی به انتقاد از حکومت ادامه داده اند؛ اما هنوز هم آزادی کامل ندارند. 

بر بنیاد این گزارش، وضع فشارها و محدودیت‎ها برای خاموش ساختن منتقدان از سوی مقام‌ها؛ بازداشت، تهدید و آزار خبرنگاران از سوی مقام های سیاسی و امنیتی؛ و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر رسانه‌ها در ولایت‌ها به علت وابستگی آنان به شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی از مواردی استند که در این گزارش از آن‌ها انتقاد شده است. 

وزارت خارجه امریکا می گوید که نهادهای حکومتی افغانستان به هیچ یک از ۴۳۲ قضیه‌ای که از سوی نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران به آن‌ها فرستاده شده اند رسیده‌گی نکرده اند. 

در بخش دیگری از گزارش وزارت خارجه ایالات متحده، از رو به رو بودن دختران با قتل‌های ناموسی و خشونت‌های جنسی و نیز از گسترده بودن بچه بازی یاد شده است. 

در این گزارش گفته شده که تبعیض‌های اجتماعی در برابر هزاره‌ها، به سربازگیری و کار اجباری، بازداشت و گماشته شدن در جاهای ناامن و یا نمادین آنان انجامیده است. 

هندوان و سکهـ ها نیز همچون مردمانی یاد شده اند که با نابرابری هایی در جامعه به شمول اداره های دولتی و مکتب ها رو به رو بوده اند. 

آزار و اذیت زبانی و جسمی نزدیک به ۹۰۰ شهروند هندو و سکهـ افغانستان نیز در سال ۲۰۱۶ میلادی یاد شده است. 

بربنیاد این گزارش، سربازگیری از کودکان از سوی نیروهای امنیتی افغانستان، گروه های مسلح وابسته به حکومت و طالبان از موارد دیگر نقض حقوق بشر در سال ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان بوده اند. 

در گزارش همچنان آمده است که طالبان در سال ۲۰۱۶ میلادی کم از کم ۳ کودک را به شمول یک پسر نُه ساله که مشکل روانی داشت، برای حمله های هراس افگنانه در کندهار و ننگرهار آموزش داده بودند.
اما طالبان در این باره چیزی نگفته اند.

با وجود تلاش های بسیار، موفق نشدیم نظر مقام های حکومتی را در باره این گزارش داشته باشیم.

هم‌رسانی کنید