تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

یک خبرنگار محلی پس از دو سال بیماری سرطان در گذشت

 مرسل حكیمی قاضی‌زاده، خبرنگار محلی در ولایت بلخ به‌علت بیماری سرطان، شام سه‌شنبه (۱۳حمل) در گذشت.
 
مرسل برای دو سال گویندۀ یک رادیو در شهر مزارشریف بود.
 
خانوادۀ او می‌گوید كه او زمانی كه در یک رسانه شنیداری كار می‌كرد، مصاب به بیماری سرطان شد.
 
او دوسال در بستر بیماری افتیده بود، اما سر انجام به أبدیت پیوست.
 
مرسل ۲۲ سال داشت و نامزاد هم بود.
 
مرسل، منحیث گویندۀ برنامه‌های تعلیمی دریک رادیوی خصوصی فعالیت می‌کرد که حدود ۴ سال پیش یک نوع بیماری عاید حالش گشت و از دوسال گذشته بدینسو هردو پایش نیز فلج، شده بود.

افغانستان

یک خبرنگار محلی پس از دو سال بیماری سرطان در گذشت

مرسل باشندۀ شهر مزار ولایت بلخ بود که از دو سال به این طرف از یک بیماری شدید رنج می‌برد و در این اواخر، برای درمان به ترکیه انتقال داده شده بود.

تصویر بندانگشتی

 مرسل حكیمی قاضی‌زاده، خبرنگار محلی در ولایت بلخ به‌علت بیماری سرطان، شام سه‌شنبه (۱۳حمل) در گذشت.
 
مرسل برای دو سال گویندۀ یک رادیو در شهر مزارشریف بود.
 
خانوادۀ او می‌گوید كه او زمانی كه در یک رسانه شنیداری كار می‌كرد، مصاب به بیماری سرطان شد.
 
او دوسال در بستر بیماری افتیده بود، اما سر انجام به أبدیت پیوست.
 
مرسل ۲۲ سال داشت و نامزاد هم بود.
 
مرسل، منحیث گویندۀ برنامه‌های تعلیمی دریک رادیوی خصوصی فعالیت می‌کرد که حدود ۴ سال پیش یک نوع بیماری عاید حالش گشت و از دوسال گذشته بدینسو هردو پایش نیز فلج، شده بود.

هم‌رسانی کنید