تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رهبر یکی از گروه‌های مسلح تبه‌کار در کابل کشته شد

وزارت داخله می‌‎گوید که نیروهای مبارزه با ترویسم این وزارت، یکی از «جنایت‌ کاران خطرناک» به نام نبی کوهبندی را در کابل کشتند.

به گفتۀ این وزارت، این فرد پس از چاشت امروز (شنبه، ۲۵جوزا) در مربوطات حوزۀ نهم امنیتی کابل پس از آن‌که با نیروهای پولیس به درگیری پرداخت، کشته شد.

وزارت داخله می‌افزاید که کوهبندی، مسؤولیت یک گروه ده نفری افراد مسلح تبه‌کار را در کابل به عهده داشت و در رویدادهای «دزدی، راهزنی، چپاول‌گری و اخلال امن و نظم‌عامه» در مربوطات حوزه نهم کابل نقش کلیدی داشت.

این درحالی است که در حدود سه هفته پیش، نیروهای امنیتی عنایت قجی، یک سرگروه افراد مسلح ناشناس را در پغمان ازبین بردند. 

وزارت داخله گفت بود که او زیر پیگرد پولیس قرار داشت و در چندین رویداد جنایی دست داشت.

رهبر یکی از گروه‌های مسلح تبه‌کار در کابل کشته شد

وزارت داخله می‌گوید که این فرد، رهبری یک گروه ده نفری افراد مسلح تبه‌کار را در کابل به عهده داشت.

تصویر بندانگشتی

وزارت داخله می‌‎گوید که نیروهای مبارزه با ترویسم این وزارت، یکی از «جنایت‌ کاران خطرناک» به نام نبی کوهبندی را در کابل کشتند.

به گفتۀ این وزارت، این فرد پس از چاشت امروز (شنبه، ۲۵جوزا) در مربوطات حوزۀ نهم امنیتی کابل پس از آن‌که با نیروهای پولیس به درگیری پرداخت، کشته شد.

وزارت داخله می‌افزاید که کوهبندی، مسؤولیت یک گروه ده نفری افراد مسلح تبه‌کار را در کابل به عهده داشت و در رویدادهای «دزدی، راهزنی، چپاول‌گری و اخلال امن و نظم‌عامه» در مربوطات حوزه نهم کابل نقش کلیدی داشت.

این درحالی است که در حدود سه هفته پیش، نیروهای امنیتی عنایت قجی، یک سرگروه افراد مسلح ناشناس را در پغمان ازبین بردند. 

وزارت داخله گفت بود که او زیر پیگرد پولیس قرار داشت و در چندین رویداد جنایی دست داشت.

هم‌رسانی کنید