Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گفته‌های تازۀ مقام‌های نظامی امریکا دربارۀ توافق صلح با طالبان

در آستانۀ امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان، مقام‌های نظامی ایالات متحدۀ امریکا دربارۀ این توافق و نیز چگونگی اجرایی شدن روند کاهش خشونت‌ها در افغانستان، گفته‌های شان را همه‌گانی می‌سازند.

مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده که در برنامۀ پاسخ‌گویی به اعضای کمیتۀ خدمات تسلیحاتی مجلس نماینده‌گان امریکا سخن می‌زد، تأکید ورزید که اگر طالبان به ادامۀ کاهش خشونت‌ها توافق نکنند، واشنگتن دروضع متفاوتی قرارخواهد گرفت.

مارک میلی، از دورۀ کاهش خشونت‌ها در افغانستان استقبال می‌کند و می‌گوید که همه‌چیز در پیوند به توافق صلح با طالبان وابسته به چگونگی اوضاع و رفتار طالبان است: «چندین سال است که در یک بن بست نظامی هستیم. ما طالبان را از نظر نظامی شکست نخواهیم داد و آنان نیز دولت افغانستان را از راه  نظامی شکست داده نمی‌توانند، بنابر این تنها راه مسؤولانه برای پایان دادن به این وضع، توافق به مذاکره است؛ چیزی‌که همین حالا جریان دارد و آن کاهش خشونت‌ها است. من صد درصد از آن پشتیبانی می‌کنم. من به‌گونه کامل از امضای توافق نامۀ صلح با طالبان پشتیبانی می‌کنیم وآن را به رسمیت می‌شناسم.»

قرار است توافق صلح میان امریکا و طالبان به تاریخ دهم ماه حوت، در قطر امضا شود. این توافق در پی یک دورۀ هفت روزۀ کاهش خشونت‌ها در افغانستان امضا خواهد شد – دوره‌یی که شش روز از آن گذشته است.

در همین حال، مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا می‌گوید که پس از توافق صلح با طالبان، از دادن اطلاعات استخباراتی به این گروه پشتیبانی نخواهند کرد: «معیار این است که از افغانستان برای حمله بر ایالات متحده باردیگر کار گرفته نشود. این توافق با طالبان به‌گونۀ کامل وابسته به شرایط است.»

چینی، یک قانون‌گذار امریکایی نیز دربارۀ احتمال ضمیمه‌های پنهانی در توافق صلح امریکا با طالبان از جمله دربارۀ همکاری طالبان با واشنگتن در پیکار با هراس‌افگنی می‌پرسد: «در حالی که ایالات متحده برای امضای توافق‌نامۀ صلح با طالبان آماده می‌شود، گزارش‌هایی دربارۀ ضمیمه‌های پنهانی در این توافق به ما می‌رسند. آیا شما به این کمیته اطمینان می‌دهید که هرگونه توافق با طالبان آشکارا خواهد بود؟»

مارک اسپر اما در پاسخ گفت: «من از این آگاه نیستم. می‌کوشیم دربارۀ توافق در روزهای آینده جزییات به دست داده شود. اما از ضمیمه‌‎های پنهانی آگاه نیستم. می‌خواهم این موضوع را به وزارت خارجه راجع سازم.»

انتظار می‌رود که ایالات متحده پس از امضای توافق صلح با طالبان، تا تابستان درحدود پنج هزار سرباز اش را از افغانستان بیرون سازد و در حدود هشت هزار وشش صد سرباز دیگر نیز مرحله وار و با عملی شدن جزییات توافق صلح از افغانستان بیرون شوند.
 

گفته‌های تازۀ مقام‌های نظامی امریکا دربارۀ توافق صلح با طالبان

قرار است توافق صلح میان امریکا و طالبان به تاریخ دهم ماه حوت، در قطر امضا شود.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان، مقام‌های نظامی ایالات متحدۀ امریکا دربارۀ این توافق و نیز چگونگی اجرایی شدن روند کاهش خشونت‌ها در افغانستان، گفته‌های شان را همه‌گانی می‌سازند.

مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده که در برنامۀ پاسخ‌گویی به اعضای کمیتۀ خدمات تسلیحاتی مجلس نماینده‌گان امریکا سخن می‌زد، تأکید ورزید که اگر طالبان به ادامۀ کاهش خشونت‌ها توافق نکنند، واشنگتن دروضع متفاوتی قرارخواهد گرفت.

مارک میلی، از دورۀ کاهش خشونت‌ها در افغانستان استقبال می‌کند و می‌گوید که همه‌چیز در پیوند به توافق صلح با طالبان وابسته به چگونگی اوضاع و رفتار طالبان است: «چندین سال است که در یک بن بست نظامی هستیم. ما طالبان را از نظر نظامی شکست نخواهیم داد و آنان نیز دولت افغانستان را از راه  نظامی شکست داده نمی‌توانند، بنابر این تنها راه مسؤولانه برای پایان دادن به این وضع، توافق به مذاکره است؛ چیزی‌که همین حالا جریان دارد و آن کاهش خشونت‌ها است. من صد درصد از آن پشتیبانی می‌کنم. من به‌گونه کامل از امضای توافق نامۀ صلح با طالبان پشتیبانی می‌کنیم وآن را به رسمیت می‌شناسم.»

قرار است توافق صلح میان امریکا و طالبان به تاریخ دهم ماه حوت، در قطر امضا شود. این توافق در پی یک دورۀ هفت روزۀ کاهش خشونت‌ها در افغانستان امضا خواهد شد – دوره‌یی که شش روز از آن گذشته است.

در همین حال، مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا می‌گوید که پس از توافق صلح با طالبان، از دادن اطلاعات استخباراتی به این گروه پشتیبانی نخواهند کرد: «معیار این است که از افغانستان برای حمله بر ایالات متحده باردیگر کار گرفته نشود. این توافق با طالبان به‌گونۀ کامل وابسته به شرایط است.»

چینی، یک قانون‌گذار امریکایی نیز دربارۀ احتمال ضمیمه‌های پنهانی در توافق صلح امریکا با طالبان از جمله دربارۀ همکاری طالبان با واشنگتن در پیکار با هراس‌افگنی می‌پرسد: «در حالی که ایالات متحده برای امضای توافق‌نامۀ صلح با طالبان آماده می‌شود، گزارش‌هایی دربارۀ ضمیمه‌های پنهانی در این توافق به ما می‌رسند. آیا شما به این کمیته اطمینان می‌دهید که هرگونه توافق با طالبان آشکارا خواهد بود؟»

مارک اسپر اما در پاسخ گفت: «من از این آگاه نیستم. می‌کوشیم دربارۀ توافق در روزهای آینده جزییات به دست داده شود. اما از ضمیمه‌‎های پنهانی آگاه نیستم. می‌خواهم این موضوع را به وزارت خارجه راجع سازم.»

انتظار می‌رود که ایالات متحده پس از امضای توافق صلح با طالبان، تا تابستان درحدود پنج هزار سرباز اش را از افغانستان بیرون سازد و در حدود هشت هزار وشش صد سرباز دیگر نیز مرحله وار و با عملی شدن جزییات توافق صلح از افغانستان بیرون شوند.
 

هم‌رسانی کنید