تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یوناما: وضعیت حقوق بشری در افغانستان هنوز هم نگران کننده است

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، از آن چه که موجودیت چالش ها فراه راه بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان می داند، ابراز نگرانی می کند و بر از بین بردن این چالش‎ها تأکید دارد.

این دفتر در خبرنامه یی که امروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، به رسانه ها فرستاده است، می گوید که ملل متحد برای فایق آمدن به این چالش متعهد است.

در این خبرنامه از زبان تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان، آمده است: «چالش ها هنوز هم نگران کننده باقی مانده اند و ملل متحد به کار نزدیک با همه نهادهای افغان برای فایق آمدن به این چالش ها متحد باقی می ماند.»

نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان، هرچند از تلاش حکومت افغانستان برای حفاظت و ترویج حقوق بشر استقبال می کند، اما از رهبران حکومت می خواهد که تعهدات شان در این راستا را به صورت جدی عملی کنند.

وی می گوید: «در حالی که هنوز هم وعده های این اعلامیه (اعلامیه جهانی حقوق بشر) در سطح جهانی و افغانستان نیاز به عملی شدن دارد، حقیقت این است که با گذشت سال ها از تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، این اعلامیه تصدیقی بر فراگیربودن ارزش های دائمی برابری، عدالت و کرامت انسانی می باشد.»

در همین حال، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل، خواهان پر رنگ تر شدن نقش زنان در انتخابات و پروسه های دموکراتیک در افغانستان است و از آنان می خواهد که در انتخابات آینده شرکت کنند.

یوناما: وضعیت حقوق بشری در افغانستان هنوز هم نگران کننده است

تدامیچی یاماموتو، عضویت افغانستان را در شورای حقوق بشر ملل متحد تصدیقی بر دست آوردهای سال های گذشته می داند و می گوید که باید به کار گروهی برای تحقق کامل تمام حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در افغانستان ادامه داده شود.

Thumbnail

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، از آن چه که موجودیت چالش ها فراه راه بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان می داند، ابراز نگرانی می کند و بر از بین بردن این چالش‎ها تأکید دارد.

این دفتر در خبرنامه یی که امروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، به رسانه ها فرستاده است، می گوید که ملل متحد برای فایق آمدن به این چالش متعهد است.

در این خبرنامه از زبان تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان، آمده است: «چالش ها هنوز هم نگران کننده باقی مانده اند و ملل متحد به کار نزدیک با همه نهادهای افغان برای فایق آمدن به این چالش ها متحد باقی می ماند.»

نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان، هرچند از تلاش حکومت افغانستان برای حفاظت و ترویج حقوق بشر استقبال می کند، اما از رهبران حکومت می خواهد که تعهدات شان در این راستا را به صورت جدی عملی کنند.

وی می گوید: «در حالی که هنوز هم وعده های این اعلامیه (اعلامیه جهانی حقوق بشر) در سطح جهانی و افغانستان نیاز به عملی شدن دارد، حقیقت این است که با گذشت سال ها از تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، این اعلامیه تصدیقی بر فراگیربودن ارزش های دائمی برابری، عدالت و کرامت انسانی می باشد.»

در همین حال، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل، خواهان پر رنگ تر شدن نقش زنان در انتخابات و پروسه های دموکراتیک در افغانستان است و از آنان می خواهد که در انتخابات آینده شرکت کنند.

هم‌رسانی کنید