Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گشایش نخستین مرکز درمان بیماری‌های سرطان در بلخ

نخستین مرکز تشخیص و درمان بیماری‌های سرطان روز سه شنبه (۲۹ دلو) در شفاخانه‌ی حوزه‌یی بوعلی‌سینای بلخی در شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ، گشایش یافت.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامۀ کشور درهنگام گشایش نخستین مرکز تشخیص و درمان بیماری‌های سرطان و نیز گشایش یک مرکز دیگر درمان و تشخیص ویروس کرونا در مزار شریف، گفت که پس از این، بیماری‌های سرطان در این مرکز درمان خواهد شد.

این مرکز هم زمان ظرفیت بستر شدن ده بیمار را دارد.

آقای فیروز افزود که با گشایش این مرکز، از فرار بیش از ۱۰۰ میلیون دالر امریکایی از کشور، جلوگیری می‌ شود.

 او می افزاید: «زمینۀ تداوی با دوا اینجا موجود است، زمینۀ عملیات‌ های ساده موجود است و زمینۀ تشخیص هم موجود است.»

کفایت‌الله، یک پزشک نیز در این باره گفت که مریضان «بسیار مغلق و پیشرفته هم بودند که ما برای آنها دوا دادیم و آنان می‌ خواستند به هند بروند، اما ما گفتیم که در اینجا هم درمان می‌شوید.»

شماری از باشنده‌گان ولایت بلخ از ایجاد این استقبال می‌کنند، اما از بی پروایی پزشکان انتقاد دارند.

محمداسماعیل، یکی از باشنده گان گفت که «از دیروز تا حالا آوردیم، کسی مریض ما را پرسان نمی کند.»

وزیر صحت‌عامه تأکید کرد که تلاش‌ها جریان دارد تا خدمات بهداشتی در سراسر کشور به گونه‌ی معیاری برای شهروندان کشور انجام شود.

این مرکز تشخیص و درمان بیماری سرطان در حالی گشایش می‌یابد که بیماری سرطان به خصوص بیماری سرطان سینه در کشور افزایش یافته است.

پیش از این نیز یک مرکز تشخیص و تداوی بیماری‌های سرطان در شفاخانه حوزه‎ای هرات، به بهره برداری سپرده شد.

گشایش نخستین مرکز درمان بیماری‌های سرطان در بلخ

وزیر صحت می گوید که سالانه ۲۰ هزار تن در کشور به بیماری سرطان مصاب می شوند که از این میان بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تن، جان می دهند.

Thumbnail

نخستین مرکز تشخیص و درمان بیماری‌های سرطان روز سه شنبه (۲۹ دلو) در شفاخانه‌ی حوزه‌یی بوعلی‌سینای بلخی در شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ، گشایش یافت.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامۀ کشور درهنگام گشایش نخستین مرکز تشخیص و درمان بیماری‌های سرطان و نیز گشایش یک مرکز دیگر درمان و تشخیص ویروس کرونا در مزار شریف، گفت که پس از این، بیماری‌های سرطان در این مرکز درمان خواهد شد.

این مرکز هم زمان ظرفیت بستر شدن ده بیمار را دارد.

آقای فیروز افزود که با گشایش این مرکز، از فرار بیش از ۱۰۰ میلیون دالر امریکایی از کشور، جلوگیری می‌ شود.

 او می افزاید: «زمینۀ تداوی با دوا اینجا موجود است، زمینۀ عملیات‌ های ساده موجود است و زمینۀ تشخیص هم موجود است.»

کفایت‌الله، یک پزشک نیز در این باره گفت که مریضان «بسیار مغلق و پیشرفته هم بودند که ما برای آنها دوا دادیم و آنان می‌ خواستند به هند بروند، اما ما گفتیم که در اینجا هم درمان می‌شوید.»

شماری از باشنده‌گان ولایت بلخ از ایجاد این استقبال می‌کنند، اما از بی پروایی پزشکان انتقاد دارند.

محمداسماعیل، یکی از باشنده گان گفت که «از دیروز تا حالا آوردیم، کسی مریض ما را پرسان نمی کند.»

وزیر صحت‌عامه تأکید کرد که تلاش‌ها جریان دارد تا خدمات بهداشتی در سراسر کشور به گونه‌ی معیاری برای شهروندان کشور انجام شود.

این مرکز تشخیص و درمان بیماری سرطان در حالی گشایش می‌یابد که بیماری سرطان به خصوص بیماری سرطان سینه در کشور افزایش یافته است.

پیش از این نیز یک مرکز تشخیص و تداوی بیماری‌های سرطان در شفاخانه حوزه‎ای هرات، به بهره برداری سپرده شد.

هم‌رسانی کنید