Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یوناما نخستین یافته‎هایش را در بارۀ کشتار میرزااولنگ نشر کرد

دفترهیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان، امروز (یک‎شنبه، ۲۹اسد) نخستین یافته هایش را از کشتار غیرنظامیان در درۀ میرزااولنگ ولایت سرپل نشر کرد.

یافته‎های این نهاد نشان می‎دهند که گروه طالبان و داعش، حداقل ۳۶ تن را به شمول غیرنظامیان و نیروهای خیزش مردمی که از جنگ دست کشیده بودند، در درۀ میرزا اولنگ کشته اند.

در خبرنامه‌یی که دفتر هیئت سازمان ملل در افغانستان به رسانه‎ها فرستاده، آمده است: «دست کم نیمی از این کشتارها، روز شنبه (۵ اگوست) هنگامی رخ داد که طالبان و داعش بر خانواده ها که در تلاش فرار از روستای میرزا اولنگ بودند، شلیک کردند. زنان و کودکان را از هم جدا ساختند و حداقل ۱۸ نفر را به شمول غیرنظامیان و نیروهای خیزش مردمی که از جنگ دست کشیده بودند، کشتند، هم چنان آنان (طالبان و داعش) یک زن را که تلاش داشت فرار کند، با شلیک گلوله ازپا درآورند.»

تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «من این هدف گیری مخوف غیرنظامیان و کسانی که از جنگ دست کشیده بودند را که نقض آشکارای حقوق بین الملل است، نکوهش می‎کنم. عاملان این رویداد باید پاسخگو باشند.»

این نهاد هم چنان تأکید دارد که آنان، هیچ مدرکی را که دال بر آزار و اذیت جنسی زنان و یا به اسارت بردن آنان و یا سربریدن افراد باشد، پیدا نکرده اند.

در خبرنامه آمده است: «با توجه به اتهام‎هایی که مبنی بر سربریدن افراد در این حمله وجود داشت، یوناما هیچ مدرکی برای اثبات این ادعاها پیدا نکرد . تیم حقوق بشر ما، از طریق مصاحبه‎های خود با گواه هان و مقام ها هم چنان قادر به تأیید ادعاهای دیگر در مورد ربوده شدن زنان و خشونت جنسی آنان نبود .»

دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان، هم‎چنان گفته است که باید بررسی های بیشتری در بارۀ این که آیا گروه خاصی قومی در میرزا اولنگ هدف قرار گرفته است، انجام شود. چون به باور این نهاد، در منطقۀ میرزا اولنگ عمدتأ شیعیان زنده گی می کنند.

گزارش یوناما توصیه هایی به گروه های مسلح مخالف دولت می کند؛ از جمله این که آن ها بلافاصله هدف گیری عمدی غیرنظامیان را متوقف کنند

از سویی هم، یوناما از تحقیقات و بررسی‎های جدی در بارۀ رویداد میرزا اولنگ حمایت می کند و تأکید دارد که این نهاد با خساره مندان این روی‎داد کمک خواهد کرد.

یوناما نخستین یافته‎هایش را در بارۀ کشتار میرزااولنگ نشر کرد

گزارش حقوق بشر سازمان ملل متحد، هرچند نشان می‎دهد که حداقل ۳۶ غیرنظامی و کسانی که دست از جنگ کشیده بودند، کشته شده اندُ ، اما سربریده شدن افراد و آزار اذیت جنسی و یا به اسارت گرفته شدن زنان را تأیید نمی‎کند.

تصویر بندانگشتی

دفترهیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان، امروز (یک‎شنبه، ۲۹اسد) نخستین یافته هایش را از کشتار غیرنظامیان در درۀ میرزااولنگ ولایت سرپل نشر کرد.

یافته‎های این نهاد نشان می‎دهند که گروه طالبان و داعش، حداقل ۳۶ تن را به شمول غیرنظامیان و نیروهای خیزش مردمی که از جنگ دست کشیده بودند، در درۀ میرزا اولنگ کشته اند.

در خبرنامه‌یی که دفتر هیئت سازمان ملل در افغانستان به رسانه‎ها فرستاده، آمده است: «دست کم نیمی از این کشتارها، روز شنبه (۵ اگوست) هنگامی رخ داد که طالبان و داعش بر خانواده ها که در تلاش فرار از روستای میرزا اولنگ بودند، شلیک کردند. زنان و کودکان را از هم جدا ساختند و حداقل ۱۸ نفر را به شمول غیرنظامیان و نیروهای خیزش مردمی که از جنگ دست کشیده بودند، کشتند، هم چنان آنان (طالبان و داعش) یک زن را که تلاش داشت فرار کند، با شلیک گلوله ازپا درآورند.»

تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «من این هدف گیری مخوف غیرنظامیان و کسانی که از جنگ دست کشیده بودند را که نقض آشکارای حقوق بین الملل است، نکوهش می‎کنم. عاملان این رویداد باید پاسخگو باشند.»

این نهاد هم چنان تأکید دارد که آنان، هیچ مدرکی را که دال بر آزار و اذیت جنسی زنان و یا به اسارت بردن آنان و یا سربریدن افراد باشد، پیدا نکرده اند.

در خبرنامه آمده است: «با توجه به اتهام‎هایی که مبنی بر سربریدن افراد در این حمله وجود داشت، یوناما هیچ مدرکی برای اثبات این ادعاها پیدا نکرد . تیم حقوق بشر ما، از طریق مصاحبه‎های خود با گواه هان و مقام ها هم چنان قادر به تأیید ادعاهای دیگر در مورد ربوده شدن زنان و خشونت جنسی آنان نبود .»

دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان، هم‎چنان گفته است که باید بررسی های بیشتری در بارۀ این که آیا گروه خاصی قومی در میرزا اولنگ هدف قرار گرفته است، انجام شود. چون به باور این نهاد، در منطقۀ میرزا اولنگ عمدتأ شیعیان زنده گی می کنند.

گزارش یوناما توصیه هایی به گروه های مسلح مخالف دولت می کند؛ از جمله این که آن ها بلافاصله هدف گیری عمدی غیرنظامیان را متوقف کنند

از سویی هم، یوناما از تحقیقات و بررسی‎های جدی در بارۀ رویداد میرزا اولنگ حمایت می کند و تأکید دارد که این نهاد با خساره مندان این روی‎داد کمک خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید