Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک خبرنگار بی‌بی‌سی در حملۀ تفنگ‎داران ناشناس در خوست کشته شد

 خبرنگاران ولایت خوست روز دوشنبه (۱۰ثور) می‌گویند که احمدشاه، خبرنگار رادیو و تلویزیون بی‌بی‌سی در این ولایت، از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد.
 
آنان می‌افزایند که این رویداد حوالی ساعت چهار پس از چاشت روز دوشنبه، در منطقۀ کوتکی شهر خوست، هنگام رخ داد که افراد مسلح ناشناس موترسایکل سوار، بر احمدشاه شلیک کردند.
 
گفته می‌شود که وی از یک سال بدینسو با بی‌بی‌سی کار می‎کرد.
  
تاکنون هیچ گروه مسؤولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. اما طالبان دست داشتن شان در این رویداد را رد کرده اند.
 
این در حالی است که در دو حملۀ انتحاری صبح روز دوشنبه در شهر کابل دست کم ۳۰ تن مشمول ۱۰ خبرنگار، جان باختند و نزدیک به ۵۰ تن بشمول ۷ خبرنگار زخم برداشته اند.
 
مسوولیت این رویداد را گروۀ داعش به عهده گرفته است.

یک خبرنگار بی‌بی‌سی در حملۀ تفنگ‎داران ناشناس در خوست کشته شد

این در حالی است که در دو حملۀ انتحاری صبح روز دوشنبه در شهر کابل دست کم ۳۰ تن مشمول ۱۰ خبرنگار، جان باختند و نزدیک به ۵۰ تن بشمول ۷ خبرنگار زخم برداشته اند.

تصویر بندانگشتی

 خبرنگاران ولایت خوست روز دوشنبه (۱۰ثور) می‌گویند که احمدشاه، خبرنگار رادیو و تلویزیون بی‌بی‌سی در این ولایت، از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد.
 
آنان می‌افزایند که این رویداد حوالی ساعت چهار پس از چاشت روز دوشنبه، در منطقۀ کوتکی شهر خوست، هنگام رخ داد که افراد مسلح ناشناس موترسایکل سوار، بر احمدشاه شلیک کردند.
 
گفته می‌شود که وی از یک سال بدینسو با بی‌بی‌سی کار می‎کرد.
  
تاکنون هیچ گروه مسؤولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. اما طالبان دست داشتن شان در این رویداد را رد کرده اند.
 
این در حالی است که در دو حملۀ انتحاری صبح روز دوشنبه در شهر کابل دست کم ۳۰ تن مشمول ۱۰ خبرنگار، جان باختند و نزدیک به ۵۰ تن بشمول ۷ خبرنگار زخم برداشته اند.
 
مسوولیت این رویداد را گروۀ داعش به عهده گرفته است.

هم‌رسانی کنید