تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

یوناما: عقب‌گرد درحقوق بشر پایداری صلح را با چالش روبه‌رو می‌سازد

در بحبوحۀ تلاش‌ها برای کشانیدن طالبان به میز گفت‌وگوهای صلح، دفتر نماینده‌گی سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، می‌گوید که هیچ‌گونه عقب‌گردی در راستای حقوق بشر برای این نهاد قابل پذیرش نیست.

تدامیچی یاماماتو، فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل در افغانستان و رییس یوناما می‌گوید ارزش‌هایی که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر درج شده‌اند، برای این نهاد بسیار مهم استند و باید در گفت‌وگوهای صلح با طالبان این ارزش‌ها حفظ شوند.

یوناما، امروز به مناسبت تجلیل از روز جهانی حقوق بشر، اعلامیه‌یی نشر کرده که در آن از زبان یوماماتو گفته شده که هرگونه عقب‌گرد در راستای حقوق بشر می‌تواند پایداری صلح را در افغانستان با چالش روبه‌رو بسازد: «ارزش‌های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به ویژه در گفت‌وگوهای آیندۀ صلح بسیار مهم است. هرگونه عقب‌گرد در بخش حقوق بشر غیرقابل قبول است و می‌تواند پایداری پروسۀ صلح را با چالش مواجه سازد.»

یوناما، هرچند می‌گوید دست‌آوردهای زیادی در بخش حقوق بشر در افغانستان دارد، اما از آن‌چه که چالش‌ها در برابر این دست‌آوردها می‌گوید، ابراز نگرانی می‌کند. منازعات مسلحانه دوامدار و وضعیت امنیتی به گفتۀ این نهاد شکننده، از چالش‌ها در برابر این دست‌‎آوردها یاد شدهاند.

یوناما در این اعلامیه‌اش، هم‌چنان گفته است که کمپاین شانزده روزۀ آگاهی دهی در بارۀ مبارزه با خشونت در برابر زنان نیز پایان یافته است.

افغانستان

یوناما: عقب‌گرد درحقوق بشر پایداری صلح را با چالش روبه‌رو می‌سازد

یوناما در این اعلامیه‌اش، هم‌چنان گفته است که کمپاین شانزده روزۀ آگاهی دهی در بارۀ مبارزه با خشونت در برابر زنان نیز پایان یافته است.

Thumbnail

در بحبوحۀ تلاش‌ها برای کشانیدن طالبان به میز گفت‌وگوهای صلح، دفتر نماینده‌گی سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، می‌گوید که هیچ‌گونه عقب‌گردی در راستای حقوق بشر برای این نهاد قابل پذیرش نیست.

تدامیچی یاماماتو، فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل در افغانستان و رییس یوناما می‌گوید ارزش‌هایی که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر درج شده‌اند، برای این نهاد بسیار مهم استند و باید در گفت‌وگوهای صلح با طالبان این ارزش‌ها حفظ شوند.

یوناما، امروز به مناسبت تجلیل از روز جهانی حقوق بشر، اعلامیه‌یی نشر کرده که در آن از زبان یوماماتو گفته شده که هرگونه عقب‌گرد در راستای حقوق بشر می‌تواند پایداری صلح را در افغانستان با چالش روبه‌رو بسازد: «ارزش‌های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به ویژه در گفت‌وگوهای آیندۀ صلح بسیار مهم است. هرگونه عقب‌گرد در بخش حقوق بشر غیرقابل قبول است و می‌تواند پایداری پروسۀ صلح را با چالش مواجه سازد.»

یوناما، هرچند می‌گوید دست‌آوردهای زیادی در بخش حقوق بشر در افغانستان دارد، اما از آن‌چه که چالش‌ها در برابر این دست‌آوردها می‌گوید، ابراز نگرانی می‌کند. منازعات مسلحانه دوامدار و وضعیت امنیتی به گفتۀ این نهاد شکننده، از چالش‌ها در برابر این دست‌‎آوردها یاد شدهاند.

یوناما در این اعلامیه‌اش، هم‌چنان گفته است که کمپاین شانزده روزۀ آگاهی دهی در بارۀ مبارزه با خشونت در برابر زنان نیز پایان یافته است.

هم‌رسانی کنید