تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک سرباز امریکایی در افغانستان کشته شد

مأموریت حمایت قاطع از کشته شدن یک سرباز نیروهای خارجی در افغانستان خبر می‌دهد اما در این باره جزئیات بیشتر به دست نمی‌دهد. 

در خبرنامۀ این مأموریت از محل دقیق رویداد و چگونه گی وقوع این رویداد جزئیات نداده است.

در این خبرنامه آمده است که سرباز کشته شده شهروند امریکایی بود. 

این دهمین سرباز امریکایی است که در سال روان در افغانستان کشته می‌شود. در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۲ سرباز  امریکایی در افغانستان کشته شدند. 

آمارهای وزارت دفاع امریکا نشان می‌دهند که از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون دو هزار و ۳۰۰ سرباز امریکایی در افغانستان جان های شان را از دست داده اند و بیش ۲۰ هزار و ۴۰۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

یک سرباز امریکایی در افغانستان کشته شد

این دهمین سرباز امریکایی است که در سال روان میلادی کشته می‌شود. سال گذشته، این آمار ۱۲ تن بود.

Thumbnail

مأموریت حمایت قاطع از کشته شدن یک سرباز نیروهای خارجی در افغانستان خبر می‌دهد اما در این باره جزئیات بیشتر به دست نمی‌دهد. 

در خبرنامۀ این مأموریت از محل دقیق رویداد و چگونه گی وقوع این رویداد جزئیات نداده است.

در این خبرنامه آمده است که سرباز کشته شده شهروند امریکایی بود. 

این دهمین سرباز امریکایی است که در سال روان در افغانستان کشته می‌شود. در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۲ سرباز  امریکایی در افغانستان کشته شدند. 

آمارهای وزارت دفاع امریکا نشان می‌دهند که از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون دو هزار و ۳۰۰ سرباز امریکایی در افغانستان جان های شان را از دست داده اند و بیش ۲۰ هزار و ۴۰۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

هم‌رسانی کنید