Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش ‌ها می‌رسانند ده‌ها تن در حمله بر قول اردوی شاهین کشته شدند

سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده جمعه شب به خبرگزاری رویترز گفت که ده‌ها تن در حمله بر قول اردوی دو صد و نه شاهین در شهر مزار شریف کشته شدند، ولی مقام‌های محلی بلخ می‌گویند که در این حمله هشت تن کشته شدند و یازده تن دیگر زخم برداشته‌اند.

جان توماس، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده به رویترز  گفت: «ما احتمال می‌دهیم که بیشتر از ۵۰ تن در این حمله کشته شدند.»

وی افزود: «در قول اردو یک مسجد و یک صالون غذا خوری وجود دارد و نظر به گزارش‌های ما، احتمال می‌رود که دشمن از این ساحه حمله کرده باشد.»

در همین حال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید مهاجمانی که لباس ارتش به تن داشتند در جریان نماز جمعه بالای قول اردوی شاهین حمله کردند. 

به گفته وزیری مهاجمان با استفاده از یک موتر رنجر نیروهای نظامی وارد پایگاه نظامی شدند و بر عساکری که در مسجد مصروف نماز جمعه بودند، گلوله باری کردند.

به گفته مقام‌های محلی، شش مهاجم ساعت یک و نیم بجه پس از چاشت روز جمعه از موانع امنیتی گذشتند و در قول اردوی دو صد و نه شاهین بالای عساکر حمله کردند.
این درگیری پنج ساعت ادامه یافت و پنج تن از مهاجمان از پا درآمدند و یک تن از آنان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است.

این حمله در حالی رخ می‌دهد که دو روز پیش تاج محمد جاهد، وزیر امور در داخله در سفرش به ولایت بلخ از این قول اردوی بازدید کرده بود.

آقای جاهد در دیدارش از قول اردو گفت که هیچ هراس افگن خوب و یا بد وجود ندارد، بلکه هر کسی که برعلیه نیروهای امنیتی و بی‌ثبات سازی کشور بجنگد، دشمن مردم افغانستان محسوب می‌شود.
وی گفت: «حکومت در مقابل هراس افگنان موقف مستحکم دارد. راه حل حکومت پشتیبانی از نیروهای امنیتی است و خواست حکومت آوردن صلح و ثبات در کشور است.»

عطا محمد نور، والی بلخ نیز گفت که وی از افزایش ناامنی در شمال کشور نگران است و اگر نیروهای امنیتی عملیات نظامی برعلیه هراس افگنان راه اندازی نکند، ناامنی‌ها افزایش خواهد یافت. 

«به هراس افگنان اجازه ندهیم که قوی شوند و برای ما مشکل ایجاد کنند. اگر ما به آن‌ها اجازه بدهیم که عشر جمع آوری کنند، تریاک کشت کنند و قاچاق نمایند، آن‌ها پول و تجهیزات بیشتر بدست خواهند. آن وقت جنگ‌های بیشتری را برعلیه نیروهای امنیتی به پیش خواهند برد.»
حمله بر قول اردوی شاهین دومین حمله بزرگ بر پایگاه نظامی در چند ماه اخیر می‌باشد. 

دو ماه پیش هراس افگنان بر شفاخانه سردار محمد داود در کابل حمله کردند که در آن حد اقل ۵۰ تن جان‌های شان را از دست دادند.

این حمله با واکنش‌های شدید مردم افغانستان و مجلس نماینده‌گان رو به رو شد.

گزارش ‌ها می‌رسانند ده‌ها تن در حمله بر قول اردوی شاهین کشته شدند

در همین حال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید مهاجمانی که لباس ارتش به تن داشتند در جریان نماز جمعه بالای قول اردوی شاهین حمله کردند

Thumbnail

سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده جمعه شب به خبرگزاری رویترز گفت که ده‌ها تن در حمله بر قول اردوی دو صد و نه شاهین در شهر مزار شریف کشته شدند، ولی مقام‌های محلی بلخ می‌گویند که در این حمله هشت تن کشته شدند و یازده تن دیگر زخم برداشته‌اند.

جان توماس، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده به رویترز  گفت: «ما احتمال می‌دهیم که بیشتر از ۵۰ تن در این حمله کشته شدند.»

وی افزود: «در قول اردو یک مسجد و یک صالون غذا خوری وجود دارد و نظر به گزارش‌های ما، احتمال می‌رود که دشمن از این ساحه حمله کرده باشد.»

در همین حال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید مهاجمانی که لباس ارتش به تن داشتند در جریان نماز جمعه بالای قول اردوی شاهین حمله کردند. 

به گفته وزیری مهاجمان با استفاده از یک موتر رنجر نیروهای نظامی وارد پایگاه نظامی شدند و بر عساکری که در مسجد مصروف نماز جمعه بودند، گلوله باری کردند.

به گفته مقام‌های محلی، شش مهاجم ساعت یک و نیم بجه پس از چاشت روز جمعه از موانع امنیتی گذشتند و در قول اردوی دو صد و نه شاهین بالای عساکر حمله کردند.
این درگیری پنج ساعت ادامه یافت و پنج تن از مهاجمان از پا درآمدند و یک تن از آنان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است.

این حمله در حالی رخ می‌دهد که دو روز پیش تاج محمد جاهد، وزیر امور در داخله در سفرش به ولایت بلخ از این قول اردوی بازدید کرده بود.

آقای جاهد در دیدارش از قول اردو گفت که هیچ هراس افگن خوب و یا بد وجود ندارد، بلکه هر کسی که برعلیه نیروهای امنیتی و بی‌ثبات سازی کشور بجنگد، دشمن مردم افغانستان محسوب می‌شود.
وی گفت: «حکومت در مقابل هراس افگنان موقف مستحکم دارد. راه حل حکومت پشتیبانی از نیروهای امنیتی است و خواست حکومت آوردن صلح و ثبات در کشور است.»

عطا محمد نور، والی بلخ نیز گفت که وی از افزایش ناامنی در شمال کشور نگران است و اگر نیروهای امنیتی عملیات نظامی برعلیه هراس افگنان راه اندازی نکند، ناامنی‌ها افزایش خواهد یافت. 

«به هراس افگنان اجازه ندهیم که قوی شوند و برای ما مشکل ایجاد کنند. اگر ما به آن‌ها اجازه بدهیم که عشر جمع آوری کنند، تریاک کشت کنند و قاچاق نمایند، آن‌ها پول و تجهیزات بیشتر بدست خواهند. آن وقت جنگ‌های بیشتری را برعلیه نیروهای امنیتی به پیش خواهند برد.»
حمله بر قول اردوی شاهین دومین حمله بزرگ بر پایگاه نظامی در چند ماه اخیر می‌باشد. 

دو ماه پیش هراس افگنان بر شفاخانه سردار محمد داود در کابل حمله کردند که در آن حد اقل ۵۰ تن جان‌های شان را از دست دادند.

این حمله با واکنش‌های شدید مردم افغانستان و مجلس نماینده‌گان رو به رو شد.

هم‌رسانی کنید