تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

گزارش: بی‌برنامه‌گی امریکا علت طولانی شدن نبرد در افغانستان است

یک گزارش مرکز پژوهش‌های راهبردی و جهانی امریکا، بی‌برنامه‌گی رهبران نظامی و غیرنظامی امریکا را، علت اصلی طولانی شدن جنگ افغانستان شناخته‌است.

در همین حال، یک فرمانده پیشین و چند پژوهشگر امریکایی، در نشستی دربارۀ این گزارش، بر تلاش‌ها از بهر توان مندی هرچه بیشتر نیروهای امنیتی افغانستان و جستجوی راه‌ها برای رسیدن به صلح در این کشور، تأکیرد کردند.

مشوره نظامی و جنگ همیشه‌گی افغانستان، نام گزارشی است که به تازه‌گی از سوی مرکز پژوهش‌های راهبردی و جهانی امریکا پخش شده‌است.
دیوید بارنو، نخستین جنرال نیروهای خارجی درافغانستان، می‌گوید که اگر نیروهای امریکایی افغانستان را ترک گویند، بازهم اوضاع را در این کشور، زیر نظارت خواهند داشت.

او افزود: «پس از ۱۸ سال، هنوز هم ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان به اندازه‌یی که باید توان مند می‌بودند، توان مند نیستند! فکر می‌کنم ما به‌جای دخیل شدن خودمان در جنگ، می‌توانیم در این بخش (توان مند سازی نیروهای امنیتی افغانستان) پول و داشته‌های دیگر را به کار ببریم.»
 
در همین حال، پژوهشگران بلندپایۀ امریکایی، نیز به یافته‌های این گزارش و اثرهای آن بر چگونه‌گی و ادامۀ مأموریت واشنگتن در افغانستان می‌پردازند.

بایت جاناتن سکرودن، پژوهشگر بلندپایۀ امریکایی راین باره می‌گوید: «بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵میلادی، تهدیدها در افغانستان اندک بودند. طالبان درهم کوبیده شده بودند، القاعده درهم کوبیده شده بود و پس از سال‌ها، یک احساس واقعی یی از خوشبینی‌ها در افغانستان به میان آمده بود. ممکن بود که این احساس نگه داشته شود.» 

لیزا رابینسون، پژوهشگر دیگر امریکایی می‌گوید: «شما باید درک کنید که می‌توانید مشکل جنگ را از راۀ مصالحه سیاسی حل سازید. فکر می‌کنم برای یک دکتورین نظامی مهم است تا این دیدگاه را تقویت بخشد.»

در این بخشی دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های راهبردی و جهانی امریکا آمده‌است، هنگامی که امریکا، پس ازحملات یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱، بر افغانستان حمله کرد و به دورۀ طالبان پایان داد، افسران بلند پایه آن کشور، هرگز پیش بینی نمی‌کردند که ۱۸ سال بعد هم در افغانستان خواهند جنگید.

جنگی که بر بنیاد این گزارش، تاکنون نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دالر هزینه برداشته‌است و نیز جان ۲۴۰۰ نظامی امریکایی را گرفته‌است. 

افغانستان

گزارش: بی‌برنامه‌گی امریکا علت طولانی شدن نبرد در افغانستان است

این گزارش نشان می‌دهد که رهبران نظامی و غیرنظامی امریکا، هرگز پیش بینی نکرده بودند که این جنگ، بیش از ۱۸ سال، به درازا بکشد.

Thumbnail

یک گزارش مرکز پژوهش‌های راهبردی و جهانی امریکا، بی‌برنامه‌گی رهبران نظامی و غیرنظامی امریکا را، علت اصلی طولانی شدن جنگ افغانستان شناخته‌است.

در همین حال، یک فرمانده پیشین و چند پژوهشگر امریکایی، در نشستی دربارۀ این گزارش، بر تلاش‌ها از بهر توان مندی هرچه بیشتر نیروهای امنیتی افغانستان و جستجوی راه‌ها برای رسیدن به صلح در این کشور، تأکیرد کردند.

مشوره نظامی و جنگ همیشه‌گی افغانستان، نام گزارشی است که به تازه‌گی از سوی مرکز پژوهش‌های راهبردی و جهانی امریکا پخش شده‌است.
دیوید بارنو، نخستین جنرال نیروهای خارجی درافغانستان، می‌گوید که اگر نیروهای امریکایی افغانستان را ترک گویند، بازهم اوضاع را در این کشور، زیر نظارت خواهند داشت.

او افزود: «پس از ۱۸ سال، هنوز هم ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان به اندازه‌یی که باید توان مند می‌بودند، توان مند نیستند! فکر می‌کنم ما به‌جای دخیل شدن خودمان در جنگ، می‌توانیم در این بخش (توان مند سازی نیروهای امنیتی افغانستان) پول و داشته‌های دیگر را به کار ببریم.»
 
در همین حال، پژوهشگران بلندپایۀ امریکایی، نیز به یافته‌های این گزارش و اثرهای آن بر چگونه‌گی و ادامۀ مأموریت واشنگتن در افغانستان می‌پردازند.

بایت جاناتن سکرودن، پژوهشگر بلندپایۀ امریکایی راین باره می‌گوید: «بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵میلادی، تهدیدها در افغانستان اندک بودند. طالبان درهم کوبیده شده بودند، القاعده درهم کوبیده شده بود و پس از سال‌ها، یک احساس واقعی یی از خوشبینی‌ها در افغانستان به میان آمده بود. ممکن بود که این احساس نگه داشته شود.» 

لیزا رابینسون، پژوهشگر دیگر امریکایی می‌گوید: «شما باید درک کنید که می‌توانید مشکل جنگ را از راۀ مصالحه سیاسی حل سازید. فکر می‌کنم برای یک دکتورین نظامی مهم است تا این دیدگاه را تقویت بخشد.»

در این بخشی دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های راهبردی و جهانی امریکا آمده‌است، هنگامی که امریکا، پس ازحملات یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱، بر افغانستان حمله کرد و به دورۀ طالبان پایان داد، افسران بلند پایه آن کشور، هرگز پیش بینی نمی‌کردند که ۱۸ سال بعد هم در افغانستان خواهند جنگید.

جنگی که بر بنیاد این گزارش، تاکنون نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دالر هزینه برداشته‌است و نیز جان ۲۴۰۰ نظامی امریکایی را گرفته‌است. 

هم‌رسانی کنید