تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

یوناما: تلفات غیرنظامیان به‌گونۀ بی‌پیشنه افزایش یافته‌است

هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با نشر گزارش تازه‌یی، می‌گوید که میزان تلفات غیرنظامیان در افغانستان به‌گونۀ بی‌پیشینه افزایش یافته‌است.

بربنیاد آمارهای یوناما، در نُه ماه نخست سال ۲۰۱۹میلادی، ۲۵۶۳ غیرنظامی به شمول ۲۶۱زن و ۶۳۱ کودک کشته شدند و ۵۶۷۶ غیرنظامی دیگر به شمول ۶۶۲ زن و ۱۸۳۰کودک زخمی شده‌اند. این گزارش، نشان می‌دهد که ۴۱درصد مجموع این تلفات را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

یوناما در این گزارشش که امروز (پنج‌شنبه، ۲۵میزان) نشر کرد، می‌گوید که این آمار، بلندترین آماری است که در محدودۀ نُه ماه از سال ۲۰۱۴ تاکنون ثبت شده‌است.

در این گزارش یوناما که مربوط ماه‌های جولای، آگست و سپتامبر سال جاری میلادی می‌شود، آمده‌است که تلفات غیرنظامیان در این سه ماه ۴۲درصد در مقایسه با همین دوران در سال گذشته، افزایش یافته‌است.

یوناما می‌افزاید که در ماه جولای، غیرنظامیان بلندترین تلفات را نسبت به هر ماه دیگر از سال ۲۰۰۹میلادی به اینسو داشته‌اند.

بربنیاد این گزارش، مخالفان مسلح دولت عاملان اصلی بلندرفتن تلفات غیرنظامیان در این سه ماه بوده‌اند.

یوناما، می‌گوید که عامل ۶۲ درصد تلفات افراد ملکی در نُه ماه نخست سال جاری میلادی، عناصر مخالف دولت بوده‌اند.

بربنیاد این گزارش، در نتیجۀ رویدادهایی که از سوی عناصر مخالف دولت راه اندازی شده‌اند، ۱۲۰۷ غیرنظامی کشته شدند و ۳۹۱۰ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

در حالی‌که در رویدادهای مربوط نیروهای طرف‌دار حکومت، ۱۱۴۹غیرنظامی کشته شدند و ۱۱۹۹ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

در این گزارش آمده‌است که انفجارهای انتحاری، بم‌های کارگذاری شده و دیگر رویدادهای مشابه عامل ۴۲درصد تلفات غیرنظامیان، درگیری‌های زمینی عامل ۲۹درصد تلفات غیرنظامیان و حمله‌های هوایی عامل ۱۱درصد تلفات غیرنظامیان در این نُه ماه بوده‌اند.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد، از طرف‌های درگیر می‌خواهد که در نبردهای شان به غیرنظامیان آسیب نرسانند.

این نهاد، گفت‌وگوهای صلح را برای کاهش تلفات غیرنظامیان در افغانستان، مؤثر می‌داند و از تمامی طرف‌ها می‌خواهد که خواسته‌های شان را از راه مسالمت آمیز مطرح سازند.

افغانستان

یوناما: تلفات غیرنظامیان به‌گونۀ بی‌پیشنه افزایش یافته‌است

یوناما، می‌گوید که عامل ۶۲ درصد تلفات افراد ملکی در نُه ماه نخست سال جاری میلادی، عناصر مخالف دولت بوده‌اند.

تصویر بندانگشتی

هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با نشر گزارش تازه‌یی، می‌گوید که میزان تلفات غیرنظامیان در افغانستان به‌گونۀ بی‌پیشینه افزایش یافته‌است.

بربنیاد آمارهای یوناما، در نُه ماه نخست سال ۲۰۱۹میلادی، ۲۵۶۳ غیرنظامی به شمول ۲۶۱زن و ۶۳۱ کودک کشته شدند و ۵۶۷۶ غیرنظامی دیگر به شمول ۶۶۲ زن و ۱۸۳۰کودک زخمی شده‌اند. این گزارش، نشان می‌دهد که ۴۱درصد مجموع این تلفات را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

یوناما در این گزارشش که امروز (پنج‌شنبه، ۲۵میزان) نشر کرد، می‌گوید که این آمار، بلندترین آماری است که در محدودۀ نُه ماه از سال ۲۰۱۴ تاکنون ثبت شده‌است.

در این گزارش یوناما که مربوط ماه‌های جولای، آگست و سپتامبر سال جاری میلادی می‌شود، آمده‌است که تلفات غیرنظامیان در این سه ماه ۴۲درصد در مقایسه با همین دوران در سال گذشته، افزایش یافته‌است.

یوناما می‌افزاید که در ماه جولای، غیرنظامیان بلندترین تلفات را نسبت به هر ماه دیگر از سال ۲۰۰۹میلادی به اینسو داشته‌اند.

بربنیاد این گزارش، مخالفان مسلح دولت عاملان اصلی بلندرفتن تلفات غیرنظامیان در این سه ماه بوده‌اند.

یوناما، می‌گوید که عامل ۶۲ درصد تلفات افراد ملکی در نُه ماه نخست سال جاری میلادی، عناصر مخالف دولت بوده‌اند.

بربنیاد این گزارش، در نتیجۀ رویدادهایی که از سوی عناصر مخالف دولت راه اندازی شده‌اند، ۱۲۰۷ غیرنظامی کشته شدند و ۳۹۱۰ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

در حالی‌که در رویدادهای مربوط نیروهای طرف‌دار حکومت، ۱۱۴۹غیرنظامی کشته شدند و ۱۱۹۹ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

در این گزارش آمده‌است که انفجارهای انتحاری، بم‌های کارگذاری شده و دیگر رویدادهای مشابه عامل ۴۲درصد تلفات غیرنظامیان، درگیری‌های زمینی عامل ۲۹درصد تلفات غیرنظامیان و حمله‌های هوایی عامل ۱۱درصد تلفات غیرنظامیان در این نُه ماه بوده‌اند.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد، از طرف‌های درگیر می‌خواهد که در نبردهای شان به غیرنظامیان آسیب نرسانند.

این نهاد، گفت‌وگوهای صلح را برای کاهش تلفات غیرنظامیان در افغانستان، مؤثر می‌داند و از تمامی طرف‌ها می‌خواهد که خواسته‌های شان را از راه مسالمت آمیز مطرح سازند.

هم‌رسانی کنید