تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

یک شهروند امریکایی در کابل ربوده شد

یک منبع حکومتی تأیید می کنند که یک شهروند امریکایی که برای یک پروژۀ وزارت زراعت کار می کرد، در شهر کابل ربوده شده است.

این منبع در گفت‎وگو با طلوع نیوز می‎گویند که این مرد صبح امروز(یک‎شنبه ۲۸ جوزا) از منطقۀ کارته چهار کابل ربوده شده است.

در بارۀ کیستی فرد ربوده شده جزیئات ارائه نشده است.

به گفتۀ این منبع، این مرد از مقابل خانه اش در مربوطات حوزه سوم امنیتی پولیس کابل ربوده شده است.

تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت ربودن این کارمند قرار دادی وزارت زراعت را به عهده نگرفته است.
این در حالی است که ماه گذشته نیز یک زن فینلند در حوزۀ هفتم امینتی پولیس در شهر کابل، از سوی مردان مسلح اختطاف شد. وی برای  موسسه «آپریشن مرسی» کار می‎‌کرد و تا کنون از سرنوشت وی خبری نیست.

سال گذشته نیز مردان مسلح دو تن از استادان دانشگاه امریکایی افغانستان را از جادۀ دارلامان شهر کابل ربودند و حکومت نتوانسته است که هنوز آنان را از چنگ رباینده گان نجات دهد.

در کنار آن، یک شهروند آسترالیایی نیز در ماه نومبر سال پار، از کابل اختطاف شد و در ماه مارچ آزاد گردید.

موارد اختطاف شهروندان خارجی و بازرگانان در شهرکابل از یک سال به این سو در حال افزایش بوده است.

افغانستان

یک شهروند امریکایی در کابل ربوده شد

منابع حکومتی به طلوع نیوز می‎گویند که این مرد امریکایی برای یک پروژه وزارت زراعت که از سوی بانک جهانی تمویل می‎شود، کار می کرد.

Thumbnail

یک منبع حکومتی تأیید می کنند که یک شهروند امریکایی که برای یک پروژۀ وزارت زراعت کار می کرد، در شهر کابل ربوده شده است.

این منبع در گفت‎وگو با طلوع نیوز می‎گویند که این مرد صبح امروز(یک‎شنبه ۲۸ جوزا) از منطقۀ کارته چهار کابل ربوده شده است.

در بارۀ کیستی فرد ربوده شده جزیئات ارائه نشده است.

به گفتۀ این منبع، این مرد از مقابل خانه اش در مربوطات حوزه سوم امنیتی پولیس کابل ربوده شده است.

تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت ربودن این کارمند قرار دادی وزارت زراعت را به عهده نگرفته است.
این در حالی است که ماه گذشته نیز یک زن فینلند در حوزۀ هفتم امینتی پولیس در شهر کابل، از سوی مردان مسلح اختطاف شد. وی برای  موسسه «آپریشن مرسی» کار می‎‌کرد و تا کنون از سرنوشت وی خبری نیست.

سال گذشته نیز مردان مسلح دو تن از استادان دانشگاه امریکایی افغانستان را از جادۀ دارلامان شهر کابل ربودند و حکومت نتوانسته است که هنوز آنان را از چنگ رباینده گان نجات دهد.

در کنار آن، یک شهروند آسترالیایی نیز در ماه نومبر سال پار، از کابل اختطاف شد و در ماه مارچ آزاد گردید.

موارد اختطاف شهروندان خارجی و بازرگانان در شهرکابل از یک سال به این سو در حال افزایش بوده است.

هم‌رسانی کنید