Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک زوج جوان مراسم عروسی‌شان را در کنار کودکان بی‌بضاعت برگذار کردند

برای نخستین‌بار یک زوج جوان در ولایت بلخ به گونۀ متفاوت و خلاف رسم رایج در جامعه، مراسم عروسی شان را با هزینۀ اندک در یک پارک تفریحی، در کنار کودکان بی‌بضاعت برگذار کردند.

مختار وفایی، ۲۵ ساله و روزنامه‌نگار، نیلوفر لنگر ۲۲ ساله و استاد دانشگاه، دو جوانی استند که پیوند زنده‌گی مشترک شان را با شماری از کودکان کارگر و نادار، در یک پارک تفریحی در مزار شریف جشن گرفتند.

این زوج جوان می‌گویند برای این در مراسم عروسی‌شان کودکان بی‌بضاعت را دعوت کردند تا از این رهگذر لبخند را به‌لبان کودکان بنشانند و برای لحظه‌یی خوشی و خوشبختی را برای آنان به ارمغان بیاورند.

نیلوفر لنگر، در حالی که از سوی کودکان محاصره شده بود و کودکان به دور او رقص و پایکوبی می‌کردند، خطاب به آنان گفت: «هم‌دیگر تان را دوست داشته باشید؛ از هم‌دیگرتان نترسید. شما انسان‌های عاقل، زیبا، با روح پاک و دوست‌داشتنی استید.»

بانو لنگر، که بسیار خرسند به نظر می‌رسید خطاب به کودکان گفت: «از شما می‌خواهم که همیشه درس بخوانید؛ کار و تلاش کنید که هم‌دیگر تان را کمک کنید. همه‌گی تان را می‌بوسم؛ دوست‌تان دارم، سپاس از این‌که در محفل عروسی من شرکت کردید.»

نزدیک به ۳۰۰ کودک در این مراسم دعوت شده‌اند. کودکانی که هر کدام‌شان تلخی روزگار را به شکلی تجربه کرده‌اند؛ از کارهای‌شاق گرفته تا نداشتن سرپرست در خانواده.

این زوج جوان می‌گویند که رسم و رواج‌های اجتماعی مانعی بر سر راه اقدام آنان بود و خانواده‌های شان راضی به برگذاری اینگونه جشن نبودند اما این زوج جوان خانواده‌های شانرا متقاعد ساختند.

بانو لنگر گفت: «تلاش کردیم که خانواده‌ها را قناعت بدهیم که ما جشن عروسی ما را میان جمعی از قشر محروم جامعه برگذار کنیم و ما ترجیح دادیم که این جشن را با کودکان سپری کنیم.»

این مراسم از ساعت ۶ تا ۹ شب ادامه داشت. کودکان در این مراسم برای این زوج جوان تحفه‌هایی هم هدیه دادند و برای آنان آرزوی خوشبختی کردند.

این زوج جوان گفتند خرسندند که توانستند کودکان کارگر و بی‌سرپرست را خوشحال سازند و نیز مراسم عروسی شان را با هزینۀ مناسب و بدون مصارف گزاف برگذار کنند.

مختار وفایی می‌گوید: «ما از آغاز پیوند ما که شیرینی‌خوری بود تلاش کردیم در خرید لباس، در خرید خوراک، در تمام خریدها هزینه‌ها کاهش دهیم؛ در کُل، فکر می‌کنم بیش‌از سدهزار افغانی هزینۀ ازدواج و شیرینی‌خوری ما شده‌است.»

این زوج جوان در حالی جشن عروسی شان را به‌گونۀ متفاوت در یک پارک تفریحی برگذار کردند که مصارف گزاف عروسی، یکی از مشکلات عمدۀ مردم در کشور است.

باشنده‌گان بلخ می‌گویند معمولاً مصارف عروسی از ۳۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار افغانی است که شماری از جوانان ناگزیر استند برای تهیۀ مصارف عروسی به بیرون از کشور بروند.

تور محمد، باشندۀ مزارشریف گفت: «برخی‌از جوانان به‌خاطر بلندبودن مصارف عروسی مجبور می‌شوند، قرض بگیرند و باز مجبور می‌شوند که به ایران، پاکستان یا اروپا بروند که شماری هم در دریا غرق می‌شوند.»

این در حالی‌است که عالمان دین می‌گویند از پیامبر اسلام روایت شده‌است که بهترین جشن عروسی آن‌است که مصرفِ کمتر داشته باشد.

برای دیدن این گزارش جالب، پیوند زیر را باز کنید.

