تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش: روسیه برای کشتن سربازان امریکا به مخالفان مسلح پول داده‌‌

نیویارک تایمز در گزارشی، می‌گوید که روسیه به یک حساب مربوط به شبه نظامیان افغان پول انتقال داده‌است تا این شبه نظامیان سربازان امریکایی را بکشند.

در گزارش این روزنامۀ امریکایی آمده‌است که اطلاعات الکترونیکی به دست آمده نشان می‌دهند پول هنگفتی از حساب بانکی کنترل شده از سوی سازمان اطلاعات نظامی روسیه به یک حساب مرتبط با طالبان بدست مقام‌های امریکایی افتاده‌است.

در این گزارش هم‌چنان آمده‌است که مدارک بدست آمده تأیید می‌کنند که روسیه برای کشتن سربازان امریکایی و ایتلاف در افغانستان، پول مصرف کرده‌است.

در همین حال، عبیدالله، یکی از فرماندهان پولیس محلی در بغلان نیز از پشتیبانی روسیه از مخالفان مسلح دولت سخن می‌زند: «روسیه [مخالفان مسلح] را در منطقۀ چنجه‌یی کهنه در ساحۀ دندغوری تعلیمات می‌دهد و آن‌ها را حمایت می‌کند. تفنگ‌های بسیار خطرناک در اختیار آنان قرار داده‌است.»

فدا محمد الفت، رییس پیشین کمیسیون امنیتی و استخباراتی مجلس نماینده‌گان نیز گفت: «انتقام‌گیری روسیه است؛ بدلیل این‌که دیروز امریکا توسط مجاهدین توانست روسیه را سرکوب کند و امروز روسیه می‌تواند از این راه انتقام بگیرد.»

نیورک تایمز به نقل از مقام‌های محلی کندز نوشته‌است که در یک حملۀ مشترک شش ماه پیش نیروهای امنیت ملی و نیروهای امریکایی در کندز ۱۳تن بازداشت شدند.

ربانی ربانی، عضو شورای ولایتی کندز می‌گوید که در شماری از نشست‌های امنیتی از پشتیبانی روسیه از طالبان سخن زده شده‌است: «طالبان کمک‌هایی را از آن سوی مرز دریافت می‌کنند و استخبارات‌هایی که در منطقه کار می‌کنند.»

محمدالدین همدرد، نمایندۀ مردم کندز در مجلس نیز افزود: «گاهی غرب در برابر روسیه و گاهی روسیه در برابر غرب. هرکدام فرصت بیابند بخاطر منافع خودشان کار می‌کنند.»

در بخش دیگر گزارش نیورک تایمز آمده‌است که شبکه‌های جنایت کار محلی که از دیدگاه ایدولوژی اهداف مشترک با طالبان ندارند اما ازبهر دریافت پول در حمله بر نیروهای امریکایی از جمله در نزدیک پایگاه نظامی بگرام دست داشته‌اند.

عبدالظاهر سالنگی، نمایندۀ مردم پروان در مجلس بیان داشت: «کشور روسیه در امور داخلی افغانستان از راه نظامی با همکاری با طالبان مداخله می‌کند و هرازگاهی زمینه برای خون‌ریزی در افغانستان مساعد می‌سازد.»

سال گذشته ۲۰نظامی امریکایی در افغانستان کشته شدند؛ اما روشن نیست در قتل چند سرباز روسیه متهم شناخته شده‌است. پیش از این روسیه و طالبان این گزارش را رد کرده‌اند.

گزارش: روسیه برای کشتن سربازان امریکا به مخالفان مسلح پول داده‌‌

نیورک تایمز به نقل از مقام‌های محلی کندز نوشته‌است که در یک حملۀ مشترک شش ماه پیش نیروهای امنیت ملی و نیروهای امریکایی در کندز ۱۳تن بازداشت شدند.

تصویر بندانگشتی

نیویارک تایمز در گزارشی، می‌گوید که روسیه به یک حساب مربوط به شبه نظامیان افغان پول انتقال داده‌است تا این شبه نظامیان سربازان امریکایی را بکشند.

در گزارش این روزنامۀ امریکایی آمده‌است که اطلاعات الکترونیکی به دست آمده نشان می‌دهند پول هنگفتی از حساب بانکی کنترل شده از سوی سازمان اطلاعات نظامی روسیه به یک حساب مرتبط با طالبان بدست مقام‌های امریکایی افتاده‌است.

در این گزارش هم‌چنان آمده‌است که مدارک بدست آمده تأیید می‌کنند که روسیه برای کشتن سربازان امریکایی و ایتلاف در افغانستان، پول مصرف کرده‌است.

در همین حال، عبیدالله، یکی از فرماندهان پولیس محلی در بغلان نیز از پشتیبانی روسیه از مخالفان مسلح دولت سخن می‌زند: «روسیه [مخالفان مسلح] را در منطقۀ چنجه‌یی کهنه در ساحۀ دندغوری تعلیمات می‌دهد و آن‌ها را حمایت می‌کند. تفنگ‌های بسیار خطرناک در اختیار آنان قرار داده‌است.»

فدا محمد الفت، رییس پیشین کمیسیون امنیتی و استخباراتی مجلس نماینده‌گان نیز گفت: «انتقام‌گیری روسیه است؛ بدلیل این‌که دیروز امریکا توسط مجاهدین توانست روسیه را سرکوب کند و امروز روسیه می‌تواند از این راه انتقام بگیرد.»

نیورک تایمز به نقل از مقام‌های محلی کندز نوشته‌است که در یک حملۀ مشترک شش ماه پیش نیروهای امنیت ملی و نیروهای امریکایی در کندز ۱۳تن بازداشت شدند.

ربانی ربانی، عضو شورای ولایتی کندز می‌گوید که در شماری از نشست‌های امنیتی از پشتیبانی روسیه از طالبان سخن زده شده‌است: «طالبان کمک‌هایی را از آن سوی مرز دریافت می‌کنند و استخبارات‌هایی که در منطقه کار می‌کنند.»

محمدالدین همدرد، نمایندۀ مردم کندز در مجلس نیز افزود: «گاهی غرب در برابر روسیه و گاهی روسیه در برابر غرب. هرکدام فرصت بیابند بخاطر منافع خودشان کار می‌کنند.»

در بخش دیگر گزارش نیورک تایمز آمده‌است که شبکه‌های جنایت کار محلی که از دیدگاه ایدولوژی اهداف مشترک با طالبان ندارند اما ازبهر دریافت پول در حمله بر نیروهای امریکایی از جمله در نزدیک پایگاه نظامی بگرام دست داشته‌اند.

عبدالظاهر سالنگی، نمایندۀ مردم پروان در مجلس بیان داشت: «کشور روسیه در امور داخلی افغانستان از راه نظامی با همکاری با طالبان مداخله می‌کند و هرازگاهی زمینه برای خون‌ریزی در افغانستان مساعد می‌سازد.»

سال گذشته ۲۰نظامی امریکایی در افغانستان کشته شدند؛ اما روشن نیست در قتل چند سرباز روسیه متهم شناخته شده‌است. پیش از این روسیه و طالبان این گزارش را رد کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید