Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گمانه‌زنی‌ها از دست داشتن استخبارات منطقه در حمله برشفاخانه نظامی

قرار بود مجلس‌نماینده‌گان کشور امروز (یکشنبه ۲۲ حوت) در نشست ویژه‌یی دربارۀ چگونگی پاسخ‌گویی مقام‌های امنیتی در پیوند به حمله گروه داعش به شفاخانه ۴۰۰ بستر سردار داود در کابل به نماینده‌گان جواب ارائه نمایند، اما این نشست به علت زمان‌گیر شدن انتخاب دبیر این مجلس، به فردا واگذار شد.

از سوی هم، سناتوران در نشست روز یک‎شنبه، استخبارات منطقه و افراد درون نظام را در راه اندازی این حمله دخیل می‌دانند.

همزمان با این شماری از سناتوران، چگونگی داخل شدن مهاجمان را بر این شفاخانه پرسش برانگیز می‌خوانند و دست افراد درون نظام را در این حمله دخیل می‌دانند.

گل احمد اعظمی ، سناتور، گفت: « این یک جنایت است، در این حمله سازمان‌های استخبارات منطقه و افرادی در داخل نظام دست داشته‎اند، چون بدون همکاری آنان این حمله سازمان دهی شده امکان ندارد.»

یک سناتور دیگر، گلالی اکبری گفت: «در این حمله جنرالان، داکتران و جوانانی کشته شده‎اند که پر کردن جای آنان بسیار مشکل است و باید در این باره به مردم پاسخ داده شود.»

سرانجام مجلس سنا در نشست که برگزار کرده بودند، فیصله کردند که مقام‎های امنیتی به خاطر پاسخگویی درباره این حمله، هفتۀ آینده فرا خوانده شوند.

فضل الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا، گفت: «انتظار داریم که حکومت حقایق این رویداد را با مردم در میان بگذارد. به کمیسیون امنیتی و دفاعی وظیفه داده‏ایم تا این مسأله رابررسی کند و در نشست روز سه‎شنبه در مجلس مطرح کند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌گردد که شورای ملی بارها گواه فراخوانی و استیضاح مقام‎های امنیتی در پیوند به ناکارایی آنان در کار تأمین امنیت بوده است، اما برخی از نماینده‎گان تأکید کردند که برخوردهای سلیقه‎یی نماینده‌گان در استیضاح وزیران امنیتی سبب می‎شود که شورای ملی نتواند برای تأمین امنیت در کشور کاری بکند.

 

گمانه‌زنی‌ها از دست داشتن استخبارات منطقه در حمله برشفاخانه نظامی

همزمان با این، سناتوران در نشست روز یک‎شنبه، استخبارات منطقه و افراد درون نظام را در راه اندازی این حمله دخیل می‌دانند.

Thumbnail

قرار بود مجلس‌نماینده‌گان کشور امروز (یکشنبه ۲۲ حوت) در نشست ویژه‌یی دربارۀ چگونگی پاسخ‌گویی مقام‌های امنیتی در پیوند به حمله گروه داعش به شفاخانه ۴۰۰ بستر سردار داود در کابل به نماینده‌گان جواب ارائه نمایند، اما این نشست به علت زمان‌گیر شدن انتخاب دبیر این مجلس، به فردا واگذار شد.

از سوی هم، سناتوران در نشست روز یک‎شنبه، استخبارات منطقه و افراد درون نظام را در راه اندازی این حمله دخیل می‌دانند.

همزمان با این شماری از سناتوران، چگونگی داخل شدن مهاجمان را بر این شفاخانه پرسش برانگیز می‌خوانند و دست افراد درون نظام را در این حمله دخیل می‌دانند.

گل احمد اعظمی ، سناتور، گفت: « این یک جنایت است، در این حمله سازمان‌های استخبارات منطقه و افرادی در داخل نظام دست داشته‎اند، چون بدون همکاری آنان این حمله سازمان دهی شده امکان ندارد.»

یک سناتور دیگر، گلالی اکبری گفت: «در این حمله جنرالان، داکتران و جوانانی کشته شده‎اند که پر کردن جای آنان بسیار مشکل است و باید در این باره به مردم پاسخ داده شود.»

سرانجام مجلس سنا در نشست که برگزار کرده بودند، فیصله کردند که مقام‎های امنیتی به خاطر پاسخگویی درباره این حمله، هفتۀ آینده فرا خوانده شوند.

فضل الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا، گفت: «انتظار داریم که حکومت حقایق این رویداد را با مردم در میان بگذارد. به کمیسیون امنیتی و دفاعی وظیفه داده‏ایم تا این مسأله رابررسی کند و در نشست روز سه‎شنبه در مجلس مطرح کند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌گردد که شورای ملی بارها گواه فراخوانی و استیضاح مقام‎های امنیتی در پیوند به ناکارایی آنان در کار تأمین امنیت بوده است، اما برخی از نماینده‎گان تأکید کردند که برخوردهای سلیقه‎یی نماینده‌گان در استیضاح وزیران امنیتی سبب می‎شود که شورای ملی نتواند برای تأمین امنیت در کشور کاری بکند.

 

هم‌رسانی کنید