یک زوج جوان مراسم عروسی‌شان را در کنار کودکان بی‌بضاعت برگذار کردند

برای نخستین‌بار یک زوج جوان در ولایت بلخ به گونۀ متفاوت و خلاف رسم رایج در جامعه، مراسم عروسی شان

Thumbnail

برای نخستین‌بار یک زوج جوان در ولایت بلخ به گونۀ متفاوت و خلاف رسم رایج در جامعه، مراسم عروسی شان را با هزینۀ اندک در یک پارک تفریحی، در کنار کودکان بی‌بضاعت برگذار کردند.

مختار وفایی، ۲۵ ساله و روزنامه‌نگار، نیلوفر لنگر ۲۲ ساله و استاد دانشگاه، دو جوانی استند که پیوند زنده‌گی مشترک شان را با شماری از کودکان کارگر و نادار، در یک پارک تفریحی در مزار شریف جشن گرفتند.

این زوج جوان می‌گویند برای این در مراسم عروسی‌شان کودکان بی‌بضاعت را دعوت کردند تا از این رهگذر لبخند را به‌لبان کودکان بنشانند و برای لحظه‌یی خوشی و خوشبختی را برای آنان به ارمغان بیاورند.

نیلوفر لنگر، در حالی که از سوی کودکان محاصره شده بود و کودکان به دور او رقص و پایکوبی می‌کردند، خطاب به آنان گفت: «هم‌دیگر تان را دوست داشته باشید؛ از هم‌دیگرتان نترسید. شما انسان‌های عاقل، زیبا، با روح پاک و دوست‌داشتنی استید.»

بانو لنگر، که بسیار خرسند به نظر می‌رسید خطاب به کودکان گفت: «از شما می‌خواهم که همیشه درس بخوانید؛ کار و تلاش کنید که هم‌دیگر تان را کمک کنید. همه‌گی تان را می‌بوسم؛ دوست‌تان دارم، سپاس از این‌که در محفل عروسی من شرکت کردید.»

نزدیک به ۳۰۰ کودک در این مراسم دعوت شده‌اند. کودکانی که هر کدام‌شان تلخی روزگار را به شکلی تجربه کرده‌اند؛ از کارهای‌شاق گرفته تا نداشتن سرپرست در خانواده.

این زوج جوان می‌گویند که رسم و رواج‌های اجتماعی مانعی بر سر راه اقدام آنان بود و خانواده‌های شان راضی به برگذاری اینگونه جشن نبودند اما این زوج جوان خانواده‌های شانرا متقاعد ساختند.

بانو لنگر گفت: «تلاش کردیم که خانواده‌ها را قناعت بدهیم که ما جشن عروسی ما را میان جمعی از قشر محروم جامعه برگذار کنیم و ما ترجیح دادیم که این جشن را با کودکان سپری کنیم.»

این مراسم از ساعت ۶ تا ۹ شب ادامه داشت. کودکان در این مراسم برای این زوج جوان تحفه‌هایی هم هدیه دادند و برای آنان آرزوی خوشبختی کردند.

این زوج جوان گفتند خرسندند که توانستند کودکان کارگر و بی‌سرپرست را خوشحال سازند و نیز مراسم عروسی شان را با هزینۀ مناسب و بدون مصارف گزاف برگذار کنند.

مختار وفایی می‌گوید: «ما از آغاز پیوند ما که شیرینی‌خوری بود تلاش کردیم در خرید لباس، در خرید خوراک، در تمام خریدها هزینه‌ها کاهش دهیم؛ در کُل، فکر می‌کنم بیش‌از سدهزار افغانی هزینۀ ازدواج و شیرینی‌خوری ما شده‌است.»

این زوج جوان در حالی جشن عروسی شان را به‌گونۀ متفاوت در یک پارک تفریحی برگذار کردند که مصارف گزاف عروسی، یکی از مشکلات عمدۀ مردم در کشور است.

باشنده‌گان بلخ می‌گویند معمولاً مصارف عروسی از ۳۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار افغانی است که شماری از جوانان ناگزیر استند برای تهیۀ مصارف عروسی به بیرون از کشور بروند.

تور محمد، باشندۀ مزارشریف گفت: «برخی‌از جوانان به‌خاطر بلندبودن مصارف عروسی مجبور می‌شوند، قرض بگیرند و باز مجبور می‌شوند که به ایران، پاکستان یا اروپا بروند که شماری هم در دریا غرق می‌شوند.»

این در حالی‌است که عالمان دین می‌گویند از پیامبر اسلام روایت شده‌است که بهترین جشن عروسی آن‌است که مصرفِ کمتر داشته باشد.

برای دیدن این گزارش جالب، پیوند زیر را باز کنید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